Miloš Mauer


Vzdělání:
Jednooborová psychologie na FF UK Praha.
Atestace z Klinické psychologie

Terapeutické výcviky a specializační kurzy:
2000 – 2005, Praha, Brno, Mnichov: komplexní výcvik v Biosyntetické psychoterapii. Výcvik v Biosyntéze jsem rovněž absolvoval jako asistent (zatím základní část výcviku) v letech 2016-2018.
Kurz Krizové intervence, Remedium (51 hod), garanti Y. Lucká, L. Kobrle
Kurz Trauma, Remedium (40 hod), garanti Y. Lucká, L. Kobrle
Kurzy ADHD (IPVZ) a MMPI (Testcentrum).

Členství v odborných organizacích:
Společnost psychosomatické medicíny, ČAP (zde také člen etického kolegia) a ČIB.

Pracovní zkušenosti v oboru:

Ještě během studia 1 rok asistent mentálně retardovaného dítěte v rámci o.s. Podané ruce, 4 měs. sanitář v PL Bohnice, 2 roky asistent v institutu pro EEG Biofeedback a 2 roky terapeut v komunitě pro závislé na drogách Alternativa (v rámci Střediska pro mládež Klíčov, Praha-Prosek). Po studiu 1,5 roku preventista na různých ZŠ a SŠ v Praze v rámci organizace „Život bez závislostí“. Prevence psychosociálních jevů, programy zaměřené na problematické třídy (koheze kolektivu, šikana, drogy). 5 let psycholog na Klinice popáleninové medicíny ve FNKV Praha. Krátce DPS Odřejov, poté 7 let jako psycholog ve Středisku komplexní terapie v Liberci (Dr. Chvála). Od 1/2019 – ambulance klinické psychologie v Liberci Od 9/2006 – dosud: odborný asistent na Ústavu etiky a humanitních studií, 3.LF.UK. Přednáším a publikuji v oblasti Lékařské etiky, etiky v psychoterapii a psychologie komunikace.

Kontakt:

E-mail: milos.mauer@lf3.cuni.cz
Ambulance klinické psychologie: Tyršova 510/9, Liberec