Vydané knihy

Sborník Duše a Tělo

Svatava Drlíčková, Zuzana Čepelíková, Ilona Peňásová. Pavla Špeldová.

Sborník se vydá každoročně pokaždé s jiným zaměřením, informace jsou shromažďovány ze závěrečných prací absolventů výcviku.
Editoři sborníku Veronika Sailerová, Stanislav Háša, Ondřej Matějka. Sborník si můžete zakoupit v kanceláři ČIBu.

Cena: 220 Kč

Biosyntéza - zdroje a energie v terapii

David Boadella a kol.

Naším záměrem bylo zpřístupnit další důležité biosyntetické texty, ukázat celou šíři toho co je biosyntéza i její základní principy a koncepty. Zaměřili jsme pozornost na to, jak rozumět tělové energii, jak může pracovat body terapeut a jakou roli v našem životě, resp. v terapii, hraje spiritualita.

Cena: 229 Kč

Životní proudy

David Boadella

Životní proudy nabízejí úvod do biosyntézy, metody somatické (tzn. na tělo orientované) psychoterapie. David Boadella v této knize rozvíjí „duševní embryologii“ založenou na principech odvozených z bádání o prenatálním vývoji a z bio-psychiatrických studií Wilhelma Reicha.

Cena: 250 Kč

Wilhelm Reich: průkopník nového myšlení

David Boadella

První důkladné zpracování života a díla Wilhelma Reicha - jednoho z největších objevitelů a myslitelů 20. století. Spolu s C. G. Jungem a Sigmundem Freudem je nejvýznamnějším průkopníkem analýzy, v níž kráčel vlastní cestou.

Cena: 320 Kč

Biosyntéza - Výběr z textů

David Boadella, Jacqueline A. Carletonová, Esther Frankelová, Eunice Rodriguesová

Kniha představuje psychoterapeutickou metodu biosyntézy. Biosyntéza je moderním přístupem v somatické psychoterapii, založený na integraci poznatků západní psychologie o psychosomatických blocích a východního učení o energetických drahách.

Cena: 160 Kč

Biosyntéza - Výběr z textů

David Boadella, Milton Correa, Ester Frankel

Biosyntéza je komplexní somaticky orientovaná psychoterapeutická metoda založená na spojení poznatků západní psychologie o psychosomatických blocích a východního učení o energetických drahách. Jejím zakladatelem je britský terapeut David Boadella, který je zároveň autorem většiny textů v knize.

Cena: 168 Kč

Život v zrcadle psychoterapie

Tatiana Neves

První ze tří dílů o lidské psýché věnovaný emocím. Očima psychoterapeutky objevujeme životní schémata spojená s emocemi pojatá také z pohledu biologie, hudby, kvantové fyziky, umění, filozofie a dalších oborů. Kniha rovněž nabízí teoreticko-praktická cvičení pro pochopení těchto pojmů.

Cena: 215 Kč (původně 269 Kč)

Sborník duše a tělo 2/2023

Barbora Sládeková, Lucia Čierňavová, Lenka Paulová,Ondře Matějka, Veronika Sailerová, Stanislav Háša

Sborník se vydává každoročně pokaždé s jiným zaměřením, informace jsou shromažďovány ze závěrečných prací absolventů výcviku.
Editoři sborníku jsou Veronika Sailerová, Stanislav Háša a Ondřej Matějka.

Cena: 200 Kč

Život v zrcadle psychoterapie

Barbora Janečková, Yvonna Lucká, Tatiana Neves

Trauma pohledem biosyntetické psychoterapie poskytuje teoretický exkurz do problematiky i konkrétní příklady práce s vývojovým traumatem, se stavem akutního šoku nebo s posttraumatickým stresem.

Cena: 350 Kč

THE WAY OF TRAUMA

Barbora Janečková, Yvonna Lucká, Tatiana Neves

Původní, anglické, znění knihy Od fragmentace k integraci

Cena: 600 Kč

Knihovna ČIBu

Knihovnu mohou využít všichni registrovaní členové ČIBu, ale i účastníci komplexních programů se zájmem o studium textů, které přibližují biosyntézu, její základní principy a koncepty. Studovna ČIBu se nachází v kanceláři ČIBu. Pro výpůjčku nás kontaktujte individuálně na info@biosynteza.cz. Více ve výpůjčním řádu Studovny ČIBu.

Knihovna ČIBu shromažďuje:

Knihy, články - k absenční výpůjčce
Závěrečné práce - k prezenční výpůjčce
Závěrečné práce - k přečtení na webu
Časopisy
Testy
DVD/CD/kazety
USB flash disk

Rozhovory


Další zdroje

Instituty biosyntézy v zahraničí

Další užitečné odkazy

Malá ochutnávka z biosyntetických setkání

Videa