Michaela Lipková


Biografie

Věnuji se individuální a skupinové terapii. Setkávám se především s dospělými klienty, kterým nabízím podporu při zvládání obtížných životních situací, pracovních a vztahových problémů. Zabývám se také psychosomatickými, úzkostně depresivními, či posttraumatickými stavy. Ráda pracuji s lidmi, kteří se zajímají o vlastní seberozvoj a osobní růst. Léčivý potenciál vnímám v propojování slovního vyjádření, emočního a tělesného prožívání. Klientům pomáhám v hledání a využití jejich vlastních zdrojů. Pracuji metodami biosyntézy a gestalt terapie, při kterých využívám práci s tělem, dechem, hlasem a vnitřními obrazy.

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta UK Praha, pedagogika – poradenství a pedagogika osobnostně sociálního rozvoje

Terapeutické výcviky a kurzy:

 • Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze; ČIB (2010 – 2014)
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii; IVGT Praha (2004–2009)
 • Postgraduální vzdělávání v Gestalt terapii; IVGT Praha (2009 – 2011)
 • Fokusing I. a II. - tělesně zakotvené prožívání (2009)
 • Kurz Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti; Fokus Praha (2009)
 • Postgraduální kurz v léčbě obezity; Endokrinologický ústav (2006)
 • Výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity; STOB - PhDr. Iva Málková (2003)
 • Různé seberozvojové a odborné workshopy

Jsem členkou Českého institutu biosyntézy.

Profesní kariéra:

 • Psychosomatická klinika, Praha - individuální a skupinový terapeut (2010 - dosud)
 • Soukromá terapeutická a poradenská praxe; Praha (2009 - dosud)
 • Sestra IN, Gehe - lektor v oboru komunikačních dovedností, zdravé výživy (2009 - dosud)
 • Terapeutická komunita Magdaléna pro drogově závislé v dlouhodobé léčbě - terapeut (2008-2010)
 • Dům Naděje Praha - Vršovice; azylový dům pro ženy - externí terapeut (2008)
 • Endokrinologický ústav a 3. LF UK - terapeutické vedení účastníků mezinárodního projektu Diogenes (2006-2008)
 • Společnost STOB - PhDr. Iva Málková - lektor kurzů terapie obezity dětí a dospělých (2005-2009)

Kontakt

Tel. +420 608 327 677
Email: michaela.lipkova@seznam.cz
Místo působení: Praha