Skupiny

Skupiny jsou dlouhodobější programy pro uzavřené skupiny účastníků složené z předem stanoveného počtu navazujících setkání.

V tuto chvíli se neotvírá žádná nová biosyntetická skupina.