Radka Košňarová


Žiji a pracuji v Praze. Mými klienty jsou převážně dospívající a mladí dospělí. Čím dál častěji jsou mými klienty také dospělí nebo páry, případně rodiny řešící konflikty ve vztazích nebo jiné náročné životní situace.

V individuální práci provázím klienty s různými obtížemi – úzkostmi, depresemi, poruchami příjmu potravy, vztahovými krizemi, tématy komunikace v rodině, obtížemi dospívání a zrání, rodinnými nebo partnerskými konflikty, resp. klienty hledající cestu seberozvoje, sebepojetí a sebevědomí ke spokojenému a naplněnému životu. Roli terapeuta vnímám jako roli průvodce a terapii jako vztah mezi dvěma lidmi, který může obohatit a nabídnout prostor pro tvořivost, sdílení a objevování nových možností života. Při práci propojuji techniky rozhovoru s možnostmi psychosomatických přístupů biosyntézy.

Lektorsky spolupracuji s institutem IPDAR.

Odborné vzdělání:
2016 – dosud5ti letý výcvik v Biosyntéze, Český institut biosyntézy
2012 – 2015 Pražská vysoká škola psychosociálních studií – obor sociální práce zaměřená na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
2002 – 2006 Technická univerzita v Liberci – Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
Akreditované výcviky a kurzy:
2006 – 2007 Ostrov rodiny – dr. Rieger
2008 - 2009 Krizová intervence – Remedium
2009 Videotrénink interakcí – SPIN
2011 - 2012 Práce s traumatizovaným dítětem – Dům tří přání
2012 - 2014 Motivační rozhovory - PhDr J. Soukup
Diagnostika rodiny – Centrum pro rodinu Brno
Rodinné mapy – sociální diagnostika rodiny – Triadis
Práce s dětmi, které zažily domácí násilí - Centrum Acorus
2012 - 2014 Práce se systémem rodiny – rodinná terapie - Dům tří přání
2013 Řešení konfliktu technikou mediace – výcvik Asociace mediátorů ČR
2014 - 2015 Koučink – time- management – PVŠPS
Terapeutické přístupy v Daseinsanalýze, Gestalt-terapii
2018 Trauma-Healing in Biosynthesis - “Discovering Resources and Healing, Memories” - D. Boadella - Heiden, Švýcarsko
Přenos a biosynteza – Liane Zink, ČIB
2020 Tom Warnecke: Somatické objektové vztahy, ČIB Praha
Praxe:
2015 - dosud Privátní terapeutická praxe – individuální terapie s adolescenty a dospělými, rodinná terapie, párová terapie
2015 – dosud Lektorská činnost pro organizace a skupiny k tématům rodičovství IPDAR
2011 – 2017 Dům tří přání – socioterapie, poradenství, individuální terapie s dětmi a rodiči, rodičovské skupiny
2004 – 2010 Jedličkův ústav a školy – učitel odborných předmětů na SOŠ sociálně právní, výchovné poradenství, krizový intervent pro rodiny dospívajících se zdravotním znevýhodněním
2001 – 2004 Jedličkův ústav a školy – SPC, sociální práce, terapeutická práce s rodiči zdravotně znevýhodněných žáků škol,
1994 – 1996 Dětské centrum paprsek – práce s rodinami dětí s kombinovaným postižením

Kontakt:

tel.: 606 432 407
radka.kosnarova@seznam.cz