KŘEST KNIHY OD FREGMENTACE K INTEGRACI

Dne 21. února 2024 se konal dlouho očekávaný křest knihy "Od fragmentace k integraci". Tuto inspirativní publikaci společně napsaly Yvonna Lucká, Barbora Janečková a Tati Neves. Bohužel se Tati Neves z pracovních důvodů v Londýně nemohla akce zúčastnit.

Během křtu nechyběl ani Michal Strenk, který měl zásluhu na překladu knihy z angličtiny. S radostí předal přítomným autorkám kytici, vyjadřující gratulaci k dokončení několikaleté vytrvalé práce a vděčnost za jejich úsilí a příspěvek psychoterapeutickému světu dílem, které se zabývá problematikou vývojového traumatu a nabízí teoretickou část i příklady z praxe.

Zástupci vydavatelství Triton, ředitel a dlouholetý kamarád autorek pan Stanislav Juhaňák a redaktorka paní Anna Malimánková, se stali kmotry této knihy a společně s přítomnými autorkami a překladatelem knihu slavnostně pokřtili.

Nemohla chybět ani autogramiáda autorek a povídání o vzniku knihy, které bylo pro mnohé přítomné velkým zážitkem.

Celým večerem provázela naše kolegyně Martina Chmelová, která se postarala o plynulý průběh události. Atmosféra večera byla přátelská a neformální.

Křest knihy "Od fragmentace k integraci" byl skvělou příležitostí pro setkání celého realizačního týmu, kteří se na knize podíleli, čtenářů a přátel.