Lektoři workshopů

Marta Beníčková

Marta
Beníčková

Maria del Mar Cegarra Cervantes

Maria del Mar
Cegarra Cervantes

Svatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Stanislav Háša

Stanislav
Háša

Martin Hofman

Martin
Hofman

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Martina Chmelová

Martina
Chmelová

Tomáš Janeček

Tomáš
Janeček

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Tereza Kimplová

Tereza
Kimplová

Vojta Knězů

Vojta
Knězů

Denisa Krumpová

Denisa
Krumpová

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Jan Machala

Jan
Machala

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Tati Neves

Tati
Neves

Alena Večeřová Procházková

Alena Večeřová
Procházková

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Lucie Scheerová

Lucie
Scheerová

Petra Třešňáková

Petra
Třešňáková

Hana Vaníčková

Hana
Vaníčková

Daniela Vodáčková

Daniela
Vodáčková

Stanislav Háša

Zajímají mě lidé, jejich životní cesty a příběhy. Přizývám a oceňuji různorodost, potenciál k dobrému bytí i možnosti, které máme, podporuji uvědomění vlastních jedinečností. Jsem přesvědčen, že máme v sobě zdroje k našemu plnému žití a dobrému životu. Jsem průvodce lidí na jejich cestě životem, skrze obtíže a těžké životní situace, někdy i radost a spokojenost ze samotného bytí. Skrze práci s vlastními podpůrnými obrazy, emocemi, vztahy, tělo, pohyb i dech lze najít vlastní zdroje a podpořit se na cestě růstu i sebe-úzdravy. Je pro mě důležité sledovat a pomáhat rozvíjet proces klienta. Nedílnou součástí mé práce je její supervize a vlastní seberozvoj. Rád cvičím jógu, sním o Indii, piju čaj, starám se o zahradu, běhám, v této době hlavně okolo našich dětí.

Vzdělání
1998 - 2003VŠE Praha, Ph.D. management a mng. psychologie
1998 - 2005FF UK Jednooborová psychologie
1993 - 1998VŠE Praha, Finance a účetnictví
Odborné výcviky, specializační kurzy:
2016 - 2018Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze – navazující část
2012 - 2015Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze – základní část
2012- dosudDiploma výcvik v proces orientované psychoterapii: Institut procesově orientované práce.
2001 - 2003, 2013Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. Sebezkušenost a ukončená teoretická část. Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
2011Roční výcvik ve skupinové facilitaci: Proces orientovaná psychologie. Institut procesově orientované práce
2010 - 2011Výcvik v koučování (80h): ČNP Consulting.
2013 - dosudDalší terapeutické, koučovací a rozvojové programy, semináře, workshopy
Výběr dalšího vzdělávání:
2014 - dosudVŠE Katedra managementu
2010 - dosudKouč, terapeut, facilitátor, lektor
2010 – 2013Česká pojištovna, a.s. – HR ředitel
2007 – 2010Wood and Company: Project Manager, Board Advisor
2002 – 2007Deloitte, Human Capital Advisory Services
1998 – 2002VŠE Praha, Katedra manažerské psychologie

Kontakt:

E-mail: standa.hasa@hotmail.com
Tel: +420 737 235 536
Místo působení: Praha 3, www.popoli.cz

Martin Hofman V lektorské činnosti ČIBu se zaměřuje na práci s dětmi a pedagogy.

Žiji a pracuji v Brně, ale konzultace nabízím i v Praze, kde bývám k dispozici pravidelně každý týden. Mými klienty jsou nejčastěji dospívající a dospělí. Rád pracuji s lidmi motivovanými k osobnímu růstu, rozvoji a sebezkušenosti.

V individuální práci se věnuji především tématům vědomého osobního růstu, propojení těla a mysli, psychospirituální zkušenosti, psychosomatice, ale také úzkostným a neurotickým potížím, traumatu a posttraumatu.

Lektorsky se věnuji seberozvojovým programům, vzdělávacím kurzům a také diagnostické a terapeutické práci se školními třídami. Odborně se zajímám a věnuji aplikaci metod a teorie biosyntézy do školství - práce s dětmi a dospívajícími.

Vzdělání
2002 - 2008Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, psychologie,
2001 - 2003Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, pedagogika,
Terapeutické výcviky, specializační kurzy, členství
2011 - 2013supervizní terapeutický výcvik biosyntéza
2008 - 2011základní terapeutický výcvik biosyntéza
2008 - 2009Rodinné poradenství (Prev-centrum, o.s., Praha)
2006 -Základní krizová intervence (Remedium, o.s., Praha)

Další kurzy např.: Ostrov rodiny I. (IPIPAPP), Taneční pohybová terapie, dramaterapie, psychodrama při práci se skupinami (Fokus Praha), Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem (Modrá linka), Focusing - tělesně zakotvené prožívání (Fokus Praha), WISC III, Baumtest, (IPPP ČR), Nekázeň ve školním prostředí (Mgr. Michaela Veselá), ad.

Profesní kariéra
2012 - dosudKatedra primární pedagogiky PdF MU, externí výuka.
2011 - dosudsoukromá poradenská a terapeutická praxe, lektorská činnost (Flow-Effect).
2009 - dosudZákladní škola Horácké nám. Brno, školní psycholog.
2007 - dosudKrizové centrum pro děti a mládež, Spondea, o.p.s., psycholog (krizová intervence, telefonická krizová intervence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - asistované kontakty).
2007 - 2012Tutor, s.r.o., lektor přípravných kurzů psychologie a andragogika.
2007 - 2009Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti. Pedagogicko-psychologická poradna Brno, psycholog (psychologické poradenství, interaktivní preventivní a  intervenční programy pro třídní kolektivy, vzdělávací a metodické programy pro učitele).
2007 - 2009Katedra Speciální pedagogiky PdF MU, externí výuka - Projekt v etopedii, Intervence v etopedii.
2004 - 2007Ratolest Brno, o.s., sociální pracovník (práce se znevýhodněnými dětmi a dospívajícími, přípravné zážitkové kurzy pro dobrovolníky).
2001 - 2007Gymnázium Slovanské nám. Brno, projekt primární prevence, dramatická výchova (interaktivní programy pro třídy, vícedenní zážitkové programy se skupinami, adaptační pobyty).
2002 - 2004Dětský domov Vranov u Brna, zastupující vychovatel.

