Výzkum

Výzkumný projekt - psychoterapeutický proces v biosyntéze

Český institut biosyntézy připravuje již více než rok výzkumný projekt zaměřený na specifika, účinnost a hlubší porozumění procesu v kontextu psychoterapeutické metody biosyntéza.

Výzkumný projekt je koncipován jako dvoustupňový. V roce 2015 začne realizace sběru dat kazuistické předvýzkumné studie. Data se budou sbírat 12 měsíců, cílem je shromáždit asi 15 kazuistik zachycujících nejméně půlroční práci s klientem. Z následné kvalitativní analýzy dat a interpretace výsledků vznikne zadání pro širší kvantitativní studii s možným mezinárodním zapojením. Z obou fází výzkumu vzniknou odborné texty i příspěvky pro širší veřejnost, především však usilujeme o hlubší porozumění metodě jako takové, v kvantitativní části pak i validizaci její efektivity.

Z pracovních otázek nás bude v kazuistické studii zajímat např.:

  • Jaké účinné faktory v terapii vnímá klient? Které jsou obecné? Které jsou specifické pro biosyntézu nebo bodyterapii?
  • Jaké účinné faktory ve své terapeutické práci označuje terapeut? Do jaké míry se shoduje jeho pohled s klientem?
  • Jaké fenomény upoutají v procesu terapie klienta i terapeuta?

Koordinátorem pracovní skupiny Výzkum je Mgr. Martin Hofman, odbornou a metodologickou garantkou PhDr. Daniela Vodáčková. Celý projekt mohl vzniknout díky finanční podpoře Josepha Optikera, kterému jsme velmi vděčni.

V případě zájmu o další informace či participace na výzkumu se můžete obracet na mail: martin.hofman@biosynteza.cz