Český institut biosyntézy

Biosystéza reprezentuje nový přístup v somatické psychoterapii. Pracuje s vnitřními signály a pohybovými projevy klienta, na které navazuje a specifickými technikami rozvíjí.


Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii. K základním východiskům, se kterými pracuje, patří provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných procesů. V rámci ČR tuto metodu podporuje, dále rozvíjí a garantuje kvalitu vzdělání terapeutů Český institut biosyntézy.

Český institut biosyntézy získal akreditaci Evropské asociace pro psychoterapii (EAP)

Český institut biosyntézy získal akreditaci Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a patří mezi Evropské certifikované psychoterapeutické vzdělávací instituty (EAPTI - European Accredited Psychotherapy Training Institute).

EAP představuje vysoký evropský standard kvality vzdělávání v oblasti psychoterapie. Kromě toho také EAP úzce spolupracuje se Světovou radou pro psychoterapii (WCP - World Council for Psychotherapy), a tím podporuje rozvoj psychoterapie v mezinárodním kontextu.

Každý Evropský certifikovaný psychoterapeutický vzdělávací institut musí splňovat řadu náročných a zavazujících kritérií na úrovni výcviku, supervize a praxe jednotlivých účastníků.

Standardy EAP garantují kvalitní a profesionální přístup a vzdělávání účastníků výcviku, jež mají po řádném absolvování výcviku nárok na udělení Evropského certifikátu o psychoterapii (ECP). Cílem zavedení ECP je vzájemné uznávání kvality absolventů, kteří projdou výcvikovým programem EAPTI.

V tuto chvíli jsou v České republice pouze dva instituty, které mohou tyto výhody nabídnout, a my jsme velice rádi, že právě Český institut biosyntézy patří mezi ně. Jsme potěšeni, že absolventi výcvikového programu somatické psychoterapie biosyntézy mohou o tento certifikát zažádat, a srovnávat se tak s ostatními na poli evropské soutěže v oblasti psychoterapie.