Terapeuti

Český institut biosyntézy garantuje, že níže uvedení terapeuti mají dokončený komplexní výcvik v biosyntéze a mohou pracovat s klienty v rámci terapie metodou biosyntéza. Při případných nejasnostech ohledně garantování metody se na nás obraťte, rádi Vám na Vaše dotazy odpovíme.

Terapeut s komplexním výcvikem v biosyntéze

Terapeuti s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem část 1 (785 hodin) a část 2 (370 hodin) v metodě biosyntéza jsou kvalifikováni a oprávněni samostatně pracovat s klienty metodou biosyntéza.

Terapeut v druhé části výcviku

Terapeuti s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem v metodě biosyntéza - část 1 (785 hodin, z toho 525 hodin výcvik, teorie a sebezkušenost, 80 hodin individuální terapie, 180 hodin intervizních skupin). V současné době jsou tito terapeuti ve výcviku v biosyntéze - část 2. Mohou uplatňovat v práci s klienty prvky biosyntézy, avšak v kombinaci s dalšími metodami, v nichž jsou kvalifikovaně vycvičeni. Prvky biosyntézy uplatňují při práci s klienty pod supervizí, připravují se na samostatnou práci s klienty v metodě biosyntéza.

Výcvikový terapeut

Terapeut s ukončeným pětiletým výcvikovým programem v biosyntéze (část 1 i část 2), profesí praktikující terapeut s praxí, aktivně používající metodu biosyntézy pod supervizí.

Je oprávněn provádět výcvikovou terapii frekventatnům psychoterapeutického výcviku.

Certifikovaný lektor ČIB

Terapeut s ukončeným pětiletým výcvikovým programem v biosyntéze a praxí asistenta základního výcvikového programu.

Je oprávněn lektorovat workshopy a semináře pod hlavičkou institutu a prezentovat metodu biosyntézy na akcích pro širokou i odbornou veřejnost.

Mezinárodní junior/senior trenér

Vzdělání v oboru psychologie či psychiatrie. Terapeut s ukončeným pětiletým výcvikovým programem v biosyntéze. Certifikován a splňující podmínky IIBS.

Senior trenér je oprávněn samostatně lektorovat biosyntetický výcvik v ČR i jiných zemích.

Junior trenér je oprávněn lektorovat biosyntetický výcvik ve spolupráci se senior trenérem.

Supervizor

Je oprávněn poskytovat supervizi v biosyntéze.

Senior trainers of IIBS

Junior trainers of IIBS

Supervize biosyntézy

Supervizoři oprávnění poskytovat supervizi v metodě biosyntéza: