O metodě

Biosyntetická psychoterapie je celostní přístup v somatické psychoterapii, který vychází z biosyntézy. Jejím autorem je David Boadella. Biosyntetická psychoterapie obohacuje metodu o moderní znalosti z oborů psychosomatiky, neurověd a epigenetiky. Prohlubuje ji o poznatky z aktuálních výzkumů o fungování mozku atd. Cílem je co nejlépe postihnout komplexnost a potřeby současného psychoterapeutického procesu a dobře integrovat nové znalosti o možnostech psychoterapie. Od roku 2007 zaštiťuje v ČR vzdělávání terapeutů v této metodě Český institut biosyntézy - ČIB.

Biosyntéza jako výchozí přístup

Jádrem biosyntetické psychoterapie je metoda biosyntézy. Ta byla v roce 1998 uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) jako první vědecká metoda v somatické psychoterapii. Její podstatou je práce s integrací a vzájemným zrcadlením životních procesů, a to tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním (kognitivním).

Stres přináší narušení souladu mezi těmito třemi životními procesy a následně obtíže s nedostatkem či přebytkem energie v různých částech organismu. Problém může zůstat uložen v tělesných obtížích, ačkoliv vnější příčina už vymizela. Pro zdárné zvládnutí psychických problémů je proto vhodné (ne-li nezbytné) věnovat se vedle mentální analýzy problémů také tělesným projevům – ať už jde o svalové bloky, vegetativní obtíže či problémy s vnitřní distribucí energie (vitality).

Co je biosyntetická psychoterapie?

Biosyntetická psychoterapie prohlubuje a rozvíjí metodu biosyntézy o tyto oblasti:

 • embryologie, neurovědy, epigenetika,
 • psychodynamický pohled na člověka, teorie attachmentu a objektních vztahů,
 • spiritualita a etika práce s přesahovými tématy,
 • práce s traumatem - osobním i transgeneračním.

Biosyntetická psychoterapie se zabývá širokou škálou témat, která v sobě soustřeďují komplexitu lidské existence od zrození až po smrt. Při práci s klienty využívá procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů klienta, na které navazuje a specifickými technikami je rozvíjí. V centru této formy terapie vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.

Somatické základy biosyntetické psychoterapie

Vznik somatické psychologie je spojen se jménem Wilhelma Reicha, který formuloval koncept charakterových pancířů – svalových bloků bránících vnitřnímu proudění. Je zajímavé a pro současnou psychoterapii poučné, že jím objevené zóny napětí odpovídají pozici energetických center ve východním pojetí. Pracoval s dechem a stresovými pozicemi, čímž dosahoval uvolnění nahromaděného napětí. Cílem, stejně jako dnes, byla pulsace – přirozený vnitřní pohyb uvolněného organismu.

Na základě jeho práce se zrodily další přístupy – především bioenergetika Alexandra Lowena a Johna Pierrakose. Ty rozvíjely práci s volními pohyby, různými pozicemi a cvičeními, jejichž cílem bylo uvolnění nahromaděné energie. Problémem ale zůstává, že uvolněním energie neřešíme problém, který zablokování způsobil. Úleva je proto pouze dočasná, příčina vzniku bloků není řešena. Snaha o odstranění těchto nedostatků vedla ke vzniku nového integrativního směru – biosyntetické psychoterapie. Na její vznik měly podstatný vliv také objevy Francise Motta a Franka Lakea v oblasti prenatálních a perinatálních procesů. Podstatný je také vliv Stanleye Kelemana, jeho výzkumu interakce těla a emocí, což je shrnuto v knize „Anatomie emocí“, jejímiž hlavními principy jsou procesuální přístup a integrace emocí, vědomí a tělesných projevů. V práci vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů, které za pomoci různých technik rozvíjí. Spíše než na patologii se orientuje na vnitřní zdroje.


Jak probíhá terapie

V psychoterapeutické práci se vedle verbální analýzy užívá také práce s pohybem, dotekem, dechem, imaginací. Vedle uvolnění bloků je důraz kladen na opětovné sladění základních životních procesů. Cílem je dosažení emočního vycentrování, optimalizace svalového napětí a koordinace, dosažení vyváženosti jak v těle, tak v širším životě.

Současná somatická psychoterapie, které je biosyntetická psychoterapie součástí, je více procesuální, tzn., že vychází z bezprostředního dění v těle a psychice, navazuje na ně a rozvíjí ho. Klient má neustálou kontrolu nad děním, rozhodující jsou jeho vjemy a prožitky v přítomné chvíli. Vědomé a podvědomé je tak více v rovnováze, vychází se z individuálních dispozic, využívá se vnitřních zdrojů klienta.

Pro orientaci a utváření strategie v průběhu terapeutické konzultace je využíván koncept životních segmentů.

Osobnost člověka je formována interakcí a sjednocením sedmi základních segmentů života. Každý ze segmentů se zaměřuje na jinou oblast životní zkušenosti a odlišně se také projevuje. Každá z životních oblastí se může ve struktuře osobnosti projevovat dvěma základními způsoby: jako uzavřený nebo jako otevřený systém. Uzavřenost způsobuje problémy ve struktuře osobnosti, fyzickou inhibici (svalové spasmy, vegetativní problémy, narušení pulsace a vitality), mentálním omezením. Otevřený systém naopak zrcadlí psychický kontakt (se sebou i druhými), vitalitu, srdečnost a bohatou emocionalitu. V následujícím diagramu jsou životní segmenty uvedeny schematicky. Z nich vychází sedmero způsobů terapeutické práce a navazující široké spektrum používaných metod.

Základním cílem biosyntetické psychoterapie je co nejvíce se přiblížit jádru a s ním spojeným kvalitám. Zde leží zdroj vnitřní síly a nasycení. Zde je počátek fyzického, duševního i duchovního uzdravení.

terapeuti

Terapeuti s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem část 1 i část 2 v biosyntetické psychoterapii. Jsou kvalifikováni a oprávněni samostatně pracovat s klienty metodou biosyntetické psychoterapie.