Kontakt

Místo působení - Brno, Praha

Martina Chmelová V lektorské činnosti ČIBu se zaměřuje na pomáhající profese.

Věnuji se individuální terapeutické práci, psychologickému poradenství a koučování. Ve své práci používám Biosyntézu a prvky Gestalt terapie.

V terapii pracuji s dospělými klienty na porozumění složitým životním situacím. Zaměřuji se na pochopení, integraci, znovuobjevování a stabilizaci vlastních zdrojů síly a energie.

Mám také zkušenosti s doprovázením klientů po úrazech, operacích, plánovaných zdravotních výkonech, v dlouhodobé nemoci vlastní, blízkých (onkologické onemocnění, poruchy imunity, borelióza, chronický únavový syndrom, atd).

V koučování podporuji klienty na cestě osobní změny s ohledem na mateřství, rodičovství a výchovu dětí. Dále pomáhám klientům nalézat řešení pracovních konfliktů, při ztrátě motivace a pocitu smysluplnosti z vykonávané práce.

Při práci s klienty mám otevřené srdce, které vnímá jejich potřeby bez hodnocení a výkonnostních nároků a pevně zakořeněné nohy, které mi pomáhají společně s klientem otevírat těžké situace života a nalézat odpovědi na vyřčené a nevyřčené otázky.

Odborné výcviky a vzdělání
2016-2017Psychoterapeutické minimum - doplňkové teoretické studium pro terapeuty (ČIB)
2016-2017Supervizní část psychoterapeutického výcviku (ČIB)
2013-2015Základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB)
2011-2012Creative Gestalt koučing - výcvik v koučování (Gestalt Esence)
2011-2012Somatic Coaching - výcvik v koučování celostním způsobem (ČIB)
2011-2012Výcvik v Gestalt koučování - základní výcvik v koučování (Gestalt Esence)
2011Od fragmentace k integraci – Aspekty práce s traumatem v biosyntéze (ČIB)
2009-2010Gestalt přístup v osobním a pracovním prostředí (IVTG)
Pracovní praxe
2000 - dosudAlfa H.S., nezisková organizace – koučing, metodická práce na vzdělávacích programech, poradenská a terapeutická podpora v oblasti prevence syndromu vyhoření a upevnění psychické stability dlouhodobě pečujících osob
2012 – dosudVlastní terapeutická a koučovací praxe, lektorování kurzů, nácviků měkkých dovedností atd.
2013 – 2017Redakční činnost pro nakladatelství Fórum - časopis Poradce ředitelky mateřské školy a Integrace inkluze – zaměření na podporu psychické stability, komunikační dovednosti a prevenci syndromu vyhoření pro učitele, lektorská činnost pro učitele
2018Redakční činnost pro nakladatelství Wolters Kluwer – spolupráce pro kompletní portfolio časopisů pro školy

Kurzy se zaměřením na práci s tělem, dechem, hlasem a hudbou, různé modely a přístupy v arteterapii a muzikoterapii, neverbální komunikace a práce s osobami se zdravotním postižením, expresivní terapie

Kontakt:

email: martina.chmelova@alfabet.cz
www.martinachmelova.cz
tel: +420 603 317 997
Místo působení Praha

Barbora Janečková V lektorské činnosti ČIBu se zaměřuje na trauma. Zároveň vede kazuistické supervize.

Klinická psycholožka a psychoterapeutka pracující převážně s dospělou klientelou. Je pro mě důležité, aby moji klienti našli své vnitřní zdroje k léčení sebetěžších zkušeností. A věřím, že každý člověk takové zdroje má. Zároveň je podporuji v tom, aby našli vlastní cestu k plnému životu, který bude dobrý nejen pro ně, ale i pro jejich okolí. Myslím, že nejdůležitější podmínkou změny v terapii je hluboký lidský kontakt.

Část své energie věnuji pro rozvoj biosyntetické psychoterapie a institutu, který tuto metodu učí.

Mou srdeční záležitostí je Sociální klinika, která je postavena na konceptu služby ze srdce pro ty, kteří se nachází v těžké situaci.

Vzdělání

 • ECP – European Certificate of Psychotherapy
 • Doktorské studium v oboru klinická psychologie
 • Atestační zkouška z psychoterapie
 • Atestační zkouška z klinické psychologie
 • Univerzita Karlova, FF, jednooborová psychologie

Výcviky (některé absolvované výcviky a kurzy)

 • PBSP (Pesso terapie)
 • Biosyntéza
 • SUR
 • Krizová intervence
 • Telefonická krizová intervence
 • Práce s tělem v psychoterapii
 • Imaginativní metody
 • Relaxační metody
 • Práce s rodinou
 • Výcvik v psychologickém koučování

Současná profesní kariéra

 • Český institut biosyntézy - zakladatelka, ředitelka, garant výcviku v biosyntetické psychoterapii
 • Sociální klinika - zakladatelka, ředitelka
 • Pod křídly - soukromá psychoterapeutická praxe

Pracovala jsem mimo jiné také

 • Remedium - lektorka kurzů Telefonická krizová intervence, Krizová intervence a Komplexní krizová intervence
 • Riaps - klinický psycholog – lůžkové oddělení, ambulance, linka důvěry
 • QED Group a.s. - senior konzultant, (psychologické koučování, školení koučování, stress managment, AC/DC aj.)

