Pro zájemce

Výcvikový program biosyntetické psychoterapie v České republice garantuje PhDr. Barbora Janečková, PhD. Komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik má významné české i evropské akreditace. Absolventi si mohou zažádat o udělení ECP: Evropského certifikátu psychoterapeuta. Výcvik je veden profesionálními lektory z ČR i zahraničí.

Výběr do výcviku IX, který začne v roce 2022 je již aktuálně, vzhledem k nadměrnému počtu zájemců, uzavřen. V případě zájmu, ale už nyní můžete zasílat vaše vyplněné dotazníky na výběr do dalšího běhu X, který začne v roce 2023 na e-mail vycviky@biosynteza.cz, pohovory budou probíhat průběžně.


Podoba výcviku

Jedná se o komplexní akreditovaný vzdělávací program v psychoterapii. Výcvikový program biosyntetické psychoterapie se skládá ze sebezkušenostní části, která trvá 3 roky, a z navazující pokročilé dvouleté části zaměřené na terapeutickou praxi. Výcvikem vás provedou kromě zkušených terapeutů a terapeutek z ČR také nejlepší lektoři ze zahraniční.

Výcvik - 1. část

I. Kořeny
Důraz je kladen na kořeny a bázi v našem těle a na naše postoje k času, prostoru, energii a penězům. Hlavní učební témata a přetrvávající vzorce v těle, polarizační tendence v těle a vlastnosti pohybových impulzů.


II. Uzemnění
Kořenová čakra a páteř jako základy autonomie a rozdíl mezi rigidně fixovanými a labilně nezakotvenými charakterovými tendencemi. Hlavním tématem je porozumění pohybovým oblastem jako vzorcům vývojového posunu, výrazovým gestům a jejich afekto-motorickým schématům.


III. Zrození
Důraz je kladen na hara čakru a na pre- a perinatální aspekty zkušenosti, život v děloze, zrození a způsoby pomoci klientům s porodními a prenatálními traumaty. Zásady práce s dechovými vzorci, hyper- a hypoventilace. Charakterové principy: hraniční rozštěpení vyjádřené jako deformace polarity mezi kontrolou a uvolněním.


IV. Potřeby
Zdůraznění prvního roku našeho života, důraz na hrdelní čakru, tendence orální povahy, potřeby související se zdravím a vzorce závislosti. Vyučují se zásady biosyntézy týkající se základních prvků hmatu jako forem zdravé výživy.


V. Hranice
Důraz je kladen na energie čakry solar plexu a na emoce sympatiku - vztek a úzkost ve vztahu k vzorcům tvořivého pohybu konstruktivní agrese a konstruktivní sebeobrany nebo hledání bezpečí. Charakterové aspekty síly a jejich projev v masochismu nebo psychopatii.


VI. Energie
Důraz na centra sexuální energie a na vibrace rozkoše v těle, práce s bloky v oblasti pánve, zvládání zdravé lásky a sexuality a somatické základy pro práci se sexuálními problémy klientů.


VII. Vztahování
Srdce jako centrum milostného vztahu a vzorce spolupráce v partnerství (jako protiklad k symbiotické tajné dohodě nebo destruktivnímu střetávání). Ústřední zaměření spočívá na energetice paží jako kanálů pro vyjádření a kontakt. Charakterové aspekty hyperaktivity nebo přílišné pasivity ve vztahu.


VIII. Sebevyjádření
Je kladen důraz na hlas, hrdelní čakru a na sluch. Vzorce jasné komunikace v jazyce a její poruchy. Způsoby jak pomoci klientům, kteří jsou nadměrně racionální, a klientům, kteří obtížně nacházejí slova pro své zážitky.


IX. Čelení
Rozhled a vhled, oční kontakt a zrak včetně čakry třetího oka. Terapeutické zpracovávání očních bloků. Způsoby přeměny restriktivní obrazivosti v kreativní proces a způsoby zakotvení obrazivosti/fantazie v těle a v pohybu.


X. Přesah
Důraz na korunní čakru jako na bránu mezi vlastní existencí a transpersonálním. Témata blahodárné spirituality jako protikladu k pseudospirituálnímu úniku z těla. Postoj ke smrti. Intenzivní výuka pomocí práce se zdroji a kvalitami lidské podstaty.


