Andrea Hanzlová


Biosyntetická terapeutka, arteterapeutka, supervizorka, lektorka seberozvojových programů.

Individuální konzultace, vedení skupin. Ve své praxi využívám různé přístupy dle potřeb klienta – rozhovor, biosyntetický nebo arteterapeutický přístup. V terapii mne zajímá téma zdrojů člověka, náhledu na jeho situaci, hledání možností, přijetí a změny. Někdy se v životě ocitneme v určitém meziprostoru, kde se potřebujeme nově zorientovat „ kdo jsme a kam jdeme“. Roli terapeuta vnímám jako roli průvodce na této cestě člověka.

Terapeutické výcviky a kurzy
22014 – 2017 Supervize a management ve zdravotnických a sociálních službách, specializace Supervize UK FHS (Mgr.)
2011 – 2012 Supervizní část psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze
2008 – 2011 Základní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, Praha
1998 – 2002 Výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se spec.zaměřením na využití arteterapie
1992 – 1996 Pedagogická fakulta Masarykovy University Brno, obor: speciální pedagogika (Bc.)
Profesní kariéra
Nyní pracuji v soukromé psychoterapeutické praxi (od roku 2009) a v Alfa ateliéru (arteterapie, od 2018).
Pracovala jsem jako pracovnice krizové linky (od 2008-2022), externě na Psychosomatické klinice v Praze, v Dětském domově v Klánovicích jako terapeutka s dětmi (2013-2014), v Psychosociálním centru Acorus jako terapeutka s oběťmi domácího násilí (2008-2012), ve Speciální škole pro děti s více vadami (1992-1995), na lince pomoci Povodeň (1997), v denním stacionáři pro psychoticky nemocné (1995-1997), v ateliéru v Psychiatrické léčebně ve Šternberku (1998-2000), se seniory v DD (2000-2002, 2005-2006), v o. s. Letní dům (2002-2005), v ateliéru o.s.Baobab (2005-2007).
Členství v ČIB (Český institut biosyntézy), ČAA (Česká arteterapeutická asociace), ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), AsuPP (Asociace supervizorů pomáhajících profesí), EFAT (Evropská federace arteterapeutů).

Kontakt:

Místo působení:

  • Praha