Vyberte kraj
Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj Slovensko

Terapeuti - Praha

Jan Audrlický

Jan
Audrlický

Vlaďka Bartáková

Vlaďka
Bartáková

Bernadeta Bechyňová

Bernadeta
Bechyňová

Michaela Bodnárová

Michaela
Bodnárová

Hana Brachová

Hana
Brachová

Ondřej Cutych

Ondřej
Cutych

Kateřina Čapková

Kateřina
Čapková

Zuzana Čepelíková

Zuzana
Čepelíková

Zuzana Dittrichová

Zuzana
Dittrichová

Kateřina Erlebachová

Kateřina
Erlebachová

Magdalena Flaksová

Magdalena
Flaksová

Jitka Géringová

Jitka
Géringová

Eva Hafoudhová

Eva
Hafoudhová

Andrea Hanzlová

Andrea
Hanzlová

Stanislav Háša

Stanislav
Háša

Hana Havlová

Hana
Havlová

Markéta Hlaváčová

Markéta
Hlaváčová

Martin Hofman

Martin
Hofman

Lenka Holubcová

Lenka
Holubcová

Martina Chmelová

Martina
Chmelová

Dana Illanová

Dana
Illanová

Tomáš Janeček

Tomáš
Janeček

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Hana Jarolímková

Hana
Jarolímková

Linda Járová

Linda
Járová

 VIola Ježková

VIola
Ježková

Lucie Kašová

Lucie
Kašová

Jitka Knebortová

Jitka
Knebortová

Dana Kneřová

Dana
Kneřová

Petr Knotek

Petr
Knotek

Radka Košňarová

Radka
Košňarová

Dana Kubísková

Dana
Kubísková

Alice Kunešová

Alice
Kunešová

Michaela Lipková

Michaela
Lipková

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Pavel Macák

Pavel
Macák

Táňa Mančíková

Táňa
Mančíková

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Simona Měchová

Simona
Měchová

Adéla Mikulova

Adéla
Mikulova

Martin Mrázek

Martin
Mrázek

Matyáš Müller

Matyáš
Müller

Jana Nováková

Jana
Nováková

Iva Ouhrabková

Iva
Ouhrabková

Ilona Peňásová

Ilona
Peňásová

Klára Perglerová

Klára
Perglerová

Veronika Pinkasová

Veronika
Pinkasová

Alena Večeřová Procházková

Alena Večeřová
Procházková

Ivana Pýchová

Ivana
Pýchová

Monika Rousová

Monika
Rousová

Lenka Růžičková

Lenka
Růžičková

Marjánka Růžičková

Marjánka
Růžičková

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Kateřina Sarkisova

Kateřina
Sarkisova

Naďa Soukupová

Naďa
Soukupová

Michal Strenk

Michal
Strenk

Jana Svačinová

Jana
Svačinová

Eva Svobodová

Eva
Svobodová

Olga Svobodová

Olga
Svobodová

Lucie Šídová

Lucie
Šídová

Kateřina Šrubařová

Kateřina
Šrubařová

Jana Teplanská

Jana
Teplanská

Petra Třešňáková

Petra
Třešňáková

Hana Vaníčková

Hana
Vaníčková

Radka Víchová

Radka
Víchová

Daniela Vodáčková

Daniela
Vodáčková

Petra Wűnschová

Petra
Wűnschová

Michaela Zacios

Michaela
Zacios


Výcvikoví terapeuti - Praha

Jan Audrlický

Jan
Audrlický

Bernadeta Bechyňová

Bernadeta
Bechyňová

Hana Brachová

Hana
Brachová

Jitka Géringová

Jitka
Géringová

Andrea Hanzlová

Andrea
Hanzlová

Stanislav Háša

Stanislav
Háša

Hana Havlová

Hana
Havlová

Martina Chmelová

Martina
Chmelová

Dana Illanová

Dana
Illanová

Petr Knotek

Petr
Knotek

Michaela Lipková

Michaela
Lipková

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Jana Nováková

Jana
Nováková

Ilona Peňásová

Ilona
Peňásová

Veronika Pinkasová

Veronika
Pinkasová

Alena Večeřová Procházková

Alena Večeřová
Procházková

Lenka Růžičková

Lenka
Růžičková

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Kateřina Sarkisova

Kateřina
Sarkisova

Jana Teplanská

Jana
Teplanská

Petra Třešňáková

Petra
Třešňáková

Daniela Vodáčková

Daniela
Vodáčková


Supervizoři - Praha

Andrea Hanzlová

Andrea
Hanzlová

Martin Hofman

Martin
Hofman

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Alena Večeřová Procházková

Alena Večeřová
Procházková

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová


Terapeuti s certifikátem ECP - Praha

Hana Brachová

Hana
Brachová

Tomáš Janeček

Tomáš
Janeček

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Hana Jarolímková

Hana
Jarolímková

Linda Járová

Linda
Járová

Lucie Kašová

Lucie
Kašová

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Alena Večeřová Procházková

Alena Večeřová
Procházková

Lenka Růžičková

Lenka
Růžičková

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Michal Strenk

Michal
Strenk

Jana Teplanská

Jana
Teplanská

Terapeuti - Jihočeský kraj

Iva Abramčuková

Iva
Abramčuková

Květa Cermanová

Květa
Cermanová

Pavla Špeldová

Pavla
Špeldová


Výcvikoví terapeuti - Jihočeský kraj

Iva Abramčuková

Iva
Abramčuková

Květa Cermanová

Květa
Cermanová

Pavla Špeldová

Pavla
Špeldová


Supervizoři - Jihočeský kraj

Iva Abramčuková

Iva
Abramčuková


Terapeuti s certifikátem ECP - Jihočeský kraj

Pavla Špeldová

Pavla
Špeldová

Terapeuti - Jihomoravský kraj

Petr Davídek

Petr
Davídek

Martin Hofman

Martin
Hofman

Olga Hudcová

Olga
Hudcová

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Kateřina Krajná

Kateřina
Krajná

Jan Machala

Jan
Machala

Lenka Ranochová

Lenka
Ranochová

Lucie Rozsnyó

Lucie
Rozsnyó

Lukáš Srbecký

Lukáš
Srbecký


Výcvikoví terapeuti - Jihomoravský kraj

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Jan Machala

Jan
Machala


Supervizoři - Jihomoravský kraj

Martin Hofman

Martin
Hofman

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová


Terapeuti s certifikátem ECP - Jihomoravský kraj

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Terapeuti - Vysočina

Svatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Dana Kubísková

Dana
Kubísková


Výcvikoví terapeuti - Vysočina

Svatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková


Terapeuti s certifikátem ECP - Vysočina

Svatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Terapeuti - Královéhradecký kraj

