Iva Ouhrabková


Iva je výtvarnice a arteterapeutka. Vychází z biosyntézy a uměleckých-kreativních terapií. V poslední době propojuje arteterapii s biosyntézou .Tímto spojením vznikly AHACARDS, tzn. kreativní, laskavý způsob nenásilného propojení klienta se sebou pomocí obrazů. Myslí si, že malování propojené prací s tělem (pohybem, dechem, jeho prozkoumáváním) je úžasná záležitost. Umožňuje objevovat naši kreativitu, jak v těle, tak v emocích. Pomocí barevného rozmachu pak aktivovat spící energie v nás a zjistit, kde sídlí naše zdroje. V terapii vychází z potřeb klienta. V bezpečném prostředí se společně vydáváme na cestu hledání vnitřní síly, která je potřeba k realizaci změn v jeho životě. Tento Aha moment vždycky stojí za to! Nabízím individuální terapii a poradenství, pracuji s dětmi, mladistvými i dospělými klienty.

Vzdělání
2016 - 2018 psychoterapeutické minimum - doplňkové teoretické studium pro terapeuty (ČIB)
2015 - 2018 supervizní část psychoterapeutického výcviku (ČIB)
2013 - 2015 základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze (ČIB)
2008 - 2017 sebezkušenostní filosofický výcvik principy života - Praha
1998 - 2002 výcvik v psychologické a hlubinně orientované psychoterapii na využití arteterapie (ČIB)
1993 - 1997 akamide múzických umění v Praze, divadelní fakulta. Katedra ALD, obor scénografie (Prof. Pavel Kalfus)
1982 - 1983 pedagogické minimum VŠST Liberec
1982 - 1986 vysoká škola strojní a textilní, fakulta v Liberci
Pracovní zkušenosti:
2002 - dosudprivátni praxe, poradenství, terapie
individuální terapie - vztahy a rodina- rodič a dítě.
sebezkušenostní programy zaměřené na práci s tělem,dechem,barvou,hlínou
semináře a workshopy v oblasti arteterapie, artefiletika, logoterapie
Dále jaem absolvovala řadu seminářů v oblastech psychoterapie, krizové intervence, trauma terapie, expresivních terapie - různé modely a přístupy arteterapie, artefiletika, práce s tělem -výrazový tanec, práce se sny , imaginativní techniky.
Členství v ČAA a Českém institutu Biosyntézy
2013 - 2018spolupráce s logopedickou poradnou v Liberci
2013 - 2016arteterapeutka v diagnostickém ústavu v Liberci
2013 - 2016výtvarná lektorka v MŠ Klášterní Liberec
2012 - 2013odborná asistentka na North Carolina State University Prague Institute, fakulta Kiln Glass
2000 - 2003Odborná asistentka na VŠST v Liberci, pedagogická fakulta
1993 - 1996Odborná asistentka na VŠST, katedra oděvního návrhářství a textilního designu

Kontakt:

E-mail: aha@ivaouhrabkova.cz
Telefon: +420 777 287 969
www: www.ivaouhrabkova.cz
Místo působení: Liberec 15 (Pekárkova 305), Praha 10 (Alfaatelier, Slovinská 14)