Podpořili nás

V roce 2015 nás podpořili

Ela Stružková - překladem odborných textů věnovaných biosyntéze

prof. MUDr. Helena Zídková, DrSc. - překladem odborných textů věnovaných biosyntéze

V roce 2014 nás podpořili

Děkujeme všem, kdo podpořili svou prací, materiálně i finančně činnost institutu. Za finanční i nefinanční dary a pomoc děkujeme.

Poděkování patří také všem členům institutu za jejich dobrovolnou práci.

Pokud se i vy rozhodnete podpořit naši činnost finančním darem, prosíme o jeho zaslání na č.ú. 219485874/0300. Děkujeme.

Výši daru je možné uplatnit jako daňovou odečitatelnou položku. Rádi Vám na požádání zašleme potvrzení o daru pro finanční úřad nebo mzdovou účtárnu. Kontaktujte nás na info@biosynteza.cz

V předchozích letech nás podpořili

Za finanční i nefinanční dary a pomoc děkujeme:

  • Evě Svobodové – 10 000 Kč na překlady.
  • Josephu Optikerovi – 10 000 USD na výzkum.
  • SEEGMULLER PRAHA, s.r.o. zastoupené: Ing. Dagmar Kotrbovou, ředitelkou společnosti – 10 000 Kč na překlady a publikaci sborníku biosyntetických textů.
  • Ivě Abramčukové – pomoc při dekoraci a zútulňování prostor institutu ČIB
  • Anně Tauchmanové – organizace a podpora aktivit ČIB ze Švýcarska
  • Petrovi Lisému – příprava sborníků a překlady.