Biosyntéza pro práci s dětmi

Deprese, poruchy chování či vážnější psychické potíže zdaleka nejsou jen „výsadou“ dospělých, ale stále častěji se s nimi potýkají děti a dospívající. Zároveň jsou psychika a emoce mladého člověka natolik specifické, že si vyžadují speciální přístup v terapeutické práci.

Zveme vás na speciální vzdělávací cyklus pro všechny odborníky, kteří se ve své terapeutické práci setkávají s dětmi a mladistvými. Program Biosyntéza pro práci s dětmi vám představí koncepty, jejichž osvojení vám dál pomůže ve vaší každodenní praxi. Jejich zdrojem je biosyntéza jako mezinárodně certifikovaná psychoterapeutická metoda, která na člověka pohlíží jako na celek složený ze tří základních částí: těla, mysli a emocí.

Proč se přihlásit:

 • 2/3 kurzu jsou zaměřené na praktická cvičení k osvojení si biosyntetických postupů a technik
 • seznámíte se s dalšími psychosomatickými i jinými metodami vhodnými pro práci s dětmi
 • nově nabyté znalosti a schopnosti budete moct okamžitě použít ve své praxi
 • důraz je kladen nejen na práci s dětmi, ale také s jejich rodiči a blízkými
 • kurz je ukončen předáním certifikátu o jeho absolvování

Pro koho je kurz určen:

 • pro studenty a odborníky z oborů psychologie, psychoterapie, psychiatrie
 • pro studenty a odborníky, kteří pracují s dětmi: sociální pracovníci, sestřičky, doktoři, učitelé

Kurz je rozdělen do tří třídenních setkání, na kterých se postupně budeme věnovat tématům:

 • LIfe Streams (životní proudy) – vytváření charakteru a osobnosti v mládí, rozpoznání charakteristik individuální osobnosti a práce s nimi
 • Life fields – vzorce chování
 • Genealogický strom – důležitost rodinných kořenů
 • Meditace pro mladé – práce s energetickými centry
 • Vnitřní zakotvení – budování sebevědomí a kontaktu s vnitřními zdroji
 • Základní psychopatologie v mládí – u dětí: ADHD, autismus, deprese, ataky úzkosti atd.; u mladistvých: hraniční poruchy osobnosti, autismus, deprese, panické ataky, krize identity
 • Energetická nerovnováha v mládí – vyrovnávání dechových struktur a motorických polí
 • Relaxace – seberegulace
 • Základní emoce – kanály emočního vyjádření a upozornění na sebe sama
 • Základní potřeby – Maslowova pyramida, od základních potřeb až po seberealizaci
 • Spiritualita v mládí – hledání smyslu sebe sama, smyslu bytí
 • Zapojení rodiny – překlenutí hranic a zapojení blízkých do terapeutického procesu

Kdy?

1. - 2. den: 9.00 - 18.00 hod.
3. den: 9.00 - 15.15 hod

Termíny:

28.02 – 02.03.2019
31.05 – 02.06.2019
29.08 – 31.08.2019

Kde?

Eliášova 21, Praha 6, 5. patro

Cena:

16 800 Kč

Lektoři:

Martin Hofman
Martin Hofman

Tati Neves
Tati Neves

» Leták (Neváhejte šířit, děkujeme.)