Podklady k platbě budou zaslány dodatečně v dostatečném předstihu před akcí. Touto přihláškou se evidujete do seznamu zájemců.

Název kurzu: Meditativní tanec BUTO
Lektor: Bára Janečková, Martin Hofman
Termín: 14. 10. 2021
Čas: 9:00 – 17:00
Místo: Na Míčánce 32, Praha 6 Dejvice
Cena: 1 600 Kč

Osobní údaje

(* povinné položky)

Prosíme o vyplnění všech údajů s diakritikou.
Fakturační údaje
  • Odesláním této přihlášky souhlasím se storno podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Platby a storno podmínky

Platba bude provedena na základě vystavené výzvy k úhradě, přičemž konečná faktura bude zaslána až po uhrazení platby.

Při odhlášení 0-6 dní před konáním se kurzovné nevrací.
Při odhlášení 7-13 dní před konáním kurzu je storno poplatek 50%.
Při odhlášení 14-29 dní před konáním kurzu je storno poplatek 25%.
Při odhlášení 30 a více dnů před konáním akce se kurzovné vrací v plné výši.
Pokud v případě své neúčasti na semináři za sebe včas zajistíte náhradníka, je Vaše platba převoditelná na něj a storno se v takovém případě neúčtuje.

Ze zdravotních a jiných závažných důvodů jsou storno poplatky posuzovány individuálně.

Účastník/účastnice tímto poskytuje Českému institutu biosyntézy, z. ú. (dále „ČIB“), jako správci údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, dále jen „zákon“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu výše uvedených pro evidenci zájemce o kurz. Tímto rovněž potvrzuje, že se seznámil/a se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře a že všechny údaje jsou pravdivé a poskytovány dobrovolně. Rovněž tímto souhlasí se zařazením poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou do databáze účastníků workshopů ČIBu. Účastník/účastnice je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Správcem údajů je Český institut biosyntézy, z. ú., Eliášova 21, Praha 6. Správce prohlašuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro interní účely ČIBu.