2,5letý psychoterapeutický výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími očima biosyntetické psychoterapie získal akreditaci MPSV

Další z našich výcviků, a to Psychoterapeutický výcvik zaměřený na práci s dětmi a dospívajícími očima biosyntetické psychoterapie, získal akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Tento vzdělávací program je určen pro terapeuty s ukončeným psychoterapeutickým vzděláním a díky akreditaci MPSV rovněž pro sociální pracovníky, kteří si chtějí své znalosti prohloubit v rámci celoživotního vzdělávání o práci s dětmi a rodinou.

Výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími trvá 2,5 roku, v celkové dotaci 332 hodin. Program obsahuje vzájemně propojenou sebezkušenostní část, která činí 140 hodin, teoreticko-metodologickou část čítající 172 hodina a 20 hodin mentoringu.

Výcvik je zakončený získáním osvědčení, které potvrzuje kompetence pro psychoterapii s dětmi a dospívajícími a získáním potvrzení o absolvování pro sociální pracovníky.

Díky akreditaci MPSV tento výcvik nabízí účastníkům nejen komplexní a kvalitní vzdělání, ale také možnost získání specifických znalostí v oblasti poradenství, doprovázení dítěte a krizové intervence. Certifikace od MPSV je uznávaná jak v rámci České republiky, tak i mezinárodně.