Podstata biosyntézy

Biosyntéza je přístup v somatické psychoterapii založený na integraci poznatků západní psychologie o psychosomatických blocích a východního učení o energetických drahách.

David Boadella Silvie Specht Boadella
David Boadella, Silvie Specht Boadella


  • Zakladatelem biosyntézy je David Boadella. I nadále tuto metodu rozvíjí spolu se svojí ženou Silvií Specht Boadella.
  • Slovo „biosyntéza“ znamená „integrace života“.
  • Biosyntéza pracuje se sebeformativními procesy, které podporují přirozený růst, osobnostní rozvoj a celkovou integritu.
  • Důraz biosyntéza klade na integraci tří základních životních procesů: pohybového, prožitkového a mentálního. Pohybový se projevuje svalovým napínáním a uvolňováním, mentální skrze vnímání, myšlenky a představy a emoční skrze tělesné orgány
  • Stres přináší narušení souladu mezi těmito třemi životními procesy, blokování přirozené pulsace a následně obtíže s nedostatkem či přebytkem energie v různých částech organismu. Důležitým poznatkem je, že problém může zůstat uložen (zakódován) v tělesných obtížích, ačkoliv vnější příčina už vymizela.
  • Přesvědčení, že psychické procesy se zrcadlí v procesech fyziologických a naopak, je základem somatické psychoterapie. Pro zdárné zvládnutí psychických problémů je proto vhodné (ne-li nezbytné) věnovat se vedle mentální analýzy problémů také tělesným projevům – ať už jde o svalové bloky, vegetativní obtíže či problémy s vnitřní distribucí energie (vitality).