Terapeuti ve výcviku - část 2

Terapeuti s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem v metodě biosyntéza - část 1 (785 hodin, z toho 525 hodin výcvik, teorie a sebezkušenost, 80 hodin individuální terapie, 180 hodin intervizních skupin). V současné době jsou tito terapeuti ve výcviku v biosyntéze - část 2. Mohou uplatňovat v práci s klienty prvky biosyntézy, avšak v kombinaci s dalšími metodami, v nichž jsou kvalifikovaně vycvičeni. Prvky biosyntézy uplatňují při práci s klienty pod supervizí, připravují se na samostatnou práci s klienty v metodě biosyntéza.

 • Beníčková Marta
 • Brachová Hana
 • Čepelíková Zuzana
 • Dittrichová Zuzana
 • Dohnal David
 • Drlíčková Svatava
 • Fechtnerová Hana
 • Géringová Jitka
 • Hafoudhová Eva
 • Hapalová Michaela
 • Háša Stanislav
 • Hudcová Olga
 • Chmelová Martina
 • Charvát Ondřej
 • Jandová Zuzana
 • Kimplová Tereza
 • Kraftová Renáta
 • Machala Jan
 • Matoušek Stanislav
 • Mihovičová Jana
 • Mrázek Martin
 • Ouhrabková Iva
 • Pašek Petr
 • Patrman Jan
 • Peňásová Ilona
 • Hana Peterková
 • Pýchová Ivana
 • Regentová Lenka
 • Rozsnyó Lucie
 • Růžičková Lenka
 • Růžičková Marie
 • Stružková Ela
 • Šimáčková Laurenčíková Klára
 • Teplanská - Křížková Jana
 • Vargová Marvanová Branislava
 • Večeřová-Procházková Alena
 • Vodáčková Daniela
 • Wünschová Petra
 • Žídek Petr