Eva Svobodová


Pracuji s dospělými klienty a to formou krátkodobé i dlouhodobé individuální terapie a poradenství.

Nabízím provázení a podporu v obtížných situacích jak v osobním, partnerském tak i pracovním životě. V terapeutické práci se též věnuji psychosomatickým tématům, či osobnostnímu rozvoji.

Můj přístup je individuální, dle vlastních potřeb klienta, protože každý jsme jiný a jedinečný.

Klienty vedu k větší všímavosti a vnímavosti k sobě samému, to znamená k jejich tělu, dechu, emocím a myšlenkám a k uvědomění si, jak tyto ovlivňují naše bytí a prožívání. Ráda společně s klienty hledám jejich zdroje a možnosti růstu, jejich opravdové touhy a potřeby a rovnováhu v životě.

Ve své práci vycházím z přístupu biosyntézy, nabízím též nácvik různých relaxačních technik a drobných uvolňovacích cvičení.

Vzdělání, terapeutické výcviky a kurzy:
2018Výcvik v relaxačních technikách (M. Babiaková, D. Jančová)
2010 – 2015Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB)
2015Základní krizová intervence (Remedium)
2009 – 2012Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká a L. Kobrle)
2007 - 2013Semináře a programy zaměřené na práci se změněnými stavy vědomí a tématikou psychospirituální krize (M. Vančura, Y. Lucká)
1992 - 1994MSc v lékařské mikrobiologii na lékařské fakultě v Manchestru, UK
1980 - 1986Lékařská fakulta UK, Praha (atestace z lékařské mikrobiologie 1991)

Praxe:
2014 – dosudSoukromá terapeutická praxe (nyní Pod křídly)
Individuální terapeutka v Sociální klinice

Jazyky:

Angličtina aktivně

Kontakt:

Tel. 606 924 547
E-mail: eva.svobodova@expatria.cz
Místo působení: Praha