Veronika Sailerová


V rámci své soukromé praxe se věnuji individuální psychoterapii, psychologickému poradenství a krizové intervenci.

Nabízím podporu při zvládání náročných životních situací v osobním, partnerském i profesním životě, provázení při hledání cesty do svého nitra, jeho lepšímu porozumění a objevování vlastních zdrojů, z nichž je možné čerpat a dále je rozvíjet.

Při práci vycházím z principů biosyntézy a psychoanalyticky orientované psychoterapie. Biosyntéza navazuje na psychoanalytické kořeny psychoterapie a obohacuje je o pozornost věnovanou tělu a o nové poznatky z oblasti neurověd a embryologie. Zvyšuje také naši všímavost k reakcím těla, k napětí, které v něm vzniká, a hledá porozumění pro souvislost a propojení s našimi emocemi i myšlením.

Odborné vzdělání:

2003 – 2012  FF UK Jednooborová psychologie
2004 – 2005  Universität Leipzig – Psychologie
1997 – 2004  FF UK Český jazyk a literatura

Odborné výcviky, specializační kurzy:

2023 – dosudVýcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii (ČAPAP)
2023 – dosudPsychoterapeutický výcvik v metodě Pesso-Boyden (PBSP)
2019Evropský certifikát v psychoterapii ECP
2018 - 2019 Výcvik v supervizi biosyntézy
2018 - dosud Sebezkušenost v individuální psychoanalytické psychoterapii, Teorie a technika individuální psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP)
2012 - 2018 Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza
2012 - dosudSebezkušenostní programy zaměřené na práci s mimořádnými stavy vědomí a tematikou psychospirituální krize
2012 - dosud Semináře a workshopy v oblasti psychoterapie - PBSP, POP, práce s traumatem (IIBS Heiden), aj.
2009 - 2010 Výcvik v koučování (Radvan Bahbouh)
2009 - 2011 Gestalt v personální praxi (IVTG)
2008 Řízení lidských zdrojů (Expertis)
2006 - 2015 Specializační semináře a workshopy v oblasti osobního rozvoje a HR poradenství

Praxe:

2020 - 2022 Členka správní a odborné rady ČIB
2017 - 2019 Výkonná ředitelka ČIB
2015 - dosud Psychoterapeutické centrum Pod křídly - terapeutka
2014 - 2016 Sociální klinika - koordinátorka
2012 - 2015 QED GROUP - psycholožka, lektorka, senior konzultantka, kouč
2005 - 2011 GEHE Pharma Praha - HR manažerka, řízení celofiremních projektů, vedení projektu EU se zaměřením na rozvoj zaměstnanců
2000 - 2008 Nakladatelství Akropolis - jednatelka, vedoucí projektů, šéfredaktorka
2000 - 2005 Nakladatelství Maxdorf - vedoucí projektů, redaktorka

Členství v odborných společnostech:

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)
Český institut biosyntézy (ČIB)
Evropská asociace pro psychoterapii (EAP)

Kontakt:

email: vsailerova@gmail.com
tel: 603 459 014
Místo působení - Praha