O nás

ČIB vznikl v roce 2007 s hlavním posláním: rozvíjet v ČR biosyntetickou psychoterapii - mezinárodně akreditovanou psychoterapeutickou metodu. ČIB je jedním z pouhých dvou pracovišť v ČR s akreditací Evropské asociace pro psychoterapii, a to od roku 2014.

Patří tak mezi Evropské certifikované psychoterapeutické vzdělávací instituty (EAPTI - European Accredited Psychotherapy Training Institute) s právem udělovat Evropský certifikát psychoterapeuta (ECP).

Hlavní činností ČIBu je organizace psychoterapeutického výcviku v biosyntetické psychoterapii dle evropských standardů EAP a aplikace biosyntézy do vzdělávání odborníků i široké veřejnosti.

ČIB se dále věnuje:

  • vzdělávání a supervizi terapeutů, práci s výcvikovými terapeuty,

  • organizování vzdělávacích cyklů a workshopů pro odbornou i laickou veřejnost,

  • shromažďování literatury a dalších studijních materiálů, překladům textů a publikací týkajících se biosyntetické psychoterapie a příbuzných metod a jejich vydávání,

  • šíření povědomí o biosyntetické psychoterapii na odborných konferencích a seminářích, jeho členové pravidelně přednáší o metodě na významných oborových akcích,

  • podpoře mezinárodní spolupráce na poli biosyntetické psychoterapie.

Sociální klinika

V roce 2014 založil Český institut biosyntézy v reakci na nedostupnost psychoterapeutické péče v České republice neziskový projekt - Sociální kliniku. Jejím posláním je zpřístupnění psychoterapie lidem, kteří ji potřebují, ale nemohou si ji z finančních důvodů dovolit. Klientům poskytuje krátkodobou terapii v rozsahu až 12 sezení, tj. 6 - 9 měsíců péče.

Tým Sociální kliniky tvoří dobrovolní terapeuté s ukončeným výcvikem, dále výcvikem v krizové intervenci či s praxí na krizovém pracovišti. Většina terapeutů SK jsou absolventi biosyntetického výcviku.

více o SK

Tým ČIBU


Barbora Janečková

ředitelka
barbora.janeckova@biosynteza.cz
+420 777 206 525

Veronika Rešková

provozní manažerka
veronika.reskova@biosynteza.cz
+420 777 774 004

Petra Macková

asistentka
info@biosynteza.cz
+420 733 715 260

Lenka Králíková Jašková

PR specialistka
pr@biosynteza.cz
+420 606 747 081

Správní rada


Iva Abramčuková

členka správní rady
iva.abramcukova@biosynteza.cz

Martin Hofman

člen správní rady
martin.hofman@biosynteza.cz

Yvonna Lucká

předsedkyně odborné rady
yvonna.lucka@biosynteza.cz

Odborná rada


Martin Hofman

předseda odborné rady
martin.hofman@biosynteza.cz

Ondřej Matějka

místopředseda odborné rady
ondrej.matejka@biosynteza.cz

Iva Abramčuková

členka správní rady
iva.abramcukova@biosynteza.cz

Yvonna Lucká

členka odborné rady
yvonna.lucka@biosynteza.cz

Markéta Charvátová

Spolupracovnice pro koordinaci certifikací ECP
marketa.charvatova@biosynteza.cz

Spolupracovníci


Markéta Charvátová

Spolupracovnice pro koordinaci certifikací ECP
marketa.charvatova@biosynteza.cz

Odborný garant institutu


Yvonna Lucká

předsedkyně odborné rady
yvonna.lucka@biosynteza.cz

Etická komise


Svatava Drlíčková

předsedkyně etické komise
svatava.drlickova@biosynteza.cz

Marta Beníčková

členka etické komise
marta.benickova@biosynteza.cz

Pavol Bartolomej

člen etické komise
pavol.bartolomej@biosynteza.cz

Etická komise je volena správní radou na 3 roky. Členové mohou poté kandidovat znovu. Na stránkách Institutu je uveden kontakt na vedoucího/předsedu komise a její složení, kam lze psát stížnosti, podněty a dotazy.

