Terapeuti s komplexním výcvikem

Terapeuti s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem část 1 (785 hodin) a část 2 (370 hodin) v metodě biosyntéza jsou kvalifikováni a oprávněni samostatně pracovat s klienty metodou biosyntéza.