Psychoterapeutický výcvik

Základní informace k výcviku

Výcvikový program somatické psychoterapie biosyntézy v České republice, vedený Barborou Janečkovou, mezinárodní školitelkou Mezinárodního institutu pro biosyntézu (IIBS), probíhá ve stejné formě na IIBS v Heidenu ve Švýcarsku, řídí se stejnými požadavky, jež jsou uznány Švýcarskou psychoterapeutickou komorou (SCP), a jeho rozsah a obsah vyhovuje jejím nejpřísnějším nárokům. V říjnu 1998 byla v Bruselu biosyntéza uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) jako první vědecká metoda v oblasti somatické psychoterapie.

Výcvikový program biosyntézy je veden dvoujazyčně (v češtině a angličtině) a je složen ze základního výcvikového programu (část 1), který trvá 3 roky a z navazujícího pokročilého výcviku (část 2), který trvá 2 roky.

Zájemci o výcvik

Další běh psychoterapeutického výcviku v biosyntéze bude otevřen v roce 2021. Výběr zájemců do výcviku bude probíhat v roce 2020.

Podmínkou a prvním krokem pro zájemce o výcvik je absolvování pre-workshopu Setkání s biosyntézou nebo Biosyntetická přípravka. Více na www.biosynteza.cz/workshopy-a-seminare.