Yvonna Lucká


Jsem atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí. Ve své práci mimo jiné zúročuji svoji téměř desetiletou zkušenost práce v krizovém centru RIAPS, kde jsem působila v různých rolích. Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji především klientům s problematikou traumatu a posttraumatu a klientům s atypickou problematikou. Ve své práci využívám především metodu PBSP a biosyntézu. PBSP též využívám pro práci s dlouhodobými uzavřenými skpinami. Jsem akreditovaný supervizor ČIS (Teaching Supervizor) od roku 1994. Nabízím individuální i týmovou supervizi. Jsem odborným garantem výukových programů v Českém institutu biosyntézy. Pořádám workshopy zaměřené např. na péči o pomáhající profese.

Některé absolvované výcviky:

  • Psychoanalytický výcvik
  • Rodinná terapie
  • SUR
  • Integrativní práce s tělem
  • Biosyntéza
  • PBSP

Jsem zakládajícím členem Českého institutu biosyntézy, jeho místopředsedou a senior trenérkou International Institut for Biosynthesis v Heidnu. Jsem členem supervizního EAP.

Místo působení - Praha