PŘIHLÁŠKY NA XII. BĚH BIOSYNTETICKÉHO PSYCHOTERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU

Od 1. do 31. dubna otevíráme možnost podat přihlášku do XII.  běhu biosyntetického psychoterapeutického výcviku. Výběr do výcviku bude probíhat ve dvou kolech.  Prvním kolem je posouzení došlé přihlášky odbornou radou.  Do druhého kola budou pozváni k pohovoru pouze vybraní kandidáti, o jejichž přijetí či nepřijetí rozhodne rovněž odborná rada.  Přihlášku je možno podat na e-mail vycviky@biosynteza.cz.