Psychoterapeutické minimum

Spolu s akreditací Českého institutu biosyntézy EAP se od roku 2015 změnily podmínky pro certifikaci terapeutů a nově je také možné zažádat o evropský certifikát psychoterapeuta (ECP). Podmínkou certifikace je dokončené vysokoškolské vzdělání minimálně s titulem Bc.

Pro koho je program určen?

  • Pro ty z Vás, kteří máte dokončeno vysokoškolské vzdělání (min. Bc.) jiného oboru než psychologie (psychiatrie), chtěli byste se v budoucnu věnovat terapeutické práci
  • Můžete být absolventem psychoterapeutického výcviku, jeho účastníkem, nebo o něm teprve uvažovat.

Minimum je samostatné studium, které se skládá ze 14-ti výukových dnů, samostudia a je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Pro zájemce z řad psychologů/psychiatrů, kteří mají zájem o absolvování pouze části minima, je k dispozici omezený počet „návštěvních“ dnů.

Program

Termíny Minimum III
psychoterapie17.-18.3. 2018
neurofyziologie16.-17.6. 2018
psychopatologie I17.-19. 8. 2018
teorie osobnosti19.- 20.1. 2019
psychopatologie II26.-28.4. 2019
krizová intervence27.-28.7. 2019

Obsah workshopů a lektoři

Psychopatologie

Tento workshop je rozdělen do dvou částí, během nichž se budete věnovat obecné i speciální psychopatologii.

Obecná psychopatologie začne pojetím normality a definováním duševní poruchy a duševního zdraví. Dále se bude věnovat problematice vědomí, myšlení, vnímání a jeho poruchám, kognitivním funkcím, motivaci, stejně tak jako emocím a projevům stresu aj.

Speciální psychopatologie se zaměří na organické duševní poruchy, závislosti, poruchy příjmu potravy, dále pak na poruchy nálady, psychotické a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, poruchy v oblasti sexuologie, psychopatologii dětského věku aj.

Lektorka: MUDr. Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ

Psychoterapie

Úvod workshopu bude věnován vymezení terapie (krátkodobé, dlouhodobé, individuální, skupinové, párové, rodinné aj.). Poté se podíváte podrobněji na základní terapeutické přístupy – hlubinné a psychodynamické, humanistické, kognitivně-behaviorální, systémové a systemické pojetí a na tělo zaměřené přístupy. Závěrem se seznámíte se základním právním rámcem v psychoterapii a oznamovací povinností.

Lektorka: PhDr. Hana PETERKOVÁ

Neurofyziologie

Workshop nabízí stručný přehled neuroanatomie nervového systému, bude se věnovat neuropsychologii jednotlivých psychických funkcí (vnímání, pozornosti, motorice, paměti, řeči) a lateralizaci mozkových funkcí (teorie činnosti mozku).

Ve druhé části se zaměříte na funkce nervového systému při utváření vazby, při traumatické události a na aplikaci základních neurofyziologických poznatků v rámci péče o traumatizovaného jedince.

Cílem workshopu je seznámit studenta se základními teoretickými poznatky z oboru neurofyziologie a nabídnout mu základní metodické postupy a příležitost osvojit si praktické dovednosti spojené s prací s traumatem a attachmentem.

Lektorka: PhDr. et Mgr. Zuzana ČEPELÍKOVÁ

Teorie osobnosti

Workshop Vám nabídne přehled psychoanalytických teorií osobnosti, struktury a dynamiky osobnosti a vývoj ega.

Budete se věnovat hlavním psychoanalytický teoriím, jejich specifickým názorům na osobnost, včetně teorie objektních vztahů, psychoanalytické vývojové teorie (teorie attachementu, separačně individuační teorie Mahlerové, aj.).

Současně se zaměříte na hlavní principy psychoanalytické terapie a jejich použití v rámci terapii.

Lektor: PhDr. Slavoj TITL

Krizová intervence

Workshop je úvodem do krizové intervence. Zaměřuje se na typologii krizových situací, fáze krize a společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc. Podrobněji se podíváte na možnosti odborné pomoci, základní nástroje a postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích.

Získáte přehled o tom, jak vypadá krizová pomoc v různých systémech pomoci - od integrovaného záchranného systému k pomáhajícím profesím a jak se emergentní psychoterapie vztahuje ke krátkodobé, střednědobé, případně dlouhodobé psychoterapii.

Specificky se zaměříte na krizovou intervenci ve vztahu k některým vybraným tématům - sebevražda, šok a akutní stresová reakce, krize v kontextu nemoci somatické nebo psychické nemoci a mnohé další.

Součástí workshopu je rozbor ukázek rozhovorů, modelování rozhovorů, cvičení aj.

Lektorka: PhDr. Daniela VODÁČKOVÁ


Přihlášení

Místo konání:

Český institut biosyntézy, z. s.
Eliášova 21
Praha 6

Rozsah:

14 dní, 112 hodin

Cena:

24 500 Kč bez DPH

Cena závěrečné zkoušky:

2 500 Kč bez DPH

Cena za 1 „návštěvní“ den:

1 850 Kč bez DPH

Případné dotazy či nejasnosti Vám rádi zodpovíme na adrese minimum@biosynteza.cz.