Poslání a činnost ČIBu

Posláním Českého institutu biosyntézy, z.ú. je vytváření prostoru pro rozvíjení této metody v odborném a terapeutickém prostředí v České republice.

  • Institut organizuje a garantuje komplexní výcvik v biosyntéze, akreditované metodě EAP, je evropským certifikovaným tréninkovým institutem EAPTI, v ČR je výcvik akreditován Českou asociací psychoterapie ČAP. Se záměrem držet vysokou kvalitu vzdělávaných terapeutů Insitut poskytuje absloventům i frekventantům výcviku supervize a další postgraduální vzdělávání, vč. psychoterapeutického minima a dalších specializovaných kurzů.

  • Institut pořádá odborné semináře, workshopy a další vzdělávací akce, které představují metodu odborné i laické veřejnosti a rozvíjí aplikace biosyntézy do dalších oblastí: vzdělávání, sociální práce, oblasti zdravotnictví i mimo psychoterapii, fyzioterapie, psychosomatiky, krizové intervenci.

  • Institut pořádá workshopy a vzdělávací akce pro širokou veřejnost zaměřené na osobní rozvoj a psychosomatiku.

  • Institut shromažďuje literaturu a další studijní materiály, překládá texty i významné publikace týkající se biosyntézy a příbuzných metod a podporuje jejich vydávání.

  • Institut organizuje a nabízí supervizi práce v biosyntéze.

  • Institut spolupracuje s IIBS v Heidenu a přináší nejnovější postupy a techniky práce v metodě biosyntéza.

  • Institut podporuje mezinárodní spolupráci na poli biosyntézy.

  • Institut prostřednictvím webu informuje o akcích a novinkách, prezentuje mediální výstupy (články, odborné texty, rozhovory) zaměřené na šíření povědomí o metodě biosynézy

Podrobný přehled aktivit naleznete ve výročních zprávách: