Setkání s biosyntézou

» Přihlásit na workshop

Obsahem workshopu bude základní seznámení s touto psychoterapeutickou metodou, jejími teoretickými východisky a koncepty. Důraz bude kladen na sebezkušenostní část, kde budete mít možnost prostřednictvím práce s tělem zažít tuto metodu v praxi. Workshop je určen širokému spektru účastníků, tedy nejen zájemcům z řad odborníků.

Workshop má zažádáno o akreditaci AKP ČR.

Lektoři:

  • PhDr. Barbora Janečková, Ph.D. a Mgr. Martin Hofman

Kdy a kde:

  • Eliášova 21, Praha 6, 4. patro
  • 17. 9. - 19. 9. 2015

Cena:

  • 2900,- Kč při časové dotaci 24 výukových hodin

Kontakt:

» více informací