více o komisi


Co se u nás děje

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČIB

Rádi bychom Vám představili výroční zprávu Českého institutu biosyntézy za rok 2023. Tento dokument poskytuje podrobný přehled o našich aktivitách, úspěších a novinkách, které jsme během uplynulého roku realizovali.
Více informací »

IVA OUHRABKOVÁ, DRŽITELKA CERTIFIKÁTU ECP

Iva Ouhrabková, biosyntetická psychoterapeutka, úspěšně získala prestižní certifikát ECP (European Certificate of Psychotherapy). Tento certifikát od Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) potvrzuje její odbornou způsobilost a vysokou úroveň kompetence v oblasti psychoterapie. Gratulujeme Ivě k tomuto významnému profesnímu úspěchu!
Více informací »

MICHAL STRENK ZÍSKAL PRESTIŽNÍ CERTIFIKÁT ECP

Jsme nadšeni, že můžeme sdílet zprávu o našem kolegovi Michalu Strenkovi. Michalovi se podařilo dosáhnout významného úspěchu v oblasti psychoterapie. Úspěšně splnil všechny požadavky na získání prestižního certifikátu ECP (European Certificate of Psychotherapy). Tento certifikát není jen označením odborné způsobilosti, ale také symbolizuje vysokou úroveň kompetence v oblasti psychoterapie. Michale, gratulujeme Ti k tomuto skvělému úspěchu!
Více informací »

BIOSYNTÉZA V ČASOPISE PSYCHOLOGIE DNES

Jsme rádi, že jsme mohli přispět do březnového vydání Psychologie dnes, které se věnuje biosyntéze. Měli jsme tu čest přispět několika články a rozhovorem se zakladatelkami ČIBu, přejeme vám příjemné čtení.
Více informací »

PŘIHLÁŠKY NA XII. BĚH BIOSYNTETICKÉHO PSYCHOTERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU

Od 1. do 31. dubna 2024 otevíráme možnost podat přihlášku do XII. běhu biosyntetického psychoterapeutického výcviku.
Více informací »

KŘEST KNIHY OD FREGMENTACE K INTEGRACI

Dne 21. února 2024 se konal dlouho očekávaný křest knihy Od fragmentace k integraci. Tuto inspirativní publikaci společně napsaly Yvonna Lucká, Barbora Janečková a Tati Neves.
Více informací »

LIDSKÉ ZDROJE VE ŠKOLSTVÍ. A CO JEJICH ZDROJE?

Představujeme Vám nový článek od našeho kolegy Martina Hofmana s názvem Lidské zdroje ve školství : A co jejich zdroje? Tento článek přináší hluboké a inspirativní reflexe o důležitosti lidských zdrojů ve vzdělávání, které se dotýkají nejen žáků, ale také učitelů.
Více informací »

ROZHOVOR S TATI NEVES

Přinášíme vám rozhovor s Tati Neves, naší blízkou spolupracovnicí z Portugalska. Tati je autorkou, somatickou psychoterapeutkou a mezinárodní lektorkou s bohatými zkušenostmi v oblasti psychologie a neuropsychologie získanými na univerzitě v Lisabonu. Rádi bychom s ní prozkoumali její pohled na biosyntézu a psychoterapii obecně.
Více informací »

ROZHOVOR S YVONNOU LUCKOU

Co je to krizová intervence? Stabilizuje, pomáhá lidem přejít přes těžké hodiny a dny. Psychicky i prakticky – obléknout se, najíst se, jít do práce. Říká to v rozhovoru s moderátorkou Lucií Výbornou psycholožka a psychoterapeutka Yvonna Lucká, která se denně potkává s lidmi, kteří vyhledávají odbornou pomoc.
Více informací »

Vydání druhého sborníku Duše a tělo

S radostí oznamujeme, že po úspěšném vydání prvního Sborníku v loňském roce, nastal čas, kdy vychází druhý Sborník Duše a tělo na téma trauma.
Více informací »

