Terapeuti ve výcviku - část 2

Terapeuti s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem v metodě biosyntéza - část 1 (785 hodin, z toho 525 hodin výcvik, teorie a sebezkušenost, 80 hodin individuální terapie, 180 hodin intervizních skupin). V současné době jsou tito terapeuti ve výcviku v biosyntéze - část 2. Mohou uplatňovat v práci s klienty prvky biosyntézy, avšak v kombinaci s dalšími metodami, v nichž jsou kvalifikovaně vycvičeni. Prvky biosyntézy uplatňují při práci s klienty pod supervizí, připravují se na samostatnou práci s klienty v metodě biosyntéza.