XI. Trauma
základní koncepty a teorie
specifika práce s traumatem na úrovni těla


XII. Ukončování
Pokračování práce na předchozím tématu, studium poruch integračních funkcí korunní čakry v psychózách, traumatických stavech a hraničních podmínkách.


Oblast použití biosyntézy v soukromé praxi, na klinikách nebo v dalších oblastech jako je práce s dětmi nebo sociální oblast. Charakteristické aspekty procesu přeměny a rozloučení. Sklizeň a nový začátek.

Výcvik - 2. část

I. Úvod a psychodynamický pohled na člověka
 • představení programu, kolečko, přivítání
 • analytické pojetí vývoje osobnosti, vazby, její poruchy a obranné mechanismy
 • co by budoucí biosyntetický terapeut měl vědět z dynamické psychoterapie

II. Reflexe a role terapeuta
 • reflexe toho, co mi dal výcvik, kde jsem a s čím sedím s klientem - na čem musím ještě pracovat
 • moje silné stránky a co je ještě potřeba zpevnit

III. Kontrakt – proces a fáze terapie
 • úvod do přenosu a protipřenosu, kontrakt a rekontrakt, speciální kontrakty, výjimečné kontrakty, začátek a konec terapie
 • formy supervizní podpory
IV. Přenos a protipřenosV. Epigenetika a neurovědy
 • nejnovější poznatky z neurověd, epigenetiky a embryologie a jejich provázanost s biosyntetickou terapií

VI. Aspekty traumatu v kontextu terapeutického vztahu
 • specifické aspekty přenosu a protipřenosu, zejména v kontextu traumatických zkušeností nejen klienta, ale i terapeuta
 • rozlišení projekce, rezonance

VII. Psychoterapeutická praxe
 • etika, kazuistiky, terapeutický příběh

VIII. Etika a práce s přesahovými tématy v terapii
 • etika v psychoterapii
 • péče o sama sebe
 • práce s přesahem a její úskalí, spiritualita – zrání, různá pojetí spirituality, bypass
 • práce s klienty s různými spirituálními zážitky

IX. Ukončování a integrace
 • téma závěrečné práce
 • ukončování terapeutického vztahu
 • fáze role terapeuta - začínající terapeut
 • role supervize v terapeutické práci

Akreditace výcviku

2018
akreditace České asociace pro psychoterapii (ČAP). Organizace, která v ČR zastřešuje kvalifikovaný výkon psychoterapie, vydala certifikát s platností na dalších sedm let.

2014
akreditace Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a zařazení mezi certifikované evropské psychoterapeutické vzdělávací institut (EAPTI – European Accredited Psychoterapy Training Institute)

2010
akreditace České psychiatrické společnosti, České asociace klinických psychologů a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pro oblast zdravotnictví v ČR

1998
biosyntetická psychoterapie v Bruselu uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) jako první vědecká metoda v oblasti somatické psychoterapie.

Více o metodě

Podmínky pro přijetí do výcviku – jak se přihlásit

Podmínkou pro přijetí do výcviku je dokončené vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.), ideálně humanitního směru, a absolvování pre-workshopu Setkání s biosyntézou nebo Biosyntetická přípravka. V případě, že máte dokončeno vysokoškolské vzdělání jiného než psychologického či psychiatrického zaměření, je potřeba absolvovat také Psychoterapeutické minimum, které vám po absolvování výcviku umožní věnovat se psychoterapeutické práci v souladu se standardy EAP.

Workshopy Psychoterapeutické minimum


Řekli o výcviku

Andrea HanzlováAndrea Hanzlová – „Biosyntéza je pro mne směrem, který má strukturu, ale je také velmi otevřený a propojující. Oslovila mě tvořivost, hravost a víra v to, že v sobě jako lidé máme zdroje, ke kterým je stále dobré hledat cestu. Biosyntéza mi propojila roky praxe s teorií a dalším tělovým pohledem na potenciál léčení a seberozvoje. Systém toho směru je pro mne jakousi mapou, v které mohu neustále růst a být tvořivá.“

Stanislav Háša Stanislav Háša - „Moje předcházející výcviky byly velmi “hlavové”, analytické, založené na složitých teoriích. To mi vyhovovalo. A pak jsem v jedné životní etapě zjistil, že řadu věcí cítím ve svém těle, že tělesně reaguji na to, co se v mých vztazích děje a začal se více zajímat o “tělo”. A to mě přivedlo k biosyntéze, která má jak tu analyticko-teoretickou část, tak hlavně tu část “životní”, energetickou, tělesnou a tělovou. Začal jsem objevovat svojí tělesnost, učit se být v kontaktu s klientem, cítit pulzaci a energii. Stále se učím a stále jsem tím fascinován, jak skrze tělo je možné se dostat k tomu “duševnímu”. Je to pro mě nová a vyživující cesta.“