Hana Havlová

Hana
Havlová

Lenka Paulová

Lenka
Paulová


Výcvikoví terapeuti - Královéhradecký kraj

Hana Havlová

Hana
Havlová

Lenka Paulová

Lenka
Paulová

Terapeuti - Liberecký kraj

Hana Havlová

Hana
Havlová

Miloš Mauer

Miloš
Mauer

Iva Ouhrabková

Iva
Ouhrabková


Výcvikoví terapeuti - Liberecký kraj

Hana Havlová

Hana
Havlová

Terapeuti - Moravskoslezský kraj

Tereza Kimplová

Tereza
Kimplová

Petra Nothegger

Petra
Nothegger

Magdaléna Opělová

Magdaléna
Opělová


Výcvikoví terapeuti - Moravskoslezský kraj

Tereza Kimplová

Tereza
Kimplová

Magdaléna Opělová

Magdaléna
Opělová

Terapeuti - Olomoucký kraj

Martina Gajdošíková

Martina
Gajdošíková

Terapeuti - Plzeňský kraj

Nikol Hladová

Nikol
Hladová

Barbora Sládeková

Barbora
Sládeková

Pavla Špeldová

Pavla
Špeldová


Výcvikoví terapeuti - Plzeňský kraj

Pavla Špeldová

Pavla
Špeldová


Terapeuti s certifikátem ECP - Plzeňský kraj

Pavla Špeldová

Pavla
Špeldová

Terapeuti - Středočeský kraj

Ondřej Cutych

Ondřej
Cutych

Jolana Hejlová

Jolana
Hejlová

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Linda Járová

Linda
Járová

Jitka Knebortová

Jitka
Knebortová

Pavel Macák

Pavel
Macák

Jana Nováková

Jana
Nováková

Eliška Rothová

Eliška
Rothová


Výcvikoví terapeuti - Středočeský kraj

Jana Nováková

Jana
Nováková


Supervizoři - Středočeský kraj

Barbora Janečková

Barbora
Janečková


Terapeuti s certifikátem ECP - Středočeský kraj

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Linda Járová

Linda
Járová

Terapeuti - Ústecký kraj

Jitka Géringová

Jitka
Géringová


Výcvikoví terapeuti - Ústecký kraj

Jitka Géringová

Jitka
Géringová

Terapeuti - Zlínský kraj

Marta Beníčková

Marta
Beníčková

Blanka Kuželová

Blanka
Kuželová

Petra Nothegger

Petra
Nothegger

Anna Víšková

Anna
Víšková


Výcvikoví terapeuti - Zlínský kraj

Marta Beníčková

Marta
Beníčková

Terapeuti - Slovensko

Lucia Čierňavová

Lucia
Čierňavová


Terapeuti s certifikátem ECP - Slovensko

Lucia Čierňavová

Lucia
Čierňavová

Všichni terapeuti

Terapeut s ukončeným pětiletým výcvikovým programem v biosyntéze (část 1 i část 2), profesí praktikující terapeut s praxí, aktivně používající metodu biosyntetické psychoterapie pod supervizí. Je oprávněn provádět výcvikovou terapii frekventantům psychoterapeutického výcviku.

