Jan Machala


Biografie

V rámci své praxe nabízím konzultace pro dospělé klienty, děti i rodiny. Ve své práci zvu na konzultaci kromě myšlenek a pocitů zúčastněných také moudrost jejich těla a ve společné zvídavé práci hledáme inspiraci a cesty k překonání nejrůznější úskalí života.

Jsem psychologem v předatestační přípravě v oboru klinická psychologie a pracuji na částečný úvazek ve Fakultní nemocnici Brno a v Centru pro cystickou fibrózu s dětskými pacienty a jejich rodinami. Ve své soukromé praxi se věnuji klientům s dlouhodobými psychickými potížemi, stejně jako klientům přicházejícím v obtížné životní situaci.

Vzdělání:

 • 2007-2011 Bakalářské dvojoborové a magisterské jednooborové studium psychologie na FSS MU zakončené státní závěrečnou zkouškou. Během studia zaměření na osobnostní rozvoj a psychoterapii.

Kurzy a workshopy:

 • Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví 2013/2014 FF UPOL.
 • Předatestační příprava v oboru klinická psychologie, od r. 2014, IPVZ, Praha.
 • Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v pre- a perinatální psychologii, somatické a psychodynamické psychoterapii , somatické terapii a transpersonální psychologii, 2013 – 2019, Český institut Biosyntézy, Praha.
 • Základní kurz hypnózy, 2014, PN Kroměříž.
 • Základní certifikovaný kurz Rorschachovy metody, září 2017 – leden 2019. PhDr. Anton Polák, Brno.
 • Kurz Sandplay a práce se symboly,  únor – červen 2017, Expressive Therapies Institute of Australia, FF UPOL.
 • Výcvik v rodinné terapii zaměřené na ranou citovou vazbu (Dyadic Developmental Psychotherapy) od prosince 2018, Centrum ATTA, Praha.
 • Různé klinicko-psychologické a psychoterapeutické kurzy.

Praxe a další činnost:

 • Fakultní nemocnice Brno – Pracoviště dětské medicíny, psycholog a vedoucí výtvarné dílny na Ambulanci dětské psychiatrie a klinické psychologie, od r. 2012.
 • Spoluúčast na vedení odborných stáží studentů psychologie ve spolupráci s FSS MU, od r. 2014.
 • Psycholog Centra pro Cystickou fibrózu FN Brno, od r. 2015.
 • Výzkumná činnost v rámci grantu firmy Vertex Pharm. ve spolupráci s FN Motol v r. 2016.
 • Soukromá praxe pro dospělé, dospívající a děti, od r. 2016.

Kontakt

brno-psychoterapie.cz
Místo působení: Brno