VÝROČNÍ ZPRÁVA ČIB

Co v naší výroční zprávě naleznete:

 1. Psychoterapeutické výcviky:

  • Otevřené a ukončené běhy psychoterapeutických výcviků.
  • Psychoterapeutické minimum: stručné shrnutí programu a jeho přínosů pro účastníky.
  • Nově otevřený 2,5letý výcvik zaměřený na práci s dětmi a dospívajícími.
 2. Workshopy a aktivity:

  • Přehled našich workshopů, které pokrývají širokou škálu témat od osobního rozvoje po specifické terapeutické techniky.
  • Informace o dalších aktivitách a komunitních akcích, které jsme organizovali nebo se na nich podíleli.
 3. Akreditace:

  • Aktuální stav našich akreditací a certifikací, které zajišťují vysokou kvalitu a odbornou úroveň našich programů.

Jsme vděční, že můžeme pokračovat v poskytování kvalitního vzdělávání a podpory pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti biosyntetické psychoterapie.