Martin HofmanMartin Hofman - „Terapeutický výcvik v biosyntéze mi nejprve pomohl začít skutečně cítit své tělo, dech, pocity... Vnímat je jako zdroje informací a ukazatele energie. Obohatil mě řadou principů, které se týkají kontaktu s klientem, vytváření bezpečí a nejrůznějších aspektů terapeutického procesu. Pomohl mi propojit se s vlastní tvořivostí, důvěrou ve vnitřní a dostupné zdroje v lidech, ale i dodal spoustu důležitých informací a know-how pro práci s klienty. Biosyntézu vnímám nejen jako metodu psychoterapie, je hlubší, komplexnější, holistická… Je pro mě spíše filozofií života, zdraví a vitality. Vnímám ji jako jeden z největších darů, které jsem dostal.“

Markéta CharvátováMarkéta Charvátová - „Lidé, kteří mají s něčím výbornou zkušenost, často říkají ‚to musíš zažít!‘. Taky jsem to kdysi dávno zaslechla. O biosyntéze. Pro mě byl výcvik v biosyntéze velký zážitek a sebepoznání. Díky ní jsem začala sebe vnímat celistvěji. Bylo to jako bych se učila znovu dýchat, chodit, mluvit, hrát si, cítit a znát. Biosyntéza je kombinací barev, vůní a chutí poznání vlastního těla i duše. Poznala jsem mnoho zajímavých a inspirativních lidí. Daly by se o tom popsat stohy papírů. Víte, co bude lepší? Omluvte tu žoviálnost, ale to prostě musíte zažít!“

Ondřej MatějkaOndřej Matějka - „Výcvik v biosyntéze jsem si moc užil: v první řadě dobře vyváženou kombinaci intenzivní sebezkušenosti ve skupině, nácviku terapeutických dovedností a seznamování se s teoretickým zázemím tohoto směru, ale i pestrobarevnou směs domácích a zahraničních lektorů, kteří nás tímto procesem provázeli. Muž si navíc ve (většinou) převážně ženské skupině může vychutnávat privilegovanou pozici (tentokrát) vzácnějšího rodu… Vřele doporučuju všem kolegům!“


Pro účastníky výcviku

Aktuálně probíhají šestý a sedmý běh základního výcviku a pátý běh navazujícího výcviku, které začaly v lednu 2019. Všechny probíhají pod vedením mezinárodních i českých lektorů.

Témata a termíny Výcvik VI - část 2

2021 Téma
19. - 22. 1. 2021ASPEKTY TRAUMATU V KONTEXTU TERAPEUTICKÉHO VZTAHU
17. - 19. 6. 2021ETIKA A PRÁCE S PŘESAHOVÝMI TÉMATY V TERAPII
26. - 29. 8. 2021TERAPEUTICKÁ PRAXE
21. - 24. 9. 2021, VysočinaUKONČOVÁNÍ A INTEGRACE

Témata a termíny Výcvik VII - část 1

2019 Téma
13. - 16. 2. 2019 FOUNDING
1. - 6. 4. 2019 GROUNDING
12. - 17. 8. 2019 CENTERING
30. 10. - 2. 11. 2019 HOLDING
2020 Téma
3. - 8. 2. 2020BOUNDING
16. - 19. 8. 2020CHARGING
6. - 11. 12. 2020SOUNDING
2021 Téma
4. - 7. 2. 2021 FACING
3. - 7. 5. 2021, Vysočina CROWNING
2. - 5. 9. 2021 TRAUMA
17. - 20. 11. 2021 FORMING/SHAPING

Témata a termíny Výcvik VII - část 2

2022 Téma
21. - 23. 1. Dynamické kořeny biosyntézy
1. - 4. 3.Reflexe, role terapeuta
24. - 27. 5.Kontrakt, proces a fáze terapie
8. - 11. 9. Přenos a protipřenos
5. - 7. 11. Epigenetika a neurovědy

