Eliška Rothová


  • Hledání smyslu je hlavním zdrojem motivace v životě člověka (Viktor Frankl, Člověk hledá smysl, 1994)
  • Radost a tvořivost vytváří pocit smysluplnosti

Pracuji v poradně pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy - CPSP Beroun, jsem manželská a rodinná poradkyně a vedoucí centra.

V terapii využívám biosyntézu – práci s tělem a imaginaci a systemický přístup zaměřený na řešení. Ráda pracuji se sny a životními scénáři a s vnitřními zdroji a hravostí.

Mám dlouholetou praxi (od roku 1991 – 2008) jako terénní poradkyně, videotrenérka, metodička a terapeutka v rané péči. Pracovala jsem v rodinách, kterým se narodí dítě s postižením (zrakovým a kombinovaným).

Současně mám soukromou praxi jako poradkyně a psychoterapeutka, videotrenérka a supervizorka (např. v Rané péče Eda, ADCH Praha, Sanek z.s., Rubikon, Fokus, Rytmus, Židovská obec – sociální oddělení atp., supervizorka SPIN ve výcviku VTI, výcviková terapeutka ČIB).

Pracuji ve své praxi na Hradčanské, M. Horákové 119, Praha 6. Jsem 20 let vdaná, mám dospělou dceru. Baví mě zpěv a tanec, klasická a undergroundová hudba. Mám psa a kočky.

Kontakt:

E-mail: eliska.rothova@volny.cz
Místo působení: Beroun