ČIB přešel na elektronické certifikáty

Výcvikový program v biosyntéze, který už téměř desetiletí organizuje v České republice ČIB, získal nově certifikaci od České asociace pro psychoterapii (ČAP). Organizace, která v České republice zastřešuje kvalifikovaný výkon psychoterapie, vydala certifikát s platností na dalších sedm let. Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze ČIBu tak opět potvrzuje, že patří k těm nejkvalitnějším u nás - již v roce 2010 byl Českou psychiatrickou společností, Českou asociací klinických psychologů a zástupci IPVZ akreditován pro oblast zdravotnictví v ČR, a od roku 2014 získal akreditaci Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a patří mezi Evropské certifikované psychoterapeutické vzdělávací instituty (EAPTI - European Accredited Psychotherapy Training Institute). Samotná metoda biosyntézy byla již v roce 1998 uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) jako vůbec první vědecká metoda v somatické psychoterapii. „Získání certifikace ČAPu znamená další potvrzení vysoké kvality našeho psychoterapeutického výcviku. Tu jsme nastavili hned na začátku našeho působení a ani po deseti letech z ní nepolevujeme. Naopak, daří se nám získávat stále kvalitnější školitele a lektory z celého světa tak, abychom našim studentům poskytli to nejlepší vzdělání v biosyntéze. Důkazem budiž fakt, že v lednu 2019 začne již sedmý běh výcviku v biosyntéze,“ říká Barbora Janečková, ředitelka Českého institutu biosyntézy. Výcvikový program biosyntézy je veden dvoujazyčně (v češtině a angličtině) a je složen ze základního výcvikového programu (část 1), který trvá 3 roky a z navazujícího pokročilého výcviku (část 2), který trvá 2 roky. Doposud prošlo psychoterapeutickým výcvikem v biosyntéze ČIBu více než 130 frekventantů.