Life Fields - již běží, není možné se přihlásit

Svět, ve kterém žijeme, je stále častěji definován výkonem. Tím naším v práci, v rodině, na fotbale, popř. výkonem našeho auta, mobilu, dětí… V každodenním shonu a potřebě být co nejlepší snadno přehlédneme, že se dostáváme na pomyslné minové pole. Jediné šlápnutí vedle pak může odpálit miny jako vyhoření, fyzické problémy, rodinné krize nebo i hlubší psychické potíže. Jak se takovým explozím vyhnout a zároveň obstát nejen před okolím, ale hlavně před sebou samým?

Ucelený vzdělávací cyklus Life fields vám během sedmi dvoudenních setkání (126 výukových hodin) ukáže, kde najít nové vnitřní zdroje ke zvládání každodenních situací a jak k nim přistupovat tak, aby vás posouvaly vpřed. Cyklus čerpá z konceptu biosyntézy – certifikované psychoterapeutické metody, která se na každého člověka dívá jako na unikátní celek složený ze tří základních stavebních kamenů: těla, mysli a emocí, kde jsou všechny složky velmi úzce provázány.

Pro koho je cyklus určen:

  • pro každého bez omezení věku a profesního zaměření, kdo na sobě touží pracovat, více se poznat a posunout se dál
  • pro každého, kdo na sobě pozoruje příznaky soustavného tlaku či vyhoření, potřebuje novou motivaci a inspiraci
  • pro každého, komu záleží na své dobré psychické i fyzické kondici
  • pro každého, kdo se se chce seznámit s biosyntézou

Témata setkání:

Za hranice stereotypů – nové možnosti našeho těla a mysli
Stereotypy často ovlivňují nejen naši mysl, ale i naše tělo. Každý den děláme tolik automatických pohybů! Pokud jsou ale prováděny špatně, mohou omezovat nejen náš tělesný rozsah, ale zejména ten mentální. Naučíme se překročit zažité stereotypy, uvolnit svůj tělesný projev za hranici běžného, a tím nastartovat mysl k objevování nových možností.

Cesta k vnitřní rovnováze a kreativitě
Na tříčtvrteční takt se tančí valčík, a ne tango. V opačném případě hrozí, že někomu pošlapete střevíce. Nebo někdo vám. Podobně i nesoulad s vnitřním rytmem vám nikdy neumožní rozvinout naplno váš potenciál. Naučíte se, jak poslouchat své vnitřní tempo, tančit v souladu s ním a naplno projevit ve svém vnitřním tanci radost, tvořivost a osobité figury.

Rozvíjení vnitřní i vnější síly skrze hranice
Jsme součástí celků – v pracovním kolektivu, v rodině, ve frontě v supermarketu. Náš vztah k celku ale definují hranice, které si vůči němu vytyčíme. Kde a jak nakreslit hraniční čáru, aniž bychom potlačovali sebe sama, ale zároveň neublížili okolí? Naučíte se, jak definovat hranice tak, aby byly v souladu s vaší individualitou a mohli jste naplno a bezpečně využívat svůj potenciál.

Umění komunikace a souznění ve vztazích
Efektivní komunikace je základním atributem úspěšného vztahu. Ať už se jedná o vztah kolegiální, partnerský, obchodní nebo rodinný. Vždy je dobré vědět, kdy si dovolit otevřenost, kdy ustoupit, jak opravdově naslouchat či argumentovat. Nebo kdy je opravdu nejlepším řešením opustit místnost.

Osvobození vnitřního hlasu
To, že vaše ústa artikulují hlásky a vaše hlasivky produkují zvuk, ještě automaticky neznamená, že vás okolí skutečně slyší a vnímá... Naučíte se, jak věrně vyjádřit sebe sama, a jak ze svého hlasu vytvořit účinný nástroj k tomu, aby se vaše myšlenky a osobnost staly nepřeslechnutelnými.

Realizovat svou vizi: od toho, co můžeš vidět, k tomu, čím můžeš být
Bez definování jasné vize se dnes dlouhodobě neobejde žádný podnikatelský/společenský záměr, který má ambici být úspěšný. Co ale vize každého z nás? Pokud ji nevidím, existuje vůbec způsob, jak vést úspěšný a spokojený život? Naučíte se, jak objevit svůj vlastní směr, důvěřovat mu a nebát se ho následovat na cestě životem.

Znovunalezení vnitřních hodnot
Jednou z charakteristik doby postfaktické, ve které nyní žijeme, je rozpad a potlačení tradičních hodnot. To samozřejmě ovlivňuje i fungování každého z nás – co je správné a kde už se pohybuji v nesouladu se svou vnitřní pravdou? Naučíte se, jak objevit a chránit svou osobní integritu, a jak včas poznat hranici kompromisu, který by šel proti vašemu vnitřnímu nastavení.

Kdy a kde?

21. - 22.  3., 23. - 24. 5., 26. - 27. 9., 14. - 15. 11. 2019, 6. - 7. 1., 2. - 3. 4., 14. - 15. 5. 2020
9 - 18 hod.
Eliášova 21, Praha 6, 5. patro

Cena:

22 400 Kč

Lektoři:

Martin Hofman
Martin Hofman

Barbora Janečková
Barbora Janečková

» Leták (Neváhejte šířit, děkujeme.)