Tom Warnecke

Tom Warnecke
Tom Warnecke (PgDip, ECP) je terapeut zaměřený na relační somatickou psychoterapii, supervizor, výzkumný pracovník, spisovatel a umělec. Nejprve studoval gestalt terapii a posléze biosyntézu u Davida Boadelly. V Londýně má psychoterapeutickou a supervizní praxi a kromě toho vyučuje na různých psychoterapeutických a supervizních kurzech v Evropě. Vyvinul relačně-somatický přístup k traumatu u osob s hraniční poruchou osobnosti. Je spoluautorem řady knih, autorem mnoha článků a editorem knihy The Psyche in the Modern World – Psychotherapy and Society (Psýché v moderním světě – psychoterapie a společnost, nakl. Karnac, 2015). Jako editor se podílí na tvorbě webu Psychotherapy Excellence, je redaktorem časopisu Body, Dance, Movement in Psychotherapy a členem výkonného výboru Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). V minulosti působil jako místopředseda Britské rady pro psychoterapii (UKCP).