Jsem členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, České asociace klinických psychologů AKP, České asociace pro psychoterapii ČAP, Českomoravské psychologické společnosti ČMPS, Evropské asociace psychoterapie EAP, jsem akreditovaný kouč ČAKO.

Místo působení - Praha, Nižbor

Yvonna Lucká V lektorské činnosti ČIBu se zaměřuje na trauma. Zároveň vede kazuistické supervize.

Jsem atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí. Ve své práci mimo jiné zúročuji svoji téměř desetiletou zkušenost práce v krizovém centru RIAPS, kde jsem působila v různých rolích. Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především klientům s problematikou traumatu a posttraumatu a klientům s atypickou problematikou. Ve své práci využívám především metodu PBSP a biosyntézu. PBSP též využívám pro práci s dlouhodobými uzavřenými skpinami. Jsem akreditovaný supervizor ČIS (Teaching Supervizor) od roku 1994. Nabízím individuální i týmovou supervizi. Jsem odborným garantem výukových programů v Českém institutu biosyntézy. Pořádám workshopy zaměřené např. na péči o pomáhající profese.

Některé absolvované výcviky:

 • Psychoanalytický výcvik
 • Rodinná terapie
 • SUR
 • Integrativní práce s tělem
 • Biosyntéza
 • PBSP

Jsem zakládajícím členem Českého institutu biosyntézy, jeho místopředsedou a senior trenérkou International Institut for Biosynthesis v Heidnu. Jsem členem supervizního EAP.

Místo působení - Praha

Ondřej Matějka

V rámci své soukromé praxe nabízím provázení a podporu při hledání orientace, porozumění a vlastních zdrojů v náročných situacích v osobním, partnerském i profesionálním životě. Jako individuální terapeut pracuji s dospělými a dospívajícími klienty. Vycházím z principů biosyntézy a psychoanalyticky orientované psychoterapie, využívám též prvků systému Pesso-Boyden (PBSP).


Vzdělání:
1997-2012studia historie a sociologie

Odborné terapeutické výcviky a kurzy:
2016-dosudVýcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (ČSPAP)
2010-2016Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB), supervize (Y. Lucká)
2011-dosudSebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP), supervize (V. Čermáková, J. Šikl)
2009-2012Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká + L. Kobrle); další teoretické PBSP semináře (A. Pesso)
2007-2008Trauma i a II (Remedium)
2007Krizová intervence (Remedium)
2007-2013 semináře a výcvikové programy zaměřené na práci s holotropním dýcháním a tématikou psychospirituální krize (M. Vančura, Y. Lucká)

Praxe:
2013-dosudSoukromá terapeutická praxe (Pod křídly), individuální terapeut v Sociální klinice
2010-dosudpřekládání a tlumočení odborných psychoterapeutických textů, seminářů, výcviků
2006-dosudpedagog a vědecký pracovník na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
2009-2012vědecký pracovník na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Členství v odborných společnostech:
Česká asociace pro psychoterapii, Český institut biosyntézy, Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Jazyky:
Angličtina, francouzština – obojí aktivně
Kontakt:
ondrej.matejka.psychoterapie@gmail.com
Veronika Sailerová V lektorské činnosti ČIBu se zaměřuje na psychosomatiku.

V rámci své soukromé praxe se věnuji individuální psychoterapii, psychologickému poradenství a krizové intervenci.

Nabízím podporu při zvládání náročných životních situací v osobním, partnerském i profesním životě, provázení při hledání cesty do svého nitra, jeho lepšímu porozumění a objevování vlastních zdrojů, z nichž je možné čerpat a dále je rozvíjet.

Při práci vycházím z principů biosyntézy a psychoanalyticky orientované psychoterapie. Biosyntéza navazuje na psychoanalytické kořeny psychoterapie a obohacuje je o pozornost věnovanou tělu a o nové poznatky z oblasti neurověd a embryologie. Zvyšuje také naši všímavost k reakcím těla, k napětí, které v něm vzniká, a hledá porozumění pro souvislost a propojení s našimi emocemi i myšlením.

Odborné vzdělání:

2003 – 2012  FF UK Jednooborová psychologie
2004 – 2005  Universität Leipzig – Psychologie
1997 – 2004  FF UK Český jazyk a literatura

Odborné výcviky, specializační kurzy:

2023 – dosudVýcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii (ČAPAP)
2023 – dosudPsychoterapeutický výcvik v metodě Pesso-Boyden (PBSP)
2019Evropský certifikát v psychoterapii ECP
2018 - 2019 Výcvik v supervizi biosyntézy
2018 - dosud Sebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP)
2012 - 2018 Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza
2012 - dosudSebezkušenostní programy zaměřené na práci s mimořádnými stavy vědomí a tematikou psychospirituální krize
2012 - dosud Semináře a workshopy v oblasti psychoterapie - PBSP, POP, práce s traumatem (IIBS Heiden), aj.
2009 - 2010 Výcvik v koučování (Radvan Bahbouh)
2009 - 2011 Gestalt v personální praxi (IVTG)
2008 Řízení lidských zdrojů (Expertis)
2006 - 2015 Specializační semináře a workshopy v oblasti osobního rozvoje a HR poradenství

Praxe:

2020 - 2022 Členka správní a odborné rady ČIB
2017 - 2019 Výkonná ředitelka ČIB
2015 - dosud Psychoterapeutické centrum Pod křídly - terapeutka
2014 - 2016 Sociální klinika - koordinátorka
2012 - 2015 QED GROUP - psycholožka, lektorka, senior konzultantka, kouč
2005 - 2011 GEHE Pharma Praha - HR manažerka, řízení celofiremních projektů, vedení projektu EU se zaměřením na rozvoj zaměstnanců
2000 - 2008 Nakladatelství Akropolis - jednatelka, vedoucí projektů, šéfredaktorka
2000 - 2005 Nakladatelství Maxdorf - vedoucí projektů, redaktorka

Členství v odborných společnostech:

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)
Český institut biosyntézy (ČIB)
Evropská asociace pro psychoterapii (EAP)

Kontakt:

email: vsailerova@gmail.com
tel: 603 459 014
Místo působení - Praha

Petra Třešňáková V lektorské činnosti ČIBu se zaměřuje na práci s krizí.

