Yvonna Lucká

Yvonna Lucká

Yvonna je atestovaná psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka s třicetiletou praxí. Vystudovala psychologii na FF UK, věnuje se individuální i skupinové psychoterapii, krizové intervenci a otázkám traumatu a psychospirituálního vývoje. Je zakládajícím členem Českého institutu biosyntézy, členkou správní rady a senior trenérem International Institut for Biosynthesis v Heidnu. Původně se Yvonna vzdělávala a profilovala jako dynamická terapeutka (analytická terapie, SUR). Později prošla výcvikem v PBSP a Biosyntéze a tyto metody využívá při své práci s klienty nejčastěji. V první etapě své profesní dráhy se věnovala lidem se speciálními potřebami (nevidomí, zrakově postižení), později byla u zrodu krizového centra RIAPS, kde následujících 10 let pracovala. Poté se věnovala především své privátní praxi. Yvonna je jednou z iniciátorek a hlavní garantkou Sociální kliniky a supervizorkou akreditovanou EAP.