Iva Abramčuková

Iva
Abramčuková

Jan Audrlický

Jan
Audrlický

Vlaďka Bartáková

Vlaďka
Bartáková

Pavol Bartolomej

Pavol
Bartolomej

Bernadeta Bechyňová

Bernadeta
Bechyňová

Marta Beníčková

Marta
Beníčková

Michaela Bodnárová

Michaela
Bodnárová

Hana Brachová

Hana
Brachová

Květa Cermanová

Květa
Cermanová

Ondřej Cutych

Ondřej
Cutych

Kateřina Čapková

Kateřina
Čapková

Zuzana Čepelíková

Zuzana
Čepelíková

Lucia Čierňavová

Lucia
Čierňavová

Petr Davídek

Petr
Davídek

Zuzana Dittrichová

Zuzana
Dittrichová

 David Dohnal

David
Dohnal

Svatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Kateřina Erlebachová

Kateřina
Erlebachová

Hana Fechtnerová

Hana
Fechtnerová

Magdalena Flaksová

Magdalena
Flaksová

Martina Gajdošíková

Martina
Gajdošíková

Jitka Géringová

Jitka
Géringová

Eva Hafoudhová

Eva
Hafoudhová

Andrea Hanzlová

Andrea
Hanzlová

Michaela Hapalová

Michaela
Hapalová

Stanislav Háša

Stanislav
Háša

Hana Havlová

Hana
Havlová

Jolana Hejlová

Jolana
Hejlová

Nikol Hladová

Nikol
Hladová

Markéta Hlaváčová

Markéta
Hlaváčová

Martin Hofman

Martin
Hofman

Lenka Holubcová

Lenka
Holubcová

Olga Hudcová

Olga
Hudcová

Ondřej Charvát

Ondřej
Charvát

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Martina Chmelová

Martina
Chmelová

Dana Illanová

Dana
Illanová

Zuzana Jandová

Zuzana
Jandová

Tomáš Janeček

Tomáš
Janeček

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Hana Jarolímková

Hana
Jarolímková

Linda Járová

Linda
Járová

 VIola Ježková

VIola
Ježková

Lucie Kašová

Lucie
Kašová

Tereza Kimplová

Tereza
Kimplová

Jitka Knebortová

Jitka
Knebortová

Dana Kneřová

Dana
Kneřová

Petr Knotek

Petr
Knotek

Radka Košňarová

Radka
Košňarová

Renáta Kraftová

Renáta
Kraftová

Kateřina Krajná

Kateřina
Krajná

Dana Kubísková

Dana
Kubísková

Alice Kunešová

Alice
Kunešová

Blanka Kuželová

Blanka
Kuželová

Michaela Lipková

Michaela
Lipková

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Pavel Macák

Pavel
Macák

Jan Machala

Jan
Machala

Táňa Mančíková

Táňa
Mančíková

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Stanislav Matoušek

Stanislav
Matoušek

Miloš Mauer

Miloš
Mauer

Simona Měchová

Simona
Měchová

Adéla Mikulova

Adéla
Mikulova

Martin Mrázek

Martin
Mrázek

Matyáš Müller

Matyáš
Müller

Petra Nothegger

Petra
Nothegger

Jana Nováková

Jana
Nováková

Magdaléna Opělová

Magdaléna
Opělová

Iva Ouhrabková

Iva
Ouhrabková

Lukáš Pánek

Lukáš
Pánek

Lenka Paulová

Lenka
Paulová

Ilona Peňásová

Ilona
Peňásová

Klára Perglerová

Klára
Perglerová

Veronika Pinkasová

Veronika
Pinkasová

Alena Večeřová Procházková

Alena Večeřová
Procházková

Ivana Pýchová

Ivana
Pýchová

Lenka Ranochová

Lenka
Ranochová

Eliška Rothová

Eliška
Rothová

Monika Rousová

Monika
Rousová

Lucie Rozsnyó

Lucie
Rozsnyó

Lenka Růžičková

Lenka
Růžičková

Marjánka Růžičková

Marjánka
Růžičková

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Kateřina Sarkisova

Kateřina
Sarkisova

Barbora Sládeková

Barbora
Sládeková

Naďa Soukupová

Naďa
Soukupová

Lukáš Srbecký

Lukáš
Srbecký

Michal Strenk

Michal
Strenk

Ela Strůžková

Ela
Strůžková

Jana Svačinová

Jana
Svačinová

Eva Svobodová

Eva
Svobodová

Olga Svobodová

Olga
Svobodová

Olga Šebestová Janoušková

Olga
Šebestová Janoušková

Lucie Šídová

Lucie
Šídová

Pavla Špeldová

Pavla
Špeldová

Kateřina Šrubařová

Kateřina
Šrubařová

Jana Teplanská

Jana
Teplanská

Petra Třešňáková

Petra
Třešňáková

Hana Vaníčková

Hana
Vaníčková

Branislava Marvánová Vargová

Branislava Marvánová
Vargová

Radka Víchová

Radka
Víchová

Anna Víšková

Anna
Víšková

Daniela Vodáčková

Daniela
Vodáčková

Petra Wűnschová

Petra
Wűnschová

Michaela Zacios

Michaela
Zacios


Výcvikoví terapeuti

Terapeut s ukončeným pětiletým výcvikovým programem v biosyntéze (část 1 i část 2), profesí praktikující terapeut s praxí, aktivně používající metodu biosyntetické psychoterapie pod supervizí. Je oprávněn provádět výcvikovou terapii frekventantům psychoterapeutického výcviku.