Témata a termíny Výcvik VIII - část 1

2021 Téma
6. - 7. 1. 2021
24. - 26. 3. 2021
KOŘENY
20. - 25. 6. 2021UZEMNĚNÍ
2. - 7. 8. 2021 ZROZENÍ
3. - 6. 11. 2021 POTŘEBY
2022 Téma
7. - 12. 2.Hranice
5. - 8. 5.Energie
19. - 24. 9.Vztahování
21. - 26. 11.Sebevyjádření

Témata a termíny Výcvik IX - část 1

2022 Téma
26. - 29. 1. Kořeny
4. - 9. 4. Uzemnění
22. - 27. 8. Zrození
1. - 4. 10. Potřeby

Lektoři výcviku

Psychoterapeutický výcvik ČIB vedou zkušení certifikovaní lektoři biosyntetické psychoterapie z ČR i ze zahraničí.

Gil Arad

Gil
Arad

Maria del Mar Cegarra Cervantes

Maria del Mar
Cegarra Cervantes

Martin Hofman

Martin
Hofman

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Luboš Kobrle

Luboš
Kobrle

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Miloš Mauer

Miloš
Mauer

Tati Neves

Tati
Neves

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Shuli Sztern

Shuli
Sztern

Tom Warnecke

Tom
Warnecke

Evropský certifikát ecp

ČIB je jako jeden ze dvou institutů v ČR akreditován Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) jako evropský psychoterapeutický vzdělávací institut (EAPTI – European Accredited Psychoterapy Training Institute). Každý EAPTI institut musí splňovat řadu náročných a zavazujících kritérií na úrovni výcviku, supervize a praxe jednotlivých účastníků. Vysoké standardy EAP umožňují absolventům výcviku biosyntetické psychoterapie požádat o udělení Evropského certifikátu o psychoterapii (ECP). Cílem zavedení ECP je vzájemné uznávání kvality absolventů, kteří projdou výcvikovým programem EAPTI, a to ve všech státech EU.

Více o podmínkách udělení ECP

Další vzdělávání

ČIB nabízí svým absolventům v rámci profesního rozvoje možnosti dalšího vzdělávání v integrativní biosyntetické psychoterapii. Workshopy slouží k rozvinutí již nabytých znalostí a dovedností a jejich rozšíření o nové trendy a pohledy na terapeutickou práci v somatické psychoterapii.

Kompetence evropského psychoterapeuta


Profesionální kompetence evropského psychoterapeuta

Projekt Evropské psychoterapeutické asociace (EAP), přijato na výročním zasedání EAP v Moskvě, červenec 2013


Neformální předmluva:

Tyto klíčové kompetence lze používat jako:

 • definici profese nezávislého psychoterapeuta v Evropě, která stanoví, co by evropský psychoterapeut měl být schopen dělat;
 • informační zdroj a průvodce pro jiné evropské psychoterapeutické asociace, národní i celoevropské psychoterapeutické organizace a vzdělávací instituce;
 • základní minimální standard pro každé odborné psychoterapeutické vzdělávání v Evropě.

Všechny uvedené klíčové kompetence mají být v rámci psychoterapie praktikovány na profesionální úrovni odpovídající vysokoškolskému vzdělání magistra a nejméně čtyřletému postgraduálnímu vzdělání, výcviku a supervidované praxe s důrazem na psychoterapeutovu schopnost kritické reflexe a hodnocení vlastní klinické praxe1.

Předpokládá se, že tyto kompetence budou v praxi užívány v souladu a v souvislosti s platnou verzí Štrasburgské deklarace o psychoterapii a Etickým kodexem EAP, a že odborná příprava psychoterapeutů probíhá v souladu s se standardy popsanými v Evropském certifikátu psychoterapie (ECP) vypracovaném EAP. Kompletní popis klíčových kompetencí evropského psychoterapeuta najdete zde.


Poznámka:
1Tato předmluva měla být zařazena v rámci návrhu předloženého na výročním zasedání v červenci 2013. Nebyla však sama o sobě schválena a výroční zasedání (AGM = Annual General Meeting) se zavázalo prostudovat a zařadit kriteria kvalifikačních úrovní EU schválených Evropským parlamentem a Komisí v roce 2008. Kromě toho je možné, že text ECP se bude upravovat vzhledem k tomu, jaký postoj EAP zaujímá k „přímému" (vysokoškolskému) psychoterapeutickému vzdělání. Návrh však byl zařazen do tohoto dokumentu jako „neformální předmluva", neboť zbylá část návrhu nastiňuje účel a kontext uvedených klíčových kompetencí.