Nová předsedkyně Etické komise Českého institutu biosyntézy

S radostí oznamujeme, že správní rada zvolila novou předsedkyni Etické Komise. Do této role byla zvolena Mgr. Svatava Drlíčková Ph.D., která nahrazuje předešlé vedení po skončení tříletého volebního období.
Více informací »

Kolega Tomáš Janeček obdržel prestižní certifikát ECP

S radostí oznamujeme, že náš vážený kolega, Tomáš Janeček, dosáhl významného úspěchu v oblasti psychoterapie. Tomáš splnil všechny podmínky pro získáním prestižního certifikátu ECP (European Certificate of Psychotherapy).
Více informací »

34. ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCE

Konference se zaměří na téma Psychoterapie – Naděje a lidskost. Psychoterapie je umění i věda, která vyžaduje neustálé zdokonalování našich dovedností i osobního rozvoje. Je také službou, kterou poskytujeme lidem, kteří potřebují pomoc, úlevu a nasměrovat ve svých životech. K tomu potřebujeme nejen kompetence, ale také naději a lidskost.
Více informací »

Rozhovor s Barborou Janečkovou v rámci podcastu Hovory o duši o biosyntéze a jejich principech

Výsledkem dobré terapie je stav, kdy se cítí lépe i klientovo okolí.
Více informací »

Výroční zpráva 2022

Je naší milou povinností vám představit výroční zprávu za rok 2022, kde naleznete to nejdůležitější z aktivit Českého institutu biosyntézy. Přejeme vám příjemné čtení.
Více informací »

2,5letý psychoterapeutický výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími očima biosyntetické psychoterapie získal akreditaci MPSV

Další z našich výcviků, a to Psychoterapeutický výcvik zaměřený na práci s dětmi a dospívajícími očima biosyntetické psychoterapie, získal akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).
Více informací »

Emergentní terapie v praxi s Danielou Vodáčkovou a Denisou Krumpovou

Rádi bychom vám zprostředkovali krátkou reportáž z kurzu Emergentní terapie v praxi, který nedávno proběhl pod vedením lektorek Denisy Krumpové a Daniely Vodáčkové. Kurz se zaměřoval na principy emergentní terapie, činnost Sociální kliniky a zákonitosti krátké psychoterapeutické pomoci, které byly podpořeny inspirativními příklady z praxe obou lektorek.
Více informací »

Vítáme na palubě Lenku, PR a marketingovou manažerku

Lenka Králíková Jašková je novou posilou týmu ČIB a Sociální kliniky. Lenka přináší své dlouholeté zkušenosti z oblasti marketingu a komunikace z velkých korporátních firem, neziskového sektoru a státní správy, což jí přináší široký rozhled a porozumění různým oblastem. Její profesní historie zahrnuje úspěšné vedení marketingových a PR kampaní a strategických aktivit.
Více informací »

PF 2023

Psychoterapie Funguje, zapiště si za uši.
Více informací »

Otevíráme výcvik pro práci s dětmi! Proč se přihlásit?

Český institut biosyntézy (ČIB) otevírá v říjnu 2023 2,5letý výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími očima biosyntetické psychoterapie, určený všem zájemcům o tuto problematiku s ukončeným psychologickým nebo psychoterapeutickým vzděláním. Co od výcviku očekávat a jaký může být jeho přínos třeba do vaší praxe? Zpovídali jsme jednu z lektorek výcviku, psycholožku a terapeutku Barboru Sládekovou.
Více informací »

Potkat se, zpomalit, sdílet. Skupina pro ženy poskytne bezpečné prostředí a dá nahlédnout pod povrch věcí, které v běžném životě nevidíme

V únoru 2023 otevíráme první víkendové setkání ženské skupiny. Jak bude probíhat, proč může být pro ženy přínosné sdílet v bezpečném kruhu ostatních žen a co dále můžete od těchto dvou víkendů očekávat? Ptali jsme se jedné z lektorek skupiny, psychoterapeutky Markéty Charvátové.
Více informací »

