ČESKÝ
INSTITUT
BIOSYNTÉZY

Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii.
K základním východiskům, se kterými pracuje, patří
provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných procesů.

V rámci ČR tuto metodu podporuje, dále rozvíjí a garantuje kvalitu vzdělání terapeutů Český institut biosyntézy
.
POSLÁNÍ ČIB

AKTUÁLNĚ

Biosyntéza pro ženy aneb pulzace jako životadárný proce - ženská skupina v Brně s Markétou Charvátovou. Cílem setkávání je uvolnění stresu, zjemnění pozornosti sama k sobě…

Setkání s biosyntézou - víkendový workshop s důrazem na sebezkušenostní část.
Rozhovor s Bárou Janečkovou k Sociální klinice na STARTY.cz.