Marta Beníčková


Narodila jsem se v Uherském Hradišti. Středoškolské vzdělání jsem absolvovala v Uherském Brodě a rozšířila si ho na SPgŠ v Boskovicích, odkud mé kroky směřovaly na Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Svou profesní dráhu jsem zahájila v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství. Již více víc než 12 let pracuji v Uherskohradišťské nemocnici, jako klinický psycholog. Moje zkušenosti jak v terapii, tak i v diagnostice jsou plně vázány na pacienty především psychosomatické, ale i psychiatrické. Pracuji v klasické somatické nemocnici, snažím pomáhat pacientům pochopit a zvládat jejich onemocnění pomocí integrace životních procesů, a to jak tělesných spolu s prožitkovými, tak i s mentálními. Protože biosyntéza využívá při práci s klienty procesuální přístup, dokážu díky tomu často z vnitřních signálů a pohybových projevů pacienta rozpoznat a specifickými technikami terapeuticky podpořit jeho potřeby vždy s respektem k individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům každého z nich. Mým životním krédem „ je pomáhat srdcem“.

Absolvovala jsem řadu akreditovaných odborných kurzů, workshopů, výcvik v KIP a ukončila jsem komplexní terapeutický výcvik v metodě Biosyntetická psychoterapie.

Odborné vzdělání
2024-dosudČeský institut biosyntézy
zahajuji supervizní výcvik
2023-dosudInstitut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru Psychoterapie
1997-dosudČeská společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii
psychoterapeutický výcvik v KIP
2013-2018 Český institut biosyntézy
psychoterapeutický výcvik v biosyntetické psychoterapii
2012-2017Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie (atestace)
1990-1997 Masarykova univerzita
pětileté magisterské studium, obor psychologie
Pracovní zkušenosti
2020-dosud Český institut biosyntézy
výcvikový terapeut
2012-dosud Uherskohradišťská nemocnice a.s., Oddělení klinické psychologie
vedoucí klinický psycholog
2015-2017 Sociální klinika

Členství v odborných organizacích a společnostech

  • Asociace klinických psychologů České republiky, z. s.
  • Česká společnost pro Katatymně Imaginativní Psychoterapii, z.s.
  • Český institut biosyntézy, z.s.

Kontakt:

E-mail: benickova.m@seznam.cz
Místo působení: Uherské Hradiště