Iva Abramčuková

Iva
Abramčuková

Jan Audrlický

Jan
Audrlický

Bernadeta Bechyňová

Bernadeta
Bechyňová

Marta Beníčková

Marta
Beníčková

Hana Brachová

Hana
Brachová

Květa Cermanová

Květa
Cermanová

Svatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Jitka Géringová

Jitka
Géringová

Andrea Hanzlová

Andrea
Hanzlová

Stanislav Háša

Stanislav
Háša

Hana Havlová

Hana
Havlová

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Martina Chmelová

Martina
Chmelová

Dana Illanová

Dana
Illanová

Tereza Kimplová

Tereza
Kimplová

Petr Knotek

Petr
Knotek

Michaela Lipková

Michaela
Lipková

Jan Machala

Jan
Machala

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Jana Nováková

Jana
Nováková

Magdaléna Opělová

Magdaléna
Opělová

Lenka Paulová

Lenka
Paulová

Ilona Peňásová

Ilona
Peňásová

Veronika Pinkasová

Veronika
Pinkasová

Alena Večeřová Procházková

Alena Večeřová
Procházková

Lenka Růžičková

Lenka
Růžičková

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Kateřina Sarkisova

Kateřina
Sarkisova

Pavla Špeldová

Pavla
Špeldová

Jana Teplanská

Jana
Teplanská

Petra Třešňáková

Petra
Třešňáková

Branislava Marvánová Vargová

Branislava Marvánová
Vargová

Daniela Vodáčková

Daniela
Vodáčková


Výcvikoví terapeuti pro zdravotnickou část

Bernadeta Bechyňová

Bernadeta
Bechyňová

Danuše Jandourková

Danuše
Jandourková

Renata Pešicová

Renata
Pešicová

Radmila Schneiderová

Radmila
Schneiderová


Supervize

V centru pozornosti supervize je blaho klienta. Supervize se zaměřuje na získání dobré praxe a může vést ke zjištění, že supervidovaný má někde „slepé místo“ a potřebuje rozvíjet profesní dovednosti. Supervize jednotlivce má funkci podpůrnou, edukační a reflexivní, pomáhá pochopit vlastní silné stránky a výzvy. Podobně jako v terapeutickém procesu, supervize umožňuje vhled do dynamiky vztahu přenosu a protipřenosu s klientem a pochopení míry vlastních projekcí terapeuta. Supervize zprostředkovává kulturu zaměřenou na recovery přístup, na sdílenou zodpovědnost a na dialog prostřednictvím jasného kontraktu a rekontraktování. V supervizi jsou též nosná etická témata. S různými případy je možné se obracet na různé supervizory podle úhlu pohledu a stylu práce, který nabízí. Supervize, kterou nabízíme, je orientovaná především na biosyntetickou psychoterapii.

Supervizoři

Je akreditovaný Institutem, prošel přípravou ČIBu pro supervizory, má výcvik v supervizi v ČIBu nebo tuto pozici získal v rámci svého působení jako senior trenér pro IIBS. Poskytuje supervizi frekventantům i absolventům v individuální i skupinové formě.

Andrea Hanzlová

Andrea
Hanzlová

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Alena Večeřová Procházková

Alena Večeřová
Procházková

Supervizoři pro frekventanty výcviku

Prošel výcvikem a přípravou, kterou poskytuje Institut Biosyntézy. Pracuje pod supervizí. Poskytuje individuální supervizi frekventantům v druhé části výcviku.

Iva Abramčuková

Iva
Abramčuková

Martin Hofman

Martin
Hofman

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Mentoring

V centru pozornosti mentoringu je blaho začínajícího terapeuta/menteeho.

Cílem mentoringu je podpora menteeho, pomoc s orientací v jeho nové profesní roli a podpora jeho profesního vývoje.

Mentor je ten, kdo má už s rolí biosyntetického terapeuta zkušenosti, působí jako průvodce, předává znalosti a vlastní zkušenosti s metodou, a doporučení z praxe. Přijímá menteeho „pod svá křídla“, poskytuje mu profesní vedení v metodě, vytváří prostor pro rozhodnutí, která se vztahují k profesní roli menteeho. Mentor může doporučovat další kontakty a pomáhá menteemu zaměřit se na profesní pokrok a rozvoj a vytvořit sítě se spolupracujícími kolegy. Tento vztah může být průběžným a referenčním bodem po celou kariéru jednotlivce.

Iva Abramčuková

Iva
Abramčuková

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Kateřina Sarkisova

Kateřina
Sarkisova


Terapeuti s certifikátem ECP

Hana Brachová

Hana
Brachová

Lucia Čierňavová

Lucia
Čierňavová

Svatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Tomáš Janeček

Tomáš
Janeček

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Hana Jarolímková

Hana
Jarolímková

Linda Járová

Linda
Járová

Lucie Kašová

Lucie
Kašová

Yvonna Lucká

Yvonna
Lucká

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Alena Večeřová Procházková

Alena Večeřová
Procházková

Lenka Růžičková

Lenka
Růžičková

Veronika Sailerová

Veronika
Sailerová

Michal Strenk

Michal
Strenk

Pavla Špeldová

Pavla
Špeldová

Jana Teplanská

Jana
Teplanská