LIDSKÉ ZDROJE VE ŠKOLSTVÍ. A CO JEJICH ZDROJE?

 Inspirační pohled na lidské zdroje ve školství

Představujeme Vám nový článek od našeho kolegy Martina Hofmana s názvem Lidské zdroje ve školství:  A co jejich zdroje? Tento článek přináší hluboké a inspirativní reflexe o důležitosti lidských zdrojů ve vzdělávání, které se dotýkají nejen žáků, ale také učitelů. 

Martin se neomezil jen na domácí půdu, ale podíval se do zahraničí, konkrétně do Finska. Skrze příběhy a postřehy kolegů nám přibližuje zdravé fungování pedagogů i žáků. Zabývá se well-beingem a vnitřními zdroji motivace, které by měli být prioritou nejen žáků, ale i pedagogických pracovníků.