Věnuji se individuální psychoterapii a poradenství. Ve své práci využívám jak dynamický přístup ke klientům, tak také práci s tělem nebo techniky inspirované duchovní praxí jogy a meditace. V současné době jsem zároveň lektorkou výcviku krizové intervence a občas vedu různé semináře pro pracovníky sociálních služeb.

V současnosti se vedle terapeutické praxe také věnuji tématu autismu. Mám tři děti a nejmladší dcera má těžší formu poruchy autistického spektra (PAS). Spolu s manželem jsme založili spolek Naděje pro děti úplňku. V rámci tohoto spolku usilujeme o zlepšení služeb pro děti s PAS a jejich rodiny v České republice. Pokoušíme se u nás zavést službu sdílené péče tzv. Home-sharing, která je laskavější a přirozenější formou odlehčovací služby pro rodiny, které se o takové děti starají.

Absolvovala jsem výcvik v psychoanalytické psychoterapii a výcvik v Biosyntéze. Mám zkušenosti s PBSP metodou práce a dalšími metodami práce s tělem a neverbálními technikami. Věnuji se zejména provázení klientů, kteří hledají cestu z náročných nebo bolestivých životních a rodinných situací. Také klientům se vztahovým obtížemi nebo těm, kteří chtějí lépe porozumět sami sobě a druhým.

Nabízím možnost krizové intervence, ale zejména pracuji v kontextu dlouhodobéjší terapie, která umožňuje jít do hloubky osobního příběhu, porozumět svým naučeným vzorcům prožívání a chování a nacházet zdroje osobního rozvoje, síly a životních možností a naplnění.

Dříve jsem pracovala na krizovém centru v Riapsu a  Centru krizové intervence v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Mám také zkušenosti z práce z oddělení intenzivní péče na I.interním oddělení fakultní nemocnice Ke Karlovu, kde jsem pracovala po maturitě jako zdravotní sestra.

Ve volném čase se velmi ráda věnuji hudbě a různým meditačním technikám. Inspiruje mě spiritualita různých kultur, především mystického křesťanství, staré Indie a spiritualita a léčebné praktiky obyvatel Amazonského pralesa a indiánů severní Ameriky.

Kontakt:

E-mail: ptresnakova@gmail.com
Místo působení: Praha

Alena Večeřová Procházková

Alenu baví probouzet v lidech tvořivost a hravost a chuť žít dobrý život pro sebe i pro druhé. Alena vystudovala všeobecné lékařství na 1.LF UK Praha a poté se specializovala jako psychiatr (atestace 1996, 2002) a psychoterapeutka (od r.2001, atestace 2008) pro dospělé se zaměřením na psychosomatiku (certifikace 2017). Alena absolvovala 5 letý výcvik v dynamické skupinové psychoterapii (Skálův Institut) a později v biosyntéze (ČIB), kurzy KBT, transakční analýzy a práce s krizí a traumatem, později se rozvíjela jako lektorka a supervizorka (ČIS). Profesní dráhu začínala v PN Bohnice a na katedře psychiatrie IPVZ, pokračuje v psychiatrické ambulanci a v privátní psychoterapeutické a supervizní praxi.

Kontakt:

Marta Beníčková V lektorské činnosti ČIBu se zaměřuje krizovou intervenci a biosyntetickou přípravku v Brně.

Narodila jsem se v Uherském Hradišti. Středoškolské vzdělání jsem absolvovala v Uherském Brodě a rozšířila si ho na SPgŠ v Boskovicích, odkud mé kroky směřovaly na Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Svou profesní dráhu jsem zahájila v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství. Již více víc než 12 let pracuji v Uherskohradišťské nemocnici, jako klinický psycholog. Moje zkušenosti jak v terapii, tak i v diagnostice jsou plně vázány na pacienty především psychosomatické, ale i psychiatrické. Pracuji v klasické somatické nemocnici, snažím pomáhat pacientům pochopit a zvládat jejich onemocnění pomocí integrace životních procesů, a to jak tělesných spolu s prožitkovými, tak i s mentálními. Protože biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup, dokážu díky tomu často z vnitřních signálů a pohybových projevů pacienta rozpoznat a specifickými technikami terapeuticky podpořit jeho potřeby vždy s respektem k individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům každého z nich. Mým životním krédem „ je pomáhat srdcem“.

Absolvovala jsem řadu akreditovaných odborných kurzů, workshopů, výcvik v KIP a ukončila jsem komplexní terapeutický výcvik v metodě Biosyntetická psychoterapie.

Odborné vzdělání
2024-dosudČeský institut biosyntézy
zahajuji supervizní výcvik
2023-dosudInstitut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru Psychoterapie
1997-dosudČeská společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii
psychoterapeutický výcvik v KIP
2013-2018 Český institut biosyntézy
psychoterapeutický výcvik v biosyntetické psychoterapii
2012-2017Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie (atestace)
1990-1997 Masarykova univerzita
pětileté magisterské studium, obor psychologie
Pracovní zkušenosti
2020-dosud Český institut biosyntézy
výcvikový terapeut
2012-dosud Uherskohradišťská nemocnice a.s., Oddělení klinické psychologie
vedoucí klinický psycholog
2015-2017 Sociální klinika

Členství v odborných organizacích a společnostech

 • Asociace klinických psychologů České republiky, z. s.
 • Česká společnost pro Katatymně Imaginativní Psychoterapii, z.s.
 • Český institut biosyntézy, z.s.