Každá kapka se počítá, říká pro Psychologii Dnes Barbora Janečková

"Z těžkostí se dostaneme, když svoji dobrou energii rozšíříme tam, kam můžeme. Každý z nás může jinak daleko, ale každá kapka se počítá. A ještě jedna věc je důležitá – dobré vtipy. Jsou jedním z nejdůležitějších coping mechanismů. Humor v těžkých dobách je něco, o co se můžeme opřít," říká v rozhovoru o tom, jak zvládat těžké doby, Barbora Janečková. Rozhovor vyšel v červencovém čísle magazínu Psychologie Dnes.
Více informací »

Umíte číst vlastní tělo? Poznejte, kdy vám říká, že jste v nebezpečném stresu

Aby se člověk zvládl vyrovnat se stresem, strachem a dalšími psychickými problémy, je vhodné, ne-li nezbytné, analyzovat nejen psychiku, ale také své tělesné projevy," říká klinická psycholožka a psychoterapeutka Barbora Janečková v rozhovoru pro Forbes.cz.
Více informací »

Čím jsme zralejší a spokojenější lidé, tím lepší máme předpoklady být dobrými rodiči, říká terapeutka Hana Vaníčková

Tentokrát jsme o rozhovor požádali psychoterapeutku Hanu Vaníčkovou, která se specializuje mimo jiné na ženská témata a mateřský vztek. Spolu s kolegyní Lucií Scheerovou, se kterou založily projekt Vztek matek, povedou v Českém institutu biosyntézy poprvé na jaře 2022 workshop Rodič v plné síle určený všem rodičům, ale i profesionálům, kteří se ve své praxi s tématem rodičovství setkávají.
Více informací »

Podcast: Jaderná puma, chudoba a bída. O strašácích Čechů promluvila psycholožka Vodáčková

Daniela Vodáčková, zkušená psychoterapeutka a krizová interventka spolupracující se Sociální klinikou i Českým institutem biosyntézy, mluvila pro podcast Blesku o tom, jaké strachy dnes trápí Čechy, jak moc je důležitá dostupnost krizové intervence v těžkých situacích, na které se nelze předem připravit (např. vážný úraz nebo jaderná hrozba), i o nezbytnosti psychologické pomoci učitelům.
Více informací »

Biosyntéza přináší do psychoterapie velmi integrující a lidský přístup, říká portugalská lektorka Tatiana Neves

Tatiana Neves vystudovala psychologii a ošetřovatelství. Působí jako biosyntetická psychoterapeutka, mezinárodní junior lektorka biosyntézy, lektorka a koordinátorka Oddělení psychoterapie pro děti a mládež v CPSB (Centro de Psicoterapia Somatica em Biossintese) pro Španělsko a Portugalsko se specializací na psychosomatiku a epigenetiku, je také členkou Pedagogického výboru pro postgraduální studium somatické psychoterapie.
Více informací »

Doba heroická končí, přijde strašení a fake news. Na to se musíme připravit, varuje psycholožka

Spoluzakladatelka Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy a psycholožka Yvonna Lucká mluvila s Lucií Výbornou na Českém rozhlase Radiožurnál mimo jiné o tom, jak naše psychika reaguje na hromadné neštěstí, jakým je třeba válka, na co si dát v tak náročné době pozor a proč nadcházející období bude přát dezinformacím.
Více informací »

Blízkost s druhými je v péči o druhé největší hodnota i past

Rozhovor s Martinou Chmelovou, lektorkou vzdělávacího cyklu Biosyntéza pro pomáhající profese
Více informací »

PF 2022

Ať nás dvojky spojí.
Více informací »

Rok bez naděje? zMůžeš víc!

