Pro zájemce

Český institut biosyntézy, z.ú. nabízí 2,5letý psychoterapeutický výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími očima biosyntetické psychoterapie, v celkové dotaci 332 hodin. Program obsahuje vzájemně propojenou sebezkušenostní část (140 hod.) a teoretickou část doplněnou o metodologii (172 hod.). Součástí je 20 hodin mentoringu.

Výcvik je zakončen získáním osvědčení, potvrzujícího kompetence pro psychoterapii s dětmi a dospívajícími.
Jedná se o návazný vzdělávací program v psychoterapii pro terapeuty s ukončeným psychoterapeutickým vzděláním.

Jednotlivé unity jsou rozděleny následovně:

Témata a termíny výcviku:

I. 11.–14. 10. 2023Úvod do programu, rodinné pole, původní rodina a rodové linie
II. 11.–13. 1. nebo 18.–20. 1. 2024?Uzemnění a stabilita v životě dítěte
III. 11.–13. 4. nebo 18.–20. 4. 2024?Narození a metafora porodu v životě dítěte
IV. 8.–13. 7. 2024 výjezdPotřeby, hranice, seberegulace dítěte
V. říjen 2024Vztahování, vztahová vazba ve vývoji dítěte
VI. leden 2025 Kontrakt, práce s rodiči, diagnostická specifika
VII. duben 2025Způsoby sebevyjádření dítěte
VIII. červenec 2025 Imaginace, vnitřní představivost dítěte, přesahová témata v životě dítěte
IX. říjen 2025Trauma v životě dítěte
X. leden 2026 Přenos a protipřenos, sklizeň

Pozn.: Náklady spojené s ubytováním a stravou si každý účastník hradí sám.

Pokud máte zájem o účast v programu, zašlete vyplněný formulář na vycviky@biosynteza.cz nejpozději do konce února 2023. Rozhovory se zájemci probíhají průběžně. Informaci o přijetí do programu obdržíte nejpozději do konce května 2023.

Cena pro účastníky: rozdělena do 5 splátek (první splátka 25 000 Kč, další 4 splátky po 20 000 Kč)

Akreditace výcviku: v jednání s MPSV

Podmínky pro přijetí do vzdělávacího programu:

  • dokončené VŠ vzdělání ideálně humanitního směru
  • dokončený komplexní psychoterapeutický výcvik libovolného terapeutického směru a zkušenost či záměr pracovat s dětmi

Přijímací řízení:

Pro zařazení do evidence zájemců o výcvik je třeba poslat vyplněný dotazník na vycviky@biosynteza.cz. Zájemci, kteří splňují podmínky pro přijetí do programu, budou pozváni k individuálnímu rozhovoru. Administrativní poplatek za pohovor činí 800 Kč. Zasláním dotazníku souhlasíte s využitím osobních údajů (telefon, e-mail, adresa, vzdělání) pro účely přijímacího řízení. Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti ohledně programu, napište nám na adresu info@biosynteza.cz.

Pro mailovou komunikaci uvádějte do předmětu zprávy: ”Výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími”.

Lektoři výcviku: Mgr. Barbora Sládeková, Mgr. Pavla Špeldová, Mgr. Radka Košnarová, Mgr. Jan Machala


Popis a struktura výcviku

Celkový počet hodin: 332 hod.
Sebezkušenost: 140 hod.
Metodologie a teorie: 172 hod.
Mentoring: 20 hod.