Psychoterapeutický výcvik

Základní informace k výcviku

Výcvikový program somatické psychoterapie biosyntézy v České republice garantuje PhDr. Barbora Janečková, PhD.

V říjnu 1998 byla v Bruselu biosyntéza uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) jako první vědecká metoda v oblasti somatické psychoterapie.

Výcvikový program biosyntézy je veden dvojjazyčně (v češtině a angličtině) a je složen ze základního výcvikového programu (část 1), který trvá 3 roky, a z navazujícího programu (část 2), který trvá 2 roky.

Zájemci o výcvik

Další běh psychoterapeutického výcviku v biosyntéze bude otevřen v roce 2021. Výběr zájemců do výcviku bude probíhat v roce 2020.

Podmínkou pro přijetí do výcviku je dokončené vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.) a absolvování pre-workshopu Setkání s biosyntézou nebo Biosyntetická přípravka. Více na www.biosynteza.cz/workshopy-a-seminare.