Už rok nežijeme normální život. Bytí v provizoriu bez jasného konce se podepisuje na psychickém zdraví celé naší populace - dětí i dospělých. Společně se Sociální klinikou a Centrem LOCIKA jsme vytvořili iniciativu #zmuzesvic. Protože i když se situace jeví jako bezvýchodná, nejsme bezmocní. Pečujme o sebe i o druhé. Inspirujte sebe i ostatní na www.zmuzesvic.cz. Společně toho zMůžeme víc, než si myslíme.
Více informací »

Sociální klinika hledá posilu do týmu na pozici koordinátora/ky

Máš chuť a zájem podílet se na unikátním projektu Sociální klinika, kterou založil Český institut biosyntézy? Máš jak administrativní zkušenosti, tak zkušenosti se sociální prací a zejména krizovou intervencí? Pokud sis odpověděl/la ANO, tak hledáme právě TEBE.
Více informací »

Zima s biosyntézou online

Vykročte do nového roku se svěží inspirací! Přejeme vám jen to dobré a pokud tomu budeme schopni pomocí biosyntetické psychoterapie jen trochu přispět, budeme rádi. Vybírejte z našich zimních online workshopů: s kvalitními lektory a v přizpůsobené podobě tak, abyste si je mohli užít a zažít i z pohodlí vašeho domova.
Více informací »

PF 2021

Rok 2020 se chýlí ke svému závěru. Bude to zřejmě ročník, na který jen tak nezapomeneme, plný výzev a nečekaných zvratů. Ukázal nám v praxi to, co učí biosyntetická psychoterapie: fyzická kondice člověka je úzce provázána s jeho emocemi a myšlenkami a jedno bez druhého nemůže dobře fungovat.
Více informací »

Darujte biosyntézu

Pro ty, kteří blížící se vánoční svátky vnímají jako příležitost udělat z konce letošního roku přece jen radostnější ročník, máme tip na dárek - naše dárkové poukazy na biosyntetické workshopy. Jsme přesvědčeni o tom, že investice do duševní kondice je, obzvláště nyní, smysluplnou aktivitou. Ať už uděláte radost sami sobě nebo svým blízkým, zaručujeme vám kvalitní prostor na seberozvoj a zklidnění.
Více informací »

Vyjádření Českého institutu biosyntézy k aktuální situaci

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a souvisejícím vládním opatřením jsme nuceni upravit naši činnost. Ačkoliv je naším cílem výuka a setkávání s vámi, uvědomujeme si závažnost situace a potřebu dočasně omezit osobní kontakt. Stále se můžete hlásit na workshopy a vzdělávací cykly z naší nabídky.
Více informací »

Zveme vás na setkání s autorkou Tati Neves

Rádi bychom vás pozvali na setkání s Tatianou Neves, portugalskou terapeutkou, lektorkou ČIBu a autorkou právě vycházející knihy Život v zrcadle psychoterapie, kterou na český knižní trh uvádí Český institut biosyntézy ve spolupráci s nakladatelstvím Triton.
Setkání s Tati Neves se koná 30. září od 18.00 na adrese Na Míčánce 32. Na místě bude možné seznámit se a autorkou a pořídit si knihu za zvýhodněnou cenu. Prosím, dejte nám vědět, že dorazíte, na info@biosynteza.cz.
Více informací »

Zářijová Moje psychologie s biosyntézou

V zářijovém čísle časopisu Moje psychologie vyšel rozhovor s Ivou Ouhrabkovou, terapeutkou z Českého institutu biosyntézy. Seznamte se s inspirativní dámou a jejím příběhem.
Více informací »

ČIB a SK pod jednou střechou - Střípky z Opening Party

Poslední prázdninový den se v novém sídle Českého institutu biosyntézy a Sociální kliniky konala slavnostní Opening Party. Stovce hostů a podporovatelů ČIBu a SK jsme představili nejen nové prostory Na Míčánce 32, ale zejména poslání a činnosti obou organizací.
Více informací »

Vítáme Veroniku, novou provozní manažerku ČIBu a Sociální kliniky

Tým ČIBu a Sociální kliniky se rozrůstá o novou členku. Vítáme u nás Veroniku Reškovou, která bude zastávat pozici provozní manažerky. Jejím úkolem bude vedení kanceláře obou organizací , fundraising a péče o individuální dárce. Prostředí vzdělávací organizace je Veronice blízké – šest let působila v Duhovce na základní škole v pozici office manažera. Částečně pracovala také v HR oblasti, což ji přivedlo k profesi kouče. Vystudovala Metropolitní univerzitu v Praze, obor veřejná správa a evropská studia. Část svých studií absolvovala na univerzitě ve švédském Linköpingu.
Více informací »

