34. ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCE

Psychoterapie - Naděje a lidskost

8. - 11. listopadu 2023
Hotel Jana, Přerov

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s radostí vás zveme na 34. Česko-slovenskou psychoterapeutickou konferenci, která se bude konat od 8. do 11. listopadu 2023 v Přerově v hotelu Jana.

Konference se zaměří na téma Psychoterapie – Naděje a lidskost. Psychoterapie je umění i věda, která vyžaduje neustálé zdokonalování našich dovedností i osobního rozvoje. Je také službou, kterou poskytujeme lidem, kteří potřebují pomoc, úlevu a nasměrovat ve svých životech. K tomu potřebujeme nejen kompetence, ale také naději a lidskost.

Na konferenci budeme společně zkoumat naději a lidskost z různých psychoterapeutických perspektiv. Budeme sdílet naše otázky, zkušenosti a názory. Něco také ukážeme z naší praxe. Budeme se učit od sebe navzájem a zkusíme přemostit zkušenosti různých psychoterapeutických směrů a přístupů.

V programu se představí řada kolegů s přednáškami, workshopy a panelovými diskuzemi. Předběžný program najdete na webových stránkách. Budete mít možnost seznámit se s nejnovějšími poznatky a zkušenostmi, vyměnit si názory a postřehy s kolegy z Česka i ze Slovenska, navázat nové kontakty a inspirace.

Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné setkání. Doufáme, že konference bude místem pro společnou diskuzi i lidské setkání.

Těšíme se na vás na konferenci!

Za organizační výbor 34. Česko-slovenské psychoterapeutické konference
Ján Praško, Předseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP


Důležité informace

Stránky konference: www.psychoterapeutickakonference2023.cz

Chceme požádat všechny registrované (přihlášené), které dosud neuhradili registrační poplatek, že je potřebné ho uhradit nejpozději do 20.10., jinak jejich registrace bude považována za neplatnou. Potřebujeme nutně pronajmout sály konference a jejich velikost souvisí s počtem účastníků.

Pořádá:

ČESKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Spolupořádá

Slovenská psychoterapeutická společnost

Další spolupracující organizace:

Psychiatrická společnost
AKP

Kontaktní osoba na agenturu organizující konferenci:

Vladislav Přibyl
organizační zajištění
tel: 775 666 348
pribyl@amepra.cz
Amepra, s.r.o.