Vydání druhého sborníku Duše a tělo

S radostí oznamujeme, že po úspěšném vydání prvního Sborníku v loňském roce, nastal čas, kdy vychází druhý Sborník Duše a tělo na téma trauma. 
Sborník se vydává každoročně pokaždé s jiným zaměřením, informace jsou shromažďovány ze závěrečných prací absolventů výcviku.
Editoři sborníku jsou Veronika Sailerová, Stanislav Háša a Ondřej Matějka, kterým děkujeme za přípravu obou knih.
Oba Sborníky si můžete zakoupit v kanceláři ČIBu.