Otevíráme výcvik pro práci s dětmi! Proč se přihlásit?

Český institut biosyntézy (ČIB) otevírá v říjnu 2023 2,5letý výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími očima biosyntetické psychoterapie, určený všem zájemcům o tuto problematiku s ukončeným psychologickým nebo psychoterapeutickým vzděláním. Co od výcviku očekávat a jaký může být jeho přínos třeba do vaší praxe? Zpovídali jsme jednu z lektorek výcviku, psycholožku a terapeutku Barboru Sládekovou.

Jaká byla prvotní motivace otevřít výcvik pro práci s dětmi a dospívajícími?

Většina dobrých projektů a vizí začíná tím, že je poptávka z venku. A jinak tomu nebylo ani s naším výcvikem. Naše cesta začala nabídkou z ČIBu, kterému dlouhodobě terapeutický program pro práci s dětmi v nabídce chyběl. Vzhledem k tomu, že se ve své praxi setkáváme s dětmi a dospívajícími a snažíme se o aplikaci biosyntetické terapie v praxi, nabídku jsme s radostí přijali. Důvodem byl i velmi omezený repertoár výcviků, programů, školení pro práci s dětmi nabízený jinými instituty. V neposlední řadě ale hlavně ohromný nárůst potíží v dětském a adolescentním věku, na který je nutno reagovat právě vyškolením terapeutů, což si klademe za cíl našeho projektu. Po ukončení výcviku by se terapeuti měli cítit kompetentní erudovaně a profesionálně terapeuticky pracovat s dětmi.

Máte dojem, že vzdělávání pro terapeutickou práci  s dětmi je nedostačující, nebo po jeho rozšíření volali sami terapeuti? 

Asi platí oboje. Jako terapeuti pohybující se v praxi a sledující nabídku různých kolegů na vzdělávání, považujeme rozhodně nabídku jako nedostatečnou. Také jako biosyntetičtí terapeuti, kteří pracují s dětmi a dospívajícími jsme často tázáni kolegy, jestli takové vzdělávání zorganizujeme. Tak jsem se rozhodli podlehnout tlaku, a výcvik je na světě. :)

Mohou se do výcviku přihlásit i terapeuti, kteří s prací s dětmi nemají dosud žádnou zkušenost?  

Výcvik je koncipován tak, aby se mohli účastnit jak ti, kteří již s dětmi pracují, tak i ti, kteří se k tomu rozhodli, a praxi zatím nemají.

Co byste zdůraznila jako hlavní přínos tohoto vzdělávacího programu? 

Hlavní přínos je rozhodně jeho komplexnost a propojení teorie a praxe. Výcvik vychází z biosyntentického pohledu na člověka a dítě, nevyhýbá se ale ani aktuálním tématům, jako je trauma, poruchy attachmentu, přenos a protipřenos. Nabízí širokou nabídku praktických cvičení nebo technik, které jsou v souladu s již zmíněnou teorií. Zajímavostí je jistě inspirace k terapeutické práci s dětmi předškolního věku (od 3 let), což vnímáme jako devizu našeho programu a jako opravdu nejméně saturovanou oblast vzdělávání dětských terapeutů.

Budou absolventi po úspěšném ukončení programu rovnou schopni samostatně pracovat s dětmi a dospívajícími? 

Vzhledem k tomu, že podmínkou vstupu do výcviku je již předchozí účast v dlouhodobém terapeutickém výcviku, absolventi pro ukončení našeho programu by rozhodně měli být schopni pracovat samostatně s dětmi a dospívajícími. Samozřejmě i po ukončení jim budeme doporučovat pravidelnou supervizi jejich práce, to je ale v rámci terapeutické praxe již standard.

Jakým způsobem bude program ukončen?

Ukončení programu bude doprovázet ověření si porozumění teorie a její uplatnění v praxi. Není tak překvapením, že závěrečná práce bude ve formě kazuistického případu.

Více informací o výcviku a možnost přihlášení naleznete na: https://www.biosynteza.cz/vycvik-pro-praci-s-detmi