Kontakt:

E-mail: benickova.m@seznam.cz
Místo působení: Uherské Hradiště

Svatava Drlíčková V lektorské činnosti ČIBu se zaměřuje na pomáhající profese.

Věnuji se terapii a  poradenství. Vycházím z biosyntézy a uměleckých terapií, především z muzikoterapie a arteterapie. Pracuji s klienty se zdravotním postižením, jejich rodinami a blízkými, s dětmi a mladistvými s poruchami chování a s dospělými klienty se vztahovými a jinými osobními problémy v rámci individuální i skupinové terapie. Zabývám se speciálně pedagogickým poradenstvím a lektoruji kurzy muzikoterapie.

V terapii je pro mě důležité vytvoření bezpečného prostoru, naladění se na klienta a respektování jeho potřeb, abychom se mohli společně dotýkat zdrojů a získat dostatek síly k realizaci změn v životě. Blízkost barev, hudby, melodie i rytmu umožňuje kreativně nahlížet na své obtíže i možnosti, jak kontaktovat a propojit se s životní energií a tvořivostí.

Vzdělání:
2014 – 2022doktorské studium Speciální pedagogika, PdF UP v Olomouci (Ph.D.)
2016 – 2017Psychoterapeutické minimum, ČIB
2012 – 2017Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
2012 – 2014Speciální pedagogika PdF UP v Olomouci, (Mgr.)
2009 – 2012Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, PdF UP v Olomouci, (Bc.)
2009 – 2010Celostní muzikoterapie, FF UP v Olomouci
2008 – 2009Muzikoterapie, PdF UP v Olomouci
2007 – 2008Arteterapie, PdF UP v Olomouci
1996 – 1998Vychovatelství, PdF MU v Brně

Kurzy se zaměřením na práci s tělem, dechem, hlasem a hudbou, různé modely a přístupy v arteterapii a muzikoterapii, neverbální komunikace a práce s osobami se zdravotním postižením, expresivní terapie

Pracovní zkušenosti:
2015 – dosudprivátní praxe, poradenství, terapie
2008 – dosudpřednášky, workshopy muzikoterapie, publikační činnost, diskografie, koncerty, lektor muzikofiletických a artefiletických programů pro MŠ, ZŠ, SŠ a jiné skupiny
2004 – dosudexterní muzikoterapeut a arteterapeut pro zařízení v sociálním a zdravotním resortu a ve speciálním školství
1997 – 2012učitelka a vychovatelka I. stupeň ZŠ

Kontakt:

email: info@svatavadrlickova.cz,
www.svatavadrlickova.cz
tel: +420 774 946 051
Místo působení - Vysočina, Velké Meziříčí

Markéta Charvátová V lektorské činnosti ČIBu se zaměřuje na setkání s biosyntézou v Brně.

Biografie

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Vzdělání:

 • 2003 – 2009 Filozofická fakulta MU, obor Sociální pedagogika a poradenství

Praxe:

 • 2012 – dosud soukromá poradenská, terapeutická a lektorská činnost
 • 2008 – 2012 Ratolest Brno, z.s.,vedoucí sociálně aktivizační služby pro děti a mládež (SAP), sociální pracovnice
 • 2006 – 2008 Ratolest Brno, z.s., pracovnice dobrovolnických programů Pět P a LATA
 • 2006 – dosud lektorská činnost zážitkových a preventivních programů pro školní kolektivy(Flow-Effect, ACOR, Educatio Zlín)
 • 2005 – 2006 MŠ Montessori, Brno - lektorka angličtiny pro děti

Výcviky, odborné kurzy atd.

 • 2010 – 2015 psychoterapeutický výcvik v somatické psychoterapii v biosyntéze (ČIB)
 • 2010 – Arteterapie v kontextu Biosyntézy (Gabrielle Hoppe, Stephanie Lange)
 • 2009 – 2010 Tématizovaný kurz práce s tělem (Jitka Vodňanská)
 • 2008 – Sociálně psychologický výcvik (Modrá linka, Brno)
 • 2007 – Zvládání obtížných situací s klientem (Modrá linka, Brno)
 • 2006 – „Cope for teens“, program specifické primární prevence sociálně patologických jevů
 • Mezi další kurzy patří např. dramaterapie a muzikoterapie, kurzy zážitkové pedagogiky a kurzy v oblasti leadershipu.

V rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé a dospívající. Do značné míry je má práce inspirována biosyntézou, a tak moje sezení provází zkoumání pohybu, tělových impulzů, práce s dechem, hlasem, tancem či barvami a sny. Mou snahou je být dobrým průvodcem klienta na cestě sebepoznání tak, aby mohl potkat své vnitřní zdroje, bezpečně se jim přiblížil a uměl najít dobrý způsob, jak je pro sebe využít. V poslední době se také zajímám o ženskou tématiku v terapii napříč jednotlivými vývojovými obdobími v životě ženy.

Kontakt

Tel. +420 604 360 402
Email: marketa.charvat@gmail.com
Místo působení: Brno

Tereza Kimplová V lektorské činnosti ČIBu se zaměřuje krizovou intervenci a biosyntetickou přípravku v Brně.

