Jan Audrlický


Nabízím individuální terapii, krizovou intervenci.

Těší mě doprovázet klienty při objevování jejich zdrojů a rozvíjení jejich potenciálu.

V terapii přistupuji ke klientovi s respektem k jedinečnosti jeho světa a cennosti nacházení jeho vlastní cesty.

Tématy mohou být např. krizové situace, osobní seberozvoj, nacházení cest k naplnění snů, psychosomatická problematika, integrace extrémních stavů mysli včetně spirituálních, posttrauma, práce na vztazích, závislost na návykových látkách aj..

Z terapeutických škol využívám především přístupy Satiterapie a Procesově orientované práce. Dále prvky Biosyntézy, aktivní imaginace, systemiky, inspiruje mě PBSP.

Odborné vzdělání

1999 - 2007 studium všeobecného lékařství na 3. LFUK
2007 – nyní zařazení do předatestačního vzdělávání v oboru návykových nemocí a v psychiatrii

Terapeutické vzdělávání

2009 – nyníod r. 2010 v probíhajícím komunitním výcviku v Biosyntéze, kurzy, skup.
a indiv. sebezkušenost
2008 – nyní skupinová sebezkušenost v Pesso-Boyden System Psychomotor
2005 – nyní vzdělání v procesově orientované práci (POP): v r. 2010-11 výcvik ve facilitaci skupinových procesů, od r. 2012 – nyní probíhající komunitní Základní výcvik v POP ; kurzy, peer sebezkušenost
2010kurz Trauma I (Remedis o.s.)
2009 – 2010 kandidátem v katathymně imaginativní psychoterapii (ČSKIP), kurzy: práce
s traumatem, rodinou
2008 – 2009 kurz Práce s rodinou v pomáhajících profesích (Prev-centrum o.s; SOFT)
2004 – 2012 3 letý integrativní komunitní výcvik v Satiterapii, kurzy

Praxe

2011 – nyní soukromá psychoterapeutická praxe
2010 – nyní psychiatr v týmu krizové pomoci Fokus o.s.
2008 – nyní psychiatr – Psychiatrická léčebna Bohnice, od r. 2010 externě v rámci služeb Centra krizové intervence
2007 – nyní Sananim o.s., psychiatrická ambulance CADAS – psychiatr, individuální, skupinový terapeut, rodinný poradce, od r. 2011 Poradna pro rodiče - koterapeut na rodičovských skupinách
2006 – nyní dobrovolník na socioterapeutických a artefiletických pobytech pro děti z dětských domovů v rámci o.s. Letní dům
2005-2007 stáž ve Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii - člen reflexního týmu a zapisovatel skupinové psychoterapie; zdravotníkem na pobytu pro děti z rodin závislých v rámci o.s Anima

Členství

Pod křídly o.s.; Institut procesově orientované práce o.s.-zakládající člen, Český Institut Biosyntézy, Česká lékařská komora

Jazyky

Angličtina

Zájmy

improvizace na kytaru, dialogické jednání, hory a lesy