ČESKÝ
INSTITUT
BIOSYNTÉZY

Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii.
K základním východiskům, se kterými pracuje, patří
provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných procesů.

V rámci ČR tuto metodu podporuje, dále rozvíjí a garantuje kvalitu vzdělání terapeutů Český institut biosyntézy
.
POSLÁNÍ ČIB

AKTUÁLNĚ

Připravujeme další dlouhodobý výcvik v biosyntéze, který začne v lednu 2017.
A zbývají poslední volná místa pro muže. Více informací.

22. září pořádáme večer pro zájemce, přijďte se zeptat na vše, co vás o výcviku zajímá. Přihlaste se však prosím předem na adrese info@biosynteza.cz