Jsem psycholožka a vysokoškolská pedagožka na pozici vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě. Dlouhodobě působím jako lektorka vzdělávacích a seberozvojových kurzů či v projektech zaměřených na výzkum i aplikační rovinu. Absolvovala jsem řadu akreditovaných odborných kurzů a nyní ukončuji komplexní terapeutický výcvik v metodě biosyntéza. S nadšením prvky biosyntézy využívám ve své pedagogické praxi pro budoucí povolání pedagogů a studentů/tek dalších oborů, při kterých je běžná práce s lidmi.

V individuální terapeutické praxi se věnuji práci zaměřenou na provázanost tělesných a psychických procesů, na jedinečnost vnitřních zdrojů každého člověka. Kromě terapie slovem tak nabízím klientům také možnost práce s tělem, pohybem, dechem či hlasem. Tématem mohou být jak např. náročné životní situace, krize, psychosomatické obtíže, vztahová témata, tak i chuť k osobnostnímu rozvoji aj.

Jsem rovněž autorkou knih o životě se zrakovým postižením, publikací s orientací na partnerskou a manželskou psychologii či výzkumů z oblasti technického nadání a genderového přístupu k němu.

Vzdělání
2008 – 2003 Ph.D - doktorské studium, klinická psychologie, FF UP v Olomouci
2004 - 2002 dvouleté studium na FF UP v Olomouci, obor Učitelská způsobilost
2003, prosinec rigorózní řízení na FF UP v Olomouci, Katedra psychologie
2003 - 1998 FF UP v Olomouci - jednooborové magisterské studium Psychologie
Praxe
Dosud – 2017 koordinátor Sociální kliniky pro Moravskoslezský kraj
Dosud - 2011 psychologická poradenská činnost pro středisko Pyramida OU Ostrava
Dosud – 2011 vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie, PdF OU
2011 - 2006 externí pracovník, výuka na FF UP v Olomouci
2011 - 2005 externí pracovník, výuka na VŠB-TUO v Ostravě
2010 - 2005 tajemník katedry pedagogické a školní psychologie, PdF, OU
2007 - 2003 poradenská činnost pro Tyflocentrum Ostrava
Od roku 2003 odborný asistent na katedře pedagogické a školní psychologie, PdF OU
Kurzy, další vzdělání
Setkání s biosyntézou I. a II. (48 hodin)
Práce s krizí a tělem (27,5 hodin)
Od fragmentace k integraci. Práce s traumatem v kontextu biosyntézy (32 hodin)
Psychologická první pomoc (16 hodin)
PBSP „Blízká setkání se sebou samým II“
Krizová intervence a Krizová intervence v praxi (40 hodin)
Arteterapie (70 hodin)
Kurz manažerských a řídících dovedností I. a II. (100 hodin)
Management sociální práce se žáky základní školy (90 hodin výcviku, 270 hodin vedení skupin)
Taneční terapie
Relaxační techniky a jejich využití v praxi

Kontakt:

E-mail: tereza.kimplova@osu.cz
Místo působení: Ostrava

Daniela Vodáčková

PhDr. Daniela Vodáčková, nar. 1964.
30 roků psychoterapeutické praxe - výcviky SUR, PBSP, Biosyntéza - nyní soukromá praxe (mj. práce s traumatem, témata v kontextu paliativy a práce se zármutkem, ale též seberozvojová témata včetně práce s hlasem a uměleckou kreativitou). 12 roků práce v RIAPSu, nyní odborný garant a lektor výcviků v krizové intervenci v Remediu, lektor a metodik programů v kontextu rozvíjející se paliativní péče. Z oblasti zájmů: Komorní zpěv staré hudby, navrhování a výroba šperků.

Kontakt:

Jan Machala

Biografie

V rámci své praxe nabízím konzultace pro dospělé klienty, děti i rodiny. Ve své práci zvu na konzultaci kromě myšlenek a pocitů zúčastněných také moudrost jejich těla a ve společné zvídavé práci hledáme inspiraci a cesty k překonání nejrůznější úskalí života.

Jsem psychologem v předatestační přípravě v oboru klinická psychologie a pracuji na částečný úvazek ve Fakultní nemocnici Brno a v Centru pro cystickou fibrózu s dětskými pacienty a jejich rodinami. Ve své soukromé praxi se věnuji klientům s dlouhodobými psychickými potížemi, stejně jako klientům přicházejícím v obtížné životní situaci.

Vzdělání:

 • 2007-2011 Bakalářské dvojoborové a magisterské jednooborové studium psychologie na FSS MU zakončené státní závěrečnou zkouškou. Během studia zaměření na osobnostní rozvoj a psychoterapii.

Kurzy a workshopy:

 • Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví 2013/2014 FF UPOL.
 • Předatestační příprava v oboru klinická psychologie, od r. 2014, IPVZ, Praha.
 • Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v pre- a perinatální psychologii, somatické a psychodynamické psychoterapii , somatické terapii a transpersonální psychologii, 2013 – 2019, Český institut Biosyntézy, Praha.
 • Základní kurz hypnózy, 2014, PN Kroměříž.
 • Základní certifikovaný kurz Rorschachovy metody, září 2017 – leden 2019. PhDr. Anton Polák, Brno.
 • Kurz Sandplay a práce se symboly,  únor – červen 2017, Expressive Therapies Institute of Australia, FF UPOL.
 • Výcvik v rodinné terapii zaměřené na ranou citovou vazbu (Dyadic Developmental Psychotherapy) od prosince 2018, Centrum ATTA, Praha.
 • Různé klinicko-psychologické a psychoterapeutické kurzy.

