Veronika Pinkasová

Veronika Pinkasová

Věnuji se individuální terapii, krizové intervenci a poradenství. Nabízím také podporu při řešení související sociálněprávní problematiky (zejm. rodina a sociálněprávní ochrana dětí). Při své práci vycházím z  individuálních potřeb klienta, respektuji jedinečnost jeho příběhu a cesty. Mojí prioritou je vytvoření bezpečného prostoru coby místa obnovy vlastních sil a zdrojů. K řešení konkrétních obtíží přistupuji celostně a v kontextu hledání naděje a chuti (do) života. Kromě terapie slovem nabízím klientům také možnost práce s tělem, pohybem, dechem, sny nebo techniky imaginace a relaxace. Tématem mohou být např. náročné životní situace, krize, vztahová témata, návykové chování a závislost, osobnostní rozvoj a další.

Vzdělání, odborné výcviky a kurzy
2014 - dosudSupervizní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, ČIB
2010 - 2013Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, ČIB
2008 - 2010Komplexní krizová intervence
2009 + 2010Sebezkušenostní skupina PBSP
2007 + 2008Trauma I., II.
2000 - 2001PCA - Rogersovská psychoterapie
1999Telefonická krizová intervence LB
2001 - 2007Sociální práce a sociální politika, UHK / FFUK
Praxe
2011 - dosudPod Křídly - terapeutická praxe
2010 - dosudRemedium o.s., lektor krizové intervence
2009 - 2012Vyšší Hrádek, p.s.s., externí konzultant
2007 - 20121. LF UK, Psychiatrická klinika - Centrum adiktologie, odborný asistent
2007 - 2013Coaching Systems s.r.o., externí lektor
2006 - 2011Jahoda o.s. - externí konzultant a lektor
2003 - 2011Denní stacionář o.s. Sananim, sociální pracovník, terapeut
2004 - 2009Vertigo sports s.r.o. - externí lektor
2002ÚMČ Praha 7, Odd. Sociálněprávní ochrany dětí - sociální pracovník
1997 - 2002Jedličkův ústav a školy hl. m. Prahy - vedoucí týmu, vychovatel
1999 - 2001Linka bezpečí, Nadace Naše dítě - telefonický konzultant

Jazyky:

  • Aj - aktivně

Kontakt: