Pro zájemce

Český institut biosyntézy, z.ú. nabízí 2,5letý psychoterapeutický výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími očima biosyntetické psychoterapie, v celkové dotaci 332 hodin. Program obsahuje vzájemně propojenou sebezkušenostní část (140 hod.) a teoretickou část doplněnou o metodologii (172 hod.). Součástí je 20 hodin mentoringu.

Výcvik je zakončen získáním osvědčení, potvrzujícího kompetence pro psychoterapii s dětmi a dospívajícími.
Jedná se o návazný vzdělávací program v psychoterapii pro terapeuty s ukončeným psychoterapeutickým vzděláním.

Jednotlivé unity jsou rozděleny následovně:

Témata a termíny výcviku:

I.11.–14. 10. 2023Úvod do programu, rodinné pole, původní rodina a rodové linie
II. 10.–13. 1. 2024 Uzemnění a stabilita v životě dítěte
III. 10.–13. 4. 2024Narození a metafora porodu v životě dítěte
IV.22.-27. 7. 2024 výjezd Potřeby, hranice, seberegulace dítěte
V. 16.-19. 10. 2024Vztahování, vztahová vazba ve vývoji dítěte
VI. leden 2025 Kontrakt, práce s rodiči, diagnostická specifika
VII. duben 2025Způsoby sebevyjádření dítěte
VIII. červenec 2025 Imaginace, vnitřní představivost dítěte, přesahová témata v životě dítěte
IX. říjen 2025Trauma v životě dítěte
X. leden 2026 Přenos a protipřenos, sklizeň

Pozn.: Náklady spojené s ubytováním a stravou si každý účastník hradí sám.

Další výcvik otevíráme na konci roku 2025, příjem přihlášek plánujeme otevřít na jaře 2025.

Cena pro účastníky: rozdělena do 5 splátek (první splátka 25 000 Kč, další 4 splátky po 20 000 Kč)

Akreditace výcviku: MPSV

Podmínky pro přijetí do vzdělávacího programu:

  • dokončené VŠ vzdělání ideálně humanitního směru
  • zájemce má zkušenosti či záměr pracovat s dětmi a má ukončený komplexní psychoterapeutický výcvik nebo se nachází v jeho závěrečné části

Přijímací řízení:

Pro zařazení do evidence zájemců o výcvik je třeba poslat vyplněný dotazník na vycviky@biosynteza.cz. Zájemci, kteří splňují podmínky pro přijetí do programu, budou pozváni k individuálnímu rozhovoru. Administrativní poplatek za pohovor činí 800 Kč. Zasláním dotazníku souhlasíte s využitím osobních údajů (telefon, e-mail, adresa, vzdělání) pro účely přijímacího řízení. Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti ohledně programu, napište nám na adresu info@biosynteza.cz.

Pro mailovou komunikaci uvádějte do předmětu zprávy: ”Výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími”.

Lektoři výcviku: Mgr. Barbora Sládeková, Mgr. Pavla Špeldová, Mgr. Radka Košňarová, Mgr. Jan Machala


Popis a struktura výcviku

Celkový počet hodin: 332 hod.
Sebezkušenost: 140 hod.
Metodologie a teorie: 172 hod.
Mentoring: 20 hod.