Nová předsedkyně Etické komise Českého institutu biosyntézy

S radostí oznamujeme, že správní rada zvolila novou předsedkyni Etické Komise. Do této role byla zvolena Mgr. Svatava Drlíčková Ph.D., která nahrazuje předešlé vedení po skončení tříletého volebního období.

Mgr. Svatava Drlíčková Ph.D. má bohaté zkušenosti v oblasti etiky a svým odborným pohledem přináší do Etické komise nový impuls. Věříme, že pod jejím vedením bude komise i nadále efektivně a zodpovědně plnit svou roli v rámci našeho institutu.

Členy Etické komise zůstávají i do dalšího období Marta Beníčková a Jana Teplanská.

Přejeme novému týmu mnoho úspěchů a plodné spolupráce.