Novinky i osvědčené stálice - otevíráme podzimní workshopy

Učitelé, zdravotníci, lidé pracující v pomáhajících profesích, ale také všichni ti, kteří mají zájem o sebepoznání a oslovila je biosyntetická psychoterapie, mají nyní možnost hlásit se do podzimních workshopů a vzdělávacích cyklů ČIBu. Připravili jsme pro vás pestrou paletu kurzů, mezi kterými najdete zcela nové formáty i osvědčené klasiky. Jedno mají společné – v každém najdete to nejlepší z biosyntézy. Už máte vybráno?
Více informací »

Emoce, to je jako benzín. To je to, na čem jedeme

Barbora Janečková, ředitelka ČIBu a zakladatelka Sociální kliniky, byla hostem Lucie Výborné v jejím pořadu Host na Čro Radiožurnálu. Společně se bavily o významu a potřebnosti psychoterapie, ale také o tom, co se děje, když rezignujeme na své emoce a nedáváme je do kontextu s naším tělem, o vypořádání se se strachem nebo práci v Sociální klinice.
Více informací »

Jak si zachovat odolnost duše i těla?

Barbora Janečková, ředitelka ČIBu a zakladatelka Sociální kliniky, byla hostem online diskuze v rámci HomeofficeTV.cz spolu Red Button. Spolu s dalšími dvěma hosty psychology diskutovali o aktuálním tématu: jak zůstat odolný, a to nejen včasech krize.
Více informací »

Největší strach je z neznáma, říká biosyntetická terapeutka

V posledních dnech a týdnech se celý svět vyrovnává se situací, která nemá obdoby.
Více informací »

Vyjádření k aktuální epidemiologické situaci

Z důvodů nastalé situace musíme s lítosti zrušit/přeložit některé plánované workshopy.
Více informací »

ČIB přešel na elektronické certifikáty

Všem účastníkům workshopů a seminářů z řad odborné i laické veřejnosti oznamujeme, že od 1. března vám budeme certifikáty o absolvování workshopů zasílat pouze elektronickou formou.
Více informací »

Pohovory do VIII. běhu výcviku v biosyntéze zahájeny

Se startem měsíce března jsme zahájili vstupní pohovory do již VIII. běhu výcviku v biosyntetické psychoterapii.
Více informací »

Archiv aktualit


Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze získal certifikaci ČAP

Všem účastníkům workshopů a seminářů z řad odborné i laické veřejnosti oznamujeme, že od 1. března vám budeme certifikáty o absolvování workshopů zasílat pouze elektronickou formou. Určitě uvítáte, že tento způsob je rychlejší, zásilka se nikam nezatoulá a navíc tím ušetříme naše lesy. Pro ty, kdo by přece jen potřebovali mít vše na papíře, nechť nám dají vědět. Děkujeme.

Ředitelka ČIBu Janečková reprezentovala ČR na evropském setkání EAP ve Vídni

Koncem února proběhlo ve Vídni pětidenní setkání Evropské asociace psychoterapeutů. Českou republiku zde reprezentovala také Bára Janečková, ředitelka ČIBu. S kolegy z ostatních evropských zemí se zaměřili na možnosti spolupráce ve výzkumu a otázky etiky v psychoterapii. Koordinovali také vzájemné kroky, které povedou k ustanovení psychoterapie jako samostatné profese.

2017: Rok oslav Českého institutu biosyntézy

Český institut biosyntézy (ČIB) letos oslaví desetileté výročí od svého vzniku. Za deset let se podařila řada věcí a chtěli bychom je oslavit.

Oslavy jsme zahájili v pátek 9. června v 18 hodin společnou biosyntetickou plavbou na lodi Tajemství.

