Bernadeta Bechyňová


Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka s mnohaletou praxí. Věnuji se individuální psychoterapii, rodinné terapii a práci se skupinou. Ve své soukromé praxi pracuji s dospělými, dospívajícími, školními dětmi a jejich rodinami. V individuální práci s dospělým nebo dětský klientem je mi blízký biosyntetický přístup v propojování slovního vyjádření, emočního a tělesného prožívání prostřednictvím práce s vnitřními tělovými impulsy, pohybem, dotekem, dechem, vnitřními obrazy a slovem. Pracuji též se sny, imaginací a kresbou. Ráda s klientem rozvíjím jeho všímavost k moudrosti těla i srdce a provázím jej při zkoumání jeho vnitřních možností a rozvoji jeho přirozeného potenciálu. Oslovují mě slova Davida Boadelly: „Vnitřní impulsy se objeví, jestliže pro klienta vytvoříme bezpečné místo.“ Z oblasti zájmů: pohyb v přírodě, hory v létě i v zimě, tanec, sborový zpěv.

Profesionální praxe

 • Soukromá psychoterapeutická praxe (od 2009 dosud)
 • Vedení bodyterapeuticky zaměřeného programu pro dospělé klienty s psychosomatickými obtížemi, s kolegou M. Sedláčkem (2008 – 2011)
 • Vedení seberozvojového biosynteticky zaměřeného programu pro dospělé klienty Tělo jako cesta ke zdraví, s kolegou M. Sedláčkem (2012 – 2018)
 • Sedmnáctiletá psychodiagnostická a psychoterapeutická praxe s širokým spektrem dětské a adolescentní problematiky na Dětské psychiatrické klinice FN Motol. Práce se školními dětmi a dospívajícími s problematikou dětské deprese, úzkosti, psychosomatiky, sebepoškozování, suicidálního chování, posttraumatických stavů, poruchami příjmu potravy, Aspergerovým syndromem, aj.
  Vedení skupinové terapie pro dospívající dívky s poruchami příjmu potravy a vedení skupiny bioenergetických cvičení pro adolescentky. V rámci DPK vedení týdenních zážitkových pobytů v přírodě pro školní děti a adolescenty (1991 – 2009)
 • Vedení seminářů psychoterapeutické propedeutiky a komunikačních dovedností pro studenty lékařské fakulty. (2001 – 2009)

Vzdělání

 • Atestace v oboru dětská klinická psychologie (2008)
 • Atestace v systematické psychoterapii (1998)
 • Atestace v oboru klinické psychologie (1997)
 • FF UK Praha, jednooborová psychologie, dipl. práce u Doc. Matějčka (1989)

Psychoterapeutické výcviky

 • Biosyntéza (D. Boadella, S. Specht, G. Hoppe, Heiden - Švýcarsko)
 • Rodinná terapie (J. Špitz, Š. Gjuričová)
 • SUR (J. Rubeš)
 • Katatymně imaginativní psychoterapie KIP (M. Burgi-Kraus, O. Lang)

Některé další odborné kurzy

 • Práce s tělem v psychoterapii a neverbální techniky (Y. Lucká, J. Vodňanská)
 • Časová osa (V.Chvála, L.Trapková)
 • Focusing – tělesně zakotvené prožívání
 • Trauma I, II (Y. Lucká, L. Kobrle)
 • Traumaterapie (J. Božuková, Vídeň)
 • Přenos a protipřenos v kontextu biosyntézy (L.Zink)
 • Arteterapie v kontextu biosyntézy (G. Hoppe)
 • Práce se sny v kontextu biosyntézy(G.Hoppe)
 • Mapa není krajinou (G.Hoppe)
 • Energie a esence v biosyntéze (L.Anagnostopoul)
 • urs biosyntéza a děti (Tati Nevel, M.Hofman)

Kontakt

Místo působení - Ostrovského 3, Praha 5 - Anděl