Další vzdělávání - již proběhlo

Kazuistická supervize - místa již obsazena
1200,- Kč pro místo s kazuistikou
900,- Kč pro místo pozorovatele
Termín: 15. 10. 2019
Náplní a cílem setkání je sdílení kazuistik, získávání nových podnětů pro práci s klienty a klientkami a supervize. Více informací.

Kazuistická supervize
1200,- Kč pro místo s kazuistikou
900,- Kč pro místo pozorovatele
Termín: 3. 6. 2019
Náplní a cílem setkání je sdílení kazuistik, získávání nových podnětů pro práci s klienty a klientkami a supervize. Více informací.

Kazuistická supervize
1200,- Kč pro místo s kazuistikou
900,- Kč pro místo pozorovatele
Termín: 19. 2. 2019
Náplní a cílem setkání je sdílení kazuistik, získávání nových podnětů pro práci s klienty a klientkami a supervize. Více informací.

Kazuistická supervize
1200,- Kč pro místo s kazuistikou
900,- Kč pro místo pozorovatele
Termín: 23. 10. 2018
Náplní a cílem setkání je sdílení kazuistik, získávání nových podnětů pro práci s klienty a klientkami a supervize. Více informací.

Dreamwork - práce se sny
3900,- KčTermín: 25. - 26. 8. 2018
Seminář pro frekventanty a absolventy výcviku v biosyntéze vedený Gabriele Hoppe otevře téma využití snů v biosyntetické terapeutické práci s klienty. Více informací.

Cirkulace a energetická práce (workshop naplněn)
2200,- KčTermín: 24. 8. 2018
Seminář pro frekventanty a absolventy výcviku v biosyntéze vedený Gabriele Hoppe prohloubí porozuměním tématům jemné energetické práce a cirkulujících meditací a to v kontextu běžné terapeutické práce s klienty. Více informací.

Kazuistická supervize
2500,- Kč pro místo s kazuistikou
1500,- Kč pro místo pozorovatele
Termín: 23. 8. 2018
Náplní a cílem setkání je sdílení kazuistik, získávání nových podnětů pro práci s klienty a klientkami a supervize. Více informací.

Přenos a biosyntéza
3900,- KčTermín: 5. – 6. 6. 2018
Náplní a cílem setkání je sdílení kazuistik, získávání nových podnětů pro práci s klienty a klientkami a supervize. Více informací.

Důvěra, klam i rozčarování
3900,- KčTermín: 28. – 29. 10. 2017
Důvěra, klam i rozčarování, to všechno je součástí vztahů. Naše vzorce vztahování se učíme v rané fázi života a stále je opakujeme i v dospělosti. Naše touha po důvěře je naplněna do té míry, že můžeme být důvěrní sami se sebou - s tělem, pocity, myšlenkami. Více informací. Více informací.

Kazuistická supervize s Lily Anagnostopoulou
2500,- Kč pro místo s kazuistikou (5 míst)
1500,- Kč pro místo pozorovatele (10-15 míst)
Termín: 27. 10. 2017
Náplní a cílem setkání je sdílení kazuistik, získávání nových podnětů pro práci s klienty a klientkami a supervize. Více informací.

Kazuistická supervize
1200,- Kč pro místo s kazuistikou
900,- Kč pro místo pozorovatele
Termín: 19. 10. 2017
Náplní a cílem programu je sdílení kazuistik klientů, získávání nových podnětů pro práci s klienty a supervize. Více informací.

Energie a esence v biosyntéze
Cena: 6 700 KčTermín: 14. 5 - 17. 5. 2015
Základní koncept biosyntézy reprezentují tři životní proudy. Představují tok energie, který se projevuje v sedmi životních polích. Pojetí esence je přitom stejně důležité jako projev našeho niterného zdroje. Plyne-li energie harmonicky v životních proudech, projevuje se v životních polích jako aspekt podporující život. Následně se může projevit naše esence. Budeme pracovat s koncepty podporujícími jednotlivé životní proudy, zaměříme se na vzájemnou podpůrnou vazbu mezi proudy a na propojení s hlavním zdrojem v našem nitru. Více informací.

Kazuistická supervize
Cena: 2400,- Kč kazuistika / 1800,- Kč pozorovatelTermín: 9. 10. 2014 a 9. 3. 2015
Náplní a cílem programu je sdílení kazuistik klientů, získávání nových podnětů pro práci s klienty a supervize. Jedná se o dvě setkání uzavřené skupiny, předpokládá se tedy účast v obou termínech. K dispozici je 10 účastnických míst s možností předložit kazuistiku a 4 účastnická místa pro pozorovatele /bez kazuistiky/. Více informací.

Kazuistická supervize
1200,- Kč pro místo s kazuistikou
900,- Kč pro místo pozorovatele
Termín: 24. 4. 2018
Náplní a cílem setkání je sdílení kazuistik, získávání nových podnětů pro práci s klienty a klientkami a supervize. Více informací.