Plavba k 10 letům výročí ČIBu

V pátek 9. června jsme radostně a důstojně oslavili 10 let od založení Českého institutu biosyntézy. Všem přítomným ještě jednou děkujeme za krásné setkání.

Během plavby nás přes video pozdravili David a Silvie Boadella, poslechli jsme si živý koncert uskupení našich přátel Ukulele Orchestra of Eternal Sunshine, proběhlo slavnostní předání diplomů absolventkám a absolventům výcviku v biosyntéze a na závěr jsme se pohupovali do rytmů kapely The Landscapes.

Velkou část fotografií z akce najdete na naší facebookové stránce. Kompletní fotoalbum si pak můžete stáhnout na: http://bit.ly/oslava_CIB

5. letní piknik příznivců a přátel ČIBu a Sociální kliniky

Čeká na Vás příjemné posezení na dekách v polostínu stromů, ochutnávání všeho možného dobrého piknikového, frisbee, zpěv a příležitost k potkání a propojování.

4. mezinárodní setkání biosyntetických terapeutů

V roce 2016 se bude v Lisabonu konat 4. mezinárodní setkání biosyntetických terapeutů, na kterém svoji účast přislíbili Silvia Boadella, Gil Arad, Gabriele Hoppe, Liane Zink a Maria del Mar a další. Více informací k registraci najdete v letáku a na stránkách http://biosynthesismeeting.org.

Mezinárodní workshopy se zahraničními lektory přinesly řadu ojedinělých témat a vzbudily tak očekávaný zájem

Tematické mezinárodní setkání složené z palety workshopů, přednášek, prezentací z biosyntetické komunity a příbuzných přístupů na téma "Rodinná a párová terapie v kontextu biosyntézy a dalších terapeutických přístupů" se zúčastnilo 47 lidí a někteří z nich přijeli také z Izraele, Portugalska, Velké Británie a Švýcarska.

Z Portugalska přijela Marie del Mar Cegarra Cervantes, senior trenérka v biosyntéze, s více jak dvacetiletou klinickou zkušeností. Na čtvrtečním workshopu se tato energická žena věnovala mimo jiné i nástrahám, které párům komplikují hledání rovnováhy mezi bytím spolu a bytím zvlášť.

Večerní party nabídla příležitost pro neformální setkání a roztančila postupně všechny přítomné.

Páteční workshop přiblížil zajímavý koncept "sociální dělohy" českých psychologů a psychoterapeutů, Vladislava Chvály a Ludmily Trapkové.

Lucie Lucká v rámci soustředěného sobotního dopoledne osobním a erudovaným způsobem představila, jak o páru a jeho vztahu přemýšlí psychoanalyticky orientovaní terapeuti, jaké mají prostředky a jak pracují s konfliktem, odcizením, fantaziemi, očekáváními a emocemi.

Devi Rada Regeth během odpoledních paralelních workshpů nabídla příležitost vyzkoušet si řadu cvičení a prozkoumat léčivý potenciál rituálů pro nárůst kapacity k lásce, empatii a vášně.

Stejně přínosný byl i příspěvek Depi Mavropoulou, která ve své praxi propojuje psychoterapii, bodyterapii, divadlo a poradenství.

Perlou sobotního večera byl koncert Barvy lásky, který speciálně pro účastníky workshopu připravil soubor Quadrifolium (Čtyřlístek): soprán Lenka Hradilková, alt Daniela Vodáčková, tenor Jakub Závada, bas Vladimír Kosík.

Izraelská certifikovaná terapeutka pro sňatky a rodiny a supervizorka Iris Schocken, M.S.W. několikadenní setkání zakončila poutavou přednáškou, jak v párové terapii pracovat se sexualitou.

Nedělí jsme uzavřeli Mezinárodní workshopy 2015, kterým předcházelo několik měsíců příprav a plánování, zhodnotili jsme jejich přínos a odezvu u publika. Všem lektorům a přípravnému týmu děkujeme a doufáme, že se stejně vydaří i příští ročník.

Více aktualit Méně aktualit Archiv aktualit Aktuality