Český institut biosyntézy

ČIB je vzdělávací institut, který vznikl v roce 2007 s hlavním posláním: rozvíjet v ČR biosyntetickou psychoterapii - mezinárodně akreditovanou psychoterapeutickou metodu. ČIB je jedním z pouhých dvou pracovišť v ČR s akreditací Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), a to od roku 2014. Patří tak mezi Evropské certifikované psychoterapeutické vzdělávací instituty (EAPTI - European Accredited Psychotherapy Training Institute) s právem udělovat Evropský certifikát psychoterapeuta (ECP). Hlavní činností ČIBu je organizace psychoterapeutického výcviku v biosyntetické psychoterapii dle evropských standardů EAP a aplikace biosyntézy do vzdělávání odborníků i široké veřejnosti. V roce 2014 inicioval založení neziskového projektu Sociální klinika, který poskytuje psychoterapii lidem, kteří si ji sami nemohou dovolit.

Více o nás

Biosyntetická psychoterapie jako metoda

Biosyntetická psychoterapie je moderní somatická metoda. V roce 1998 byla Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) biosyntéza uznána jako vůbec první vědecká metoda v somatické psychoterapii. Podstatou biosyntetické psychoterapie je soulad mezi tím, co člověk dělá (jednání), co cítí (emoce) a co si o tom myslí (myšlení). Jedině tak může využít svůj potenciál naplno.

Více o metodě

Psychoterapeutický výcvik

Výcvikový program biosyntetické psychoterapie v České republice garantuje PhDr. Barbora Janečková, PhD. Pětiletý psychoterapeutický výcvik má významné české i evropské akreditace. Absolventi si mohou zažádat o udělení ECP: Evropského certifikátu psychoterapeuta. Výcvik je veden profesionálními lektory z ČR i zahraničí. Aktuálně je možné hlásit se do X. běhu výcviku v biosyntetické psychoterapii.

Více o výcviku

Workshopy pro veřejnost

Aplikujeme principy biosyntetické psychoterapie do vzdělávání psychologů, sociální pracovníků, lékařů, učitelů i zájemců z řad široké veřejnosti. Vyberte si svůj workshop.

Vyberte si workshop

Naši terapeuti

Garantujeme, že níže uvedení terapeuti mají dokončený komplexní (5letý) výcvik v biosyntetické psychoterapii, splnili všechny kvalifikační požadavky a mohou tuto metodu používat při své terapeutické práci s klienty.

Terapeuti biosyntetické
psychoterapie

Studovna

Zajímá vás, co je biosyntetická psychoterapie a co je v ní nového? Připravujete se do výcviku nebo vás metoda zaujala? Využijte naši knihovnu, přečtěte si aktuální rozhovory nebo se začtěte do odborných článků a závěrečných prací našich absolventů.

Náše studovna