Praxe a další činnost:

 • Fakultní nemocnice Brno – Pracoviště dětské medicíny, psycholog a vedoucí výtvarné dílny na Ambulanci dětské psychiatrie a klinické psychologie, od r. 2012.
 • Spoluúčast na vedení odborných stáží studentů psychologie ve spolupráci s FSS MU, od r. 2014.
 • Psycholog Centra pro Cystickou fibrózu FN Brno, od r. 2015.
 • Výzkumná činnost v rámci grantu firmy Vertex Pharm. ve spolupráci s FN Motol v r. 2016.
 • Soukromá praxe pro dospělé, dospívající a děti, od r. 2016.

Kontakt

brno-psychoterapie.cz
Místo působení: Brno

Maria del Mar Cegarra Cervantes V lektorské činnosti ČIBu se zaměřuje na párovou terapii.

M.A psychology, Health Specialist by the OPP (Portuguese Psychologists Charta), Biosynthesis Therapist, Senior International Trainer for Biosynthesis, Supervisor and Director for the CPSB (Centro de Psicoterapia Somática em Biossintese) for Spain and Portugal, Family Therapist, Naturopath, Specialized in Psicosomatics and Epigenetics.

Professional experience:
1992 - up to date Clinical Psychologist
Private Practice in Lisbon, CPSB – Centro de Psicoterapia Somática em Biossíntese.
Private Sessions.
2000 – up to Supervisor for the IIBS – International Institute for Biosynthesis
Speaker and organizer of Workshops, Seminars, National and International Congresses.
Invited Teacher for Universities in Spain, Israel, Czech Republic, Chile and Brazil.
Invited Trainer for the Human Resources Department of several companies: DBM Portugal, Barclays Bank, among others.
Psychotherapist for several self-development groups since 1998.
Teacher in Porto Business School.
2006 - up to dateWorks at the CPSB – Centro de Psicoterapia Somática em Biossíntese, Av. 5 de Outubro nº 122 5º Esq. 1050-061 Lisboa
Private Sessions.
Education and training
M.A psychology
1990-1994
Universidade de Sevilla, Spain
Degree in Clinical Psychology.
Biosynthesis Psychotherapist
1996-1999
Biosynthesis Psychotherapy Training
IIBS – International Institute for Biosynthesis
Other Trainings: Naturopathy, Homeopathy, Auriculomedicine, Psychodrama, Somatic Coach, Diamond Approach, Family Therapy, Psychosomatics and Epigenetics.

Personal assets

Mother Tongue: Spanish

Other Languages Understanding Speaking Writing
Oral Compreh. Reading Oral Interaction Oral Production  
Portuguese C2 C2 C2 C2 C2
English C2 C1 C1 C1 C1

Levels: A1/2: Basic User - B1/2 Independent User- C1/2: Proficient User
European Common Reference Levels for Languages

Communication Skills: Good communication skills gained through the professional experience as a teacher, International Psychotherapist, and Group Leader in several languages.
Published Works: Author for several articles in Energy and Character
Presentations: Author of the book The Art of Loving as Three – Me, You and Us
Projects: Founder of the CPSB Portugal and Spain
Conferences: Speaker in many Internaional Congresses
Seminars: President of the APPC- Portuguese Association for Body Psychotherapy
Awards: EAP Delegate for the constitution of the Portuguese Federation for Psychotherapy.
Afilliations: Accreditation Projects for several psychotherapy specialization courses.
References: EABP affiliate – European Association for Body Psychotherapy

Contact

E-mail: Dep.formacaocpsb@gmail.com
www: www.schoolbiosynthesis.com

Tati Neves V lektorské činnosti ČIBu se zaměřuje na práci s dětmi.

Psychologie, ošetřovatelství, biosyntetická psychoterapeutka, mezinárodní junior lektorka biosyntézy, lektorka a koordinátorka Oddělení psychoterapie pro děti a mládež v CPSB (Centro de Psicoterapia Somatica em Biossintese) pro Španělsko a Portugalsko, specializace psychosomatika a epigenetika, členka Pedagogického výboru pro postgraduální studium somatické psychoterapie.

Profesní kariéra

2012 – dosud
Body psychoterapeutka
Soukromá praxe v Lisabonu, CBPS - Centro de Psicoterapia Somatica em Biossintese
Individuální sezení

2013 – dosud
Lektorka pro IIBS (Mezinárodní institut pro biosyntézu)
Pedagogická koordinátorka programů emočního vzdělávání pro děti a mládež
Skupinová sezení
Soukromý jazykový lektor pro děti a dospívající
Přednášející na workshopech, seminářích, národních a mezinárodních kongresech

2014 – dosud
Hostující lektorka pro instituty biosyntézy ve Španělsku, Izraeli, České republice, Chile a Brazílii
Učitelka a pedagogická koordinátorka postgraduálního kurzu epigenetiky a psychosomatiky

2019 – dosud
Členka pedagogického výboru postgraduálního studia somatické psychoterapie

Vzdělání a výcviky

Ošetřovatelství
2009 – 2014
ESEL – Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
Diplom z všeobecného ošetřovatelství

Biosyntetická psychoterapeutka
2010 – 2015
Výcvik v biosyntetické psychoterapii
IIBS – Mezinárodní institut pro biosyntézu

Psychosomatika a epigenetika
2014 – 2016
Psychosomatika a epigenetika pro psychoterapeutický výcvik
CPSB – Centro de Psicoterapia Somática em Biossíntese

Psychologie
2014 – 2019
Universidade Lusíada, Lisabon, Portugalsko
Bakalářské studium psychologie

Jiné výcviky: Fytoterapie, Klinická hypnóza, výcvik Body Wisdom (moudrost těla), Filozofie pro děti, Učitelství a pedagogika.

Publikační činnost

Autorka:
„A Vida num Grão de Psicoterpaia“, Edicões Mahatma 2019, Oeiras, Portugalsko
„Učebnice postgraduálního kurzu psychosomatiky a epigenetiky pro psychoterapii“, září 2016, Lisabon

Překlad a úprava:
„Metáforas em Biossíntese e o seu Verdadeiro Sentido“, mimořádný workshop s Dr. Lianou Zink, leden 2012, Lisabon
„The Polyvagal Theory and the Face-Heart Connection: Neural Mechanisms Mediating Social Behavior and Health“ (Polyvagální teorie a cpojení obličeje a srdce: neuronové mechanismy propojující sociální chování a zdraví), přednáška Dr. Stephena Porgese na 13. mezinárodním kongresu body psychoterapie EABP, září 2012, Cambridge, Velká Británie

Je členkou EAP (Evropská asociace pro psychoterapii) a FEPPSI (Portugalská federace pro psychoterapii).

Tomáš Janeček

Vystudoval jsem VŠE v Praze a již během studií jsem se začal věnovat byznysu. Ve svých obchodních aktivitách hledám schůdné cesty, jak dělat dobrý byznys a zároveň realizovat vizi, která má určitý společenský přesah. Společně s mojí ženou jsme se rozhodli vybudovat vzdělávací systém pro děti, ve kterém si děti budou moci dovolit být sami sebou a v životě přirozeně směřovat k naplnění svého potenciálu, který potom přirozeně pozitivně ovlivní i jejich okolí.

Byznys mě postupně otevřel cestu pro práci s lidmi. Zjistil jsem, že chci jít ve vztazích s lidmi dál a pracovat s nimi i na hlubší než manažerské úrovni.

Psychoterapie je pro mě dnes mým druhým povoláním. Při sezení s klienty rád kombinuji práci rozhovorem a práci s tělem a emocemi v duchu biosyntetické psychoterapie. Těší mě, když mohu pomáhat lidem, kteří se dostanou do těžké životní situace nebo potřebují podporu při zvládání svých problémů. Také jsem rád u toho, když lidé rostou a jejich životy se stávají barevnější, radostnější a celkově více naplňující.

Pracuji převážně s dospělými klienty.

Odborné vzdělání:

2023ECP – European Certificate of Psychotherapy
2020Psychoterapeuticke minimum
2020Biosyntetická psychoterapie, II. část
2018Osho Mystic Rose, Osho International meditation resort, Indie
2017 - 2019Biosyntetická psychoterapie, I. část
2016The Rebel, Osho Center St. Petersburg, Rusko
2016Satori, Shangri La
2016Primal Rebirth, Shangri La
2013Práce se sny, Individual Systemics
2012 - 2014Individuální systemika, Individual Systemics
2009 - 2010Výcvik rodinných konstelací, Shangri La
2007 - 2009Systemické koučování, Extima

Kontakt:

e-mail: tomas@podkridly.com
tel: 603 47 00 49
místo působení: Praha

Hana Vaníčková

Ve své práci se opírám o biosyntetickou psychoterapii a o krizovou intervenci, ve které jsem nejvíce doma. Na biosyntéze oceňuji její holistický pohled, který hledá rovnováhu mezi tím, co cítíme, co si myslíme a naším tělem (pohybem), a její víru v sebeúzdravné síly, které v sobě každý máme. Pracuji s dospělými klienty, kterým mohu nabídnout podporu v obtížných životních situacích, být jim průvodkyní při snaze porozumět potížím, které zažívají ve vztazích s druhými nebo sami k sobě. Zabývám se také ryze ženskými tématy (početí, těhotenství, porod, rané mateřství), environmentální krizí a žalem a také mateřským vztekem (jsem spoluzakladatelkou projektu vztekmatek.cz.

Vzdělání

2001–2007Jednooborová psychologie FF UK Praha

Pracovní zkušenosti:

2022 - dosudLektor, metodik - kurz Rodič v plné síle (ČIB), kurz Práce s tělem v kontextu truchlení (Vigvam) a kurz Sebepéče pro pomáhající (Učíme krizovku), kurz Krizová intervence pro pomáhající profesionály*ky (Učíme krizovku)
2020 - 2022Psychoterapeut pro rodiny, které prochází ztrátou; Poradna Vigvam
2019 - dosudSoukromá psychoterapeutická praxe
2018 - 2022Vedoucí chatu; Linka bezpečí
2017 - dosudProjekt Vztek matek – workshopy a individuální konzultace týkající se mateřského vzteku
2015 - 2019Vedení podpůrných skupin pro rodiče dětí předškolního věku, Rodinné a komunitní centrum Paleček
2014 - 2016Lektorka předporodní přípravy, individuální konzultace, doprovody k porodu, podpora v šestinedělí (dula)
2011 - dosudKonzultant E-mailové poradny a chatu Rodičovské linky a konzultant telefonické Rodičovské linky; Linka bezpečí
2011-2014Lektor, odb. konzultant - Kurz Syndrom CAN a kompetence pracovníků škol; Sirius, o.p.s.
2009Lektorování kurzu Syndrom vyhoření učitele; Člověk v tísni o.p.s., Meta o.s.
2007-2011Vedoucí směny na krizové lince pro děti, metodik, lektor; Linka bezpečí, z.s.
2001-2007na krizové lince pro děti; Linka bezpečí, z.s.
2001-2007Jednooborová psychologie FF UK Praha

Některé další vzdělávání, kurzy:

2017 – 2022 Pětiletý psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze; ČIB
2014 - 2016 Výcvik Českých dul; České duly, z.s.
2010 Od fragmentace k integraci. Kurz práce s traumatem v kontextu biosyntézy; ČIB
2009 Výcvik v internetovém poradenství; Modrá linka
2006Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci; Linka bezpečí

Kontakt

Tel. 608 832 390
Email: hana.vanickova@centrum.cz

Lucie ScheerováVojta KnězůDenisa Krumpová