Simona Měchová

Simona Měchová

Ve své soukromé psychologické praxi se věnuji dětem, dospívajícím a dospělým. Nabízím individuální terapii, poradenství a koučování. Věnuji se osobním, rodinným a vztahovým tématům a léčení traumatických zážitků včetně transgeneračních traumat. Jako soudní znalkyně vypracovávám posudky zaměřené na psychologii dětí a rodiny. Jsem zapojena do projektu Sociální kliniky jako dobrovolný terapeut. Jako dobrovolná poradkyně také spolupracuji s Bílým kruhem bezpečí, poradnou pro oběti trestných činů. V terapii se s klienty často zaměřuji na práci s tělem, ráda jim pomáhám objevovat jejich vnitřní zdroje a rozvíjet vnitřní potenciál. Při práci jsem kreativní, laskavá a podporující, k lidem přistupuji s velkým respektem a důvěrou v jejich sebeúzdravné procesy.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Mám 15-tiletou praxi, absolvovala jsem celou řadu terapeutických a sebezkušenostních výcviků a seminářů. Ve své diplomové a disertační práci jsem se věnovala psychologii terorismu. K výběru tématu mne inspirovala osobní zkušenost z USA, kde jsem se v roce 2001 stala nepřímým svědkem teroristických útoků. Osm let jsem pracovala jako policejní psycholožka a vyjednavačka u Národní protidrogové centrály a Útvaru rychlého nasazení, kam jsem byla přijata jako první žena v historii jednotky. Dětskou psychologii jsem se učila zejména u prof. Zdeňka Matějčka a PhDr. Jaroslava Šturmy.

Profesionální praxe

 • Od 2012 dosud – soukromá psychologická praxe pro děti a dospělé
 • Od 2013 dosud – externí kantor na VŠE
 • Od 2010 dosud – soudní znalkyně, specializace v psychologii dětí, mládeže, rodiny, výchovy a vzdělávání
 • 2013-2014 – externí terapeut Farní Charita Praha 14 (vedení skupin, indiv. terapie a psychol. poradenství)
 • 2012-2015 – externí lektor a kouč v Coaching Systems
 • 2004-2011 – policejní psycholožka a vyjednavačka na Útvaru rychlého nasazení a v Národní protidrogové centrále
 • 2001-2003 – Dětské centrum Paprsek (praxe u prof. Matějčka, od r. 2013 pravidelná supervize dětské psychologie u dr. Šturmy)

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, jednooborová psychologie, specializace v klinické a sociální psychologii („Nové výzvy terorismu“, děkanem udělena Cena Jana Palacha)
 • Univerzita Karlova, doktorské studium v oboru sociální psychologie („Sociálně psychologická studie terorismu“, návrh na Bolzanovu cenu)
 • Výměnný středoškolský studentský pobyt v USA

Psychoterapeutické výcviky

 • 2010-2015 Somatický výcvik Biosyntéza
 • 2004-2009 Skupinový dynamický výcvik SUR
 • 2011-2012 Výcvik v koučování (Gestalt, NLP a Transformační koučování)

Další odborné vzdělávání

 • Od 2015 dosud Postgraduální vzdělávání v metodě Biosyntéza
 • Od 2009 dosud Meditace Vipassaná (Sujiva); Taketina; Holotropní dýchání; Maitri dýchání; Taneční workshopy Movement Medicine a 5 rytmů; Ženské skupiny
 • 2009-2015 Sebezkušenost v Rogersovsky orientované psychoterapii
 • 2015 Stargate (práce se změněnými stavy vědomí, psychospirituální metody léčení)
 • 2012-2013 Sebezkušenostní skupina PBSP (Y. Lucká + L. Kobrle)
 • 2009-2011 Psychospirituální výcvik ´Hledat-najít-pustit´ (J. Vodňanská)
 • 2006-2008 Práce s tělem v psychoterapii (J. Vodňanská)

Další absolvované kurzy zaměřené na: Psychické trauma a jeho léčení; Posttraumatickou intervenční péči; Krizovou intervenci; Psychospirituální rozvoj osobnosti; PBSP terapii; Relaxační a imaginativní techniky; Řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí; Krizové policejní vyjednávání apod.

Kontakt