Iva Abramčuková


V rámci soukromé praxe se věnuji individuální terapii a psychologickému poradenství. Pracuji s dospělými, dospívajícími a dětmi. Vycházím z principů biosyntetické psychoterapie a dramaterapie. Působím v Českých Budějovicích.

Nabízím podporu v náročných životních situacích, vztahových a rodinných problémech, léčbě traumatických zkušeností, ale také mě čím dál více zajímá podpora motivovaných klientů v oblasti osobnostního rozvoje. Důraz kladu na respekt k procesu klienta a na bezpečí a důvěru. Podporuji u klientů nejen verbální vyjádření, ale také uvědomování a prožívání vlastního těla a emocí. Ráda pracuji s vnitřními obrazy, pohybem, všímavostí a dechem.

Kromě terapeutické práce vedu individuální a skupinové Maitri dýchání, lektoruji seberozvojové skupiny pro ženy a biosyntetické workshopy. Také nabízím podporu v oblasti transpersonální psychologie. Poskytuji výcvikovou supervizi pro frekventanty výcviku.

Vzdělání
2019–2021Pražská vysoká škola psychosociálních studií – jednooborová psychologie (Mgr.)
2015–2018Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích – jednooborová psychologie (Bc.)
1992–1995DAMU Praha – dramatická výchova
Odborné výcviky a specializační kurzy
2018–2020Výcvik v supervizi biosyntetické psychoterapie (Český institut biosyntézy, ČIB)
2017–2019Výcvik v metodě Maitri Breathwork
2010–2015Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB)
2010–2013Sebezkušenostní výcvik zaměřený na práci s mimořádnými stavy vědomí a tematikou psychospirituální krize
2010–dosudSemináře a workshopy v oblasti psychoterapie (PBSP, základní kurz krizové intervence, práce s traumatem, rodinná terapie, arteterapie v biosyntéze, terapeutická práce se skupinou, taneční a pohybová terapie, relaxační techniky a jiné)
1992–1994Výcvik v dramaterapii (DAMU)
Současná praxe
2013–dosudSoukromá poradenská a psychoterapeutická praxe
2016–2020Mamma HELP (poradenská a terapeutická činnost)
2014–dosudSociální klinika (dobrovolný terapeut)

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy. Pravidelně svou práci superviduji.

Kontakt

Tel. 603 240 156
Email: iva.abramcukova@gmail